Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Pozivati se na rđava dela drugih, znači prati se blatom – Latinska izreka.

 

Vesti

21.5.2021.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Šaktipat intenziv

 

Šaktipat intenziv

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

U Beogradu će se 28, 29. i 30. maja 2021. održati Šaktipat intenziv, koji vodi učitelj Jan Esman iz Danske.
Reč „šaktipat“ u osnovi znači „silazak milosti“ ili „silazak duhovne energije“, to je milost buđenja kundalini u učeniku na takav način da učenik nikada neće ozbiljno posrnuti na stazi koja vodi do prosvetljenja.

Pošto kundalini u sebi sadrži mapu ili strukturu vašeg neznanja (uostalom, ona ga je i stvorila), ona takođe raspolaže i znanjem kako da se ono razgradi i podaruje vam prosvetljenje i oslobođenje. Kada se probudi putem šaktipata, kundalini će početi da uklanja vaše neznanje i iznova izgrađuje vaše ustrojstvo kako biste mogli da podržite stanja prosvetljenosti.

Taj put je poznat kao Shaktipat Siddha Yoga. To je zato što se, kada vas taj put zaokupi, nalazite na spontanom i automatskom putu ka prosvetljenju.

Iako je put Shaktipat Siddha Yoge spontan i samodovoljan, on ipak mora biti snažno podržan svakodnevnim svesnim samoposmatranjem, poštovanjem temelja yoge - Yame i Niyame (ispravnog i moralnog života), kao i življenjem nesebičnim životom (karma yoga).

Više informacija na www.novasvest.com

 

Brze veze

 

Pokloni

Vama marg

Barbara Brenan

Kristijan Rozenkrojc

Belo bratstvo

Lemurija

Manipura

Mazohistički karakter

Mahavir

Duhovnost

Ajvanhov

Šizoidni karakter

Tolerancija

Duša

Vede

Vidja

Slavinski

Kreativno sanjanje

Sufi priče

Zahvalnost

Mogulska dinastija

Tadž Mahal

Futurizam

Neošamanizam

Mirabai Krišna

Duhovni život

Molitva

Budizam

Micugi Saotome

Tao

Ajahuaska

Kamen Mudrosti

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.