Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Kad gajimo ljutnju, to je kao da držimo žeravicu koju nameravamo da bacimo na nekog drugog. Opečemo se mi sami – Buda.

 

Vesti

2.9.2016.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Šaktipat intenziv

 

Šaktipat intenziv

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

U Beogradu će se 16, 17. i 18. septembra održati drugi šaktipat intenziv, pod vođstvom danskog majstora Jana Esmana. Tokom tri veoma intenzivna dana, održavaće se prakse duboke meditacije, buđenja kundalini i doživljavanja snažnih duhovnih iskustava.

Jan Esman je skriveni prosvetljeni Majstor koji živi u Kopenhagenu (Danska), poznat samo uskom krugu ljudi iz sveta duhovnosti. Ovaj autentični Učitelj ne želi da se eksponira, te živi povučeno radeći kao poznati slikar i umetnik u Kopenhagenu. Do sada je objavio tri veoma značajne knjige koje se mogu kupiti na Amazonu.

Šta je ŠAKTIPAT?

Reč „šaktipat“ u osnovi znači „silazak milosti“ ili „silazak duhovne energije“, međutim ta reč je u tantričkoj tradiciji rezervisana za posebnu vrstu milosti, koju mogu da podare samo potpuno prosvetljeni Majstori u tradiciji šaktipata: to je milost buđenja kundalini u učeniku na takav način da učenik nikada neće ozbiljno posrnuti na stazi koja vodi do prosvetljenja. Taj učenik može da protraći jednu ili dve inkarnacije, ali moć šaktipat inicijacije će ga povući natrag duhovnom životu i težnji za prosvetljenjem.

Šta se dešava kada primite šaktipat?

Pošto kundalini u sebi sadrži mapu ili strukturu vašeg neznanja (uostalom, ona ga je i stvorila), ona takođe raspolaže i znanjem kako da se ono razgradi i podaruje vam prosvetljenje i oslobođenje. Kada se probudi putem šaktipata, kundalini će početi da uklanja vaše neznanje i iznova izgrađuje vaše ustrojstvo kako biste mogli da podržite stanja prosvetljenosti.

Iako je put Kundalini Maha Yoge spontan i samodovoljan, on ipak mora biti snažno podržan svakodnevnim svesnim samoposmatranjem, poštovanjem temelja yoge - Yame i Niyame (ispravnog i moralnog života), kao i življenjem nesebičnim životom (karma yoga).

Kakve su koristi od primanja šaktipata?

Samorealizacija je krajnji cilj i najpoželjnije stanje koje se može dostići, a probuđena kundalini uvodi u to stanje. Pa ipak, čak i kada je kundalini razbuđena a duhovna evolucija veoma ubrzana, nema garancije da će do Samorealizacije doći u čovekovom sadašnjem životu. Zato je ohrabrujuće znati da se mnoge opipljive koristi stiču već u početnim fazama buđenja kundalini i njenog kretanja naviše.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone
+38164/ 247 8494 ; +38163/ 309 359

ili na imejl

seminar@novasvest.com

 

Brze veze

 

Arđuna

Siromaštvo

Disanje

Srbija

Uspeh

Astralna projekcija

Božanski zakon

Ljubav

Besmrtnost

Satja juga

Zlatno doba

Majanski kalendar

Kastaneda

Čug Liag

Đainizam

Pokloni

Sajentologija

Avidja

Kraj vremena

Slavinski

Gandalf

Astrologija

Anđeo čuvar

Vama marg

Samoprevazilaženje

Taoizam

Transpersonalna psihologija

Svetlost

Drvo života

Meditativna muzika

Petar Danov

Budućnost sveta

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.