Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ako vremenom ne postaneš bolji, postaćeš gori – Jevrejska izreka.

 

Veliki posvećenici

Napisala / Napisao: Vyavasaya

Šri Aurobindo

 

Šri Aurobindo

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Šri Aurobindo (1872 - 1950) nije bio samo veliki duhovni učitelj, već i genijalni političar, filozof i pisac. On se školovao u Engleskoj i po svom povratku u Indiju postao jedan od glavnih nosilaca pokreta oslobođenja. Kasnije se povukao iz javnog života, da bi se potpuno posvetio svom duhovnom zadatku, koji se sastojao u tome da se takozvani “nad-um” (transcendentna svest) koji je osnova celokupnog stvaranja - prizove u materijalni svet i time omogući temeljna transformacija sveta. Cilj njegove integralne Joge nije samo oslobađanje pojedinca, nego istovremeno i lagana transformacija zemaljske svesti; za razliku od mnogih drugih tradicionalnih puteva Joge njegova Joga ne vodi povlačenju iz sveta, nego životu u svetu i za jedan bolji svet.

Šri Aurobindo o svojoj stazi:

- Integralna joga se razlikuje od starih vidova joge pošto ne vodi napuštanju sveta, niti životu na nebu ili u nirvani, nego ka promeni života i postojanja ... Ovde je uzdizanje prvi korak, jer je to ipak sredstvo za sticanje nove svesnosti ... Cilj nije individualno zadobijanje Božanske realizacije po volji individue, nego transformacija zemaljske svesti.

- U našoj jogi počinjemo sa idejom, voljom, težnjom, potpunom predanošću; istovremeno ipak moramo potisnuti nisku prirodu, osloboditi našu svest od nje i jastvo koje se nalazi u nižoj prirodi predati jastvu koje se u višoj prirodi uzdiže do slobode.

- U mojoj jogi moraju sva vitalna kretanja (osećaji) da se pokore uticaju psihičke i duhovne tišine uma i primire se. Ako ova kretanja (osećaji) dođu u konflikt sa psihičkom ili duhovnom kontrolom, onda je ravnoteža poremećena i tok osnovne transformacije osujećen. Ako je neravnoteža dobra za neke druge staze, to je stvar onih koji slede tu stazu; za moju stazu to ne odgovara.

- Naša joga nije ponovno hodanje po staroj stazi nego jedna duhovna pustolovina.

- Jedan i jedini cilj koji imamo pred sobom jeste da spustimo odozgo na svet nad-umnu svest i nad-umnu istinu.

- Postoji hiljadu puteva da se približimo Božanskom i da se ostvarimo. Nema velikog smisla da se razgovara o tim varijacijama; važno je dobro i dosledno slediti vlastiti put.

- Razaranje ega, njegovo rastapanje u kosmičkoj i Božanskoj svesti je takođe deo našeg viđenja preobražaja; nestankom ega razotkriva se istinska ili spiritualna osoba, koja predstavlja večiti deo Božanskog.

- Nije potrebno odreći se običnog života radi vežbanja joge i potrage za svetlošću. To je potrebno samo onda kada pritisak unutrašnjeg poriva postane toliko jak, da se običan život ne da više objediniti sa težnjom ka dominantnom duhovnom cilju.

- Najvažniji zahtev za jednog tragaoca jeste da se prvenstveno koncentriše na sopstveni razvoj, sopstveno iskustvo – dok poriv da se pomogne drugome odvlači čoveka od njegovog ličnog unutrašnjeg razvoja. Najveća pomoć koju možemo pružiti drugome jeste naš duhovni rast, pošto jedino tada prema njima spontano teče nešto od nas, što im pruža istinsku pomoć.

- Prvi korak u jogi jeste: odlučiti se, hteti sam sebe predati. Položi sebe u Božje ruke svim svojim srcem i svom svojom snagom. Ne uslovljavaj ništa, ne moli za ništa, pa ni za savršenstvo u jogi, osim jednog: da se u tebi i kroz tebe ispuni Njegova volja.

- Puka ideja ne rešava ništa, niti puko intelektualno traženje nečeg višeg, ma koliko intenzivno to razum može da prihvati. Srce se mora usmeriti na to kao na nešto za čim treba žuditi, a volja kao na nešto što treba biti urađeno.

- Ako želimo potpuno da iskoristimo priliku koju nam pruža ovaj život, ako na pravi način odgovorimo na poziv koji smo dobili, ako smo na domak cilja koji je jednom sinuo pred nama, umesto da smo mu se samo malo približili, tada je izvesno da se potpuno predajemo. Tajna uspeha joge leži u tome da se ona ne smatra samo kao jedan od ciljeva u životu koji treba slediti, nego kao celi život.

- Vera ne zavisi od iskustva. Ona je nešto što je tu pre iskustva. Jogom obično otpočinjemo ne na osnovu iskustva, nego na osnovu vere. Takav je odnos ne samo u jogi i duhovnom životu, već takođe i u običnom životu. Svi ljudi od dela, pronalazači, naučnici, idu napred sa verom, a kada je saznanje dokazano ili delo dovršeno, oni nastavljaju napred uprkos razočarenjima, neuspesima, suprotnim dokazima i poricanjima, pošto im nešto u njima govori da je ipak to istina.

- Božanska ljubav, ni nalik na ljudsku, je duboka, široka i tiha, moramo samo postati tihi i otvoreni da bismo je postali svesni i da bismo joj uzvratili.

- Tehnika joge koja može da izmeni svet mora biti podjednako višestrana, raznolika, strpljiva, sveobuhvatna, kao i sam svet. Ako se ne pozabavi brižljivo svim potrebnim elementima, svim teškoćama ili mogućnostima, ima li ikakve šanse za uspeh?

Šri Aurobindo o ulozi učitelja:

- Moramo imati poverenja u učitelja našeg života i naših postupaka, čak i ako on na duže vreme ostane skriven od načih očiju; on će otkriti svoje prisustvo u pravo vreme.

- Vera u Božansko, u milost, u jogu, u gurua nije neka a priori vera, pošto je ona utemeljena na brojnim iskustvima ljudi kroz stoleća i milenijume, kao i na ličnoj intuitivnoj moći opažanja. Radi se, dakle, o intuitivnoj moći opažanja, koja je potvrđena kroz iskustvo stotina i hiljada ljudi koji su je testirali pre nas.

- U disciplini joge neophodno je nadahnuće koje daje učitelj, a u teškim stanjima njegovo prisustvo i nadzor; inače bi bilo nemoguće proći kroz sva duhovna stanja bez puno spoticanja i pometnje, i svaka šansa za uspeh bi bila osujećena. Učitelj koji se uzneo do jedne više svesnosti i bivstvovanja, ne pomaže samo svojim podučavanjem, već mnogo više svojim uticajem, svojim primerom, pre svega svojom snagom, pomoću koje drugima prenosi svoje vlastito iskustvo.

 

Brze veze

 

Hermes

Satja juga

Bhagavad Gita

Taoizam

Autogeni trening

Kontrola vremena

Spiritualne tehnologije

Mirabai Krišna

Hermatička Komunikacija

Besmrtnost

Šaktipat

Meditacija

Joga

Magija

Tao

Dijagnostika Karme

Komunikacija

Direktno iskustvo Istine

Kali Juga

Budizam

Ambicija

Budućnost sveta

Tranziti

Aikido

Psihologija

Plecko

Anđeo čuvar

Problemi

Anđeli

Intervju

Društvene mreže

Brenan

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.