Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Nema mrtve materije, jer po celoj beskrajnoj vaseljeni sve se kreće, sve treperi, sve živi – Nikola Tesla.

 

Tibetanski misticizam

4.6.2011.

Napisala / Napisao: Chogyal Namkhai Norbu

Izvor nad izvorima

 

Izvor nad izvorima

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

II. Dvanaest prvobitnih učitelja

Tradicionalni tekstovi tvrde da širenje Učenja Dzogćena nije ograničeno na svet ljudi. Na primer, u tantri pod naslovom Zvuk koji sve prevazilazi (sGra thal ‘gyur) objašnjeno je da se Dzogćen ne nalazi samo u našem svetu, već ga ima u još trinaest sunčevih sistema (thal ba), i tekst na kriptičan način opisuje gde se ti svetovi nalaze i kakva ih bića nastanjuju [21].

Daleko je poznatije predanje u kome se tvrdi da je pre Garab Dorđa postojalo dvanaest učitelja (ston pa bcu gnyis), koji su u tekstovima opisani kao manifestacije nirmanakaje prvobitnog Bude Vađradhare.[22] živeli su u različito vreme, na različitim mestima, počevši od pradavnog doba kad prosečan ljudski vek nije bilo moguće izračunati (neka vrsta mitskog zlatnog doba), pa sve do pojave Bude Šakjamunija u našoj Kali Jugi. Iako najverovatnije potiču iz istog drevnog predanja, ponegde ne nalazimo spisak učenja koja su prenela dvanaestorica učitelja; a neki zanimljivi detalji nalaze se samo u nekim od izvora. Zato, umesto da citiramo direktno iz određenih izvora, odlučili smo se za kratak opis, izveden iz različitih tekstova u kojima se javlja ova tema [23].

U vreme kada ljudski vek nije bilo moguće izmeriti, u božanskoj dimenziji po imenu Gaden Cegpa (Vesela Pagoda), sva bića imala su tela od svetlosti materije elemenata. Rađali su se čudotvorno, nisu nosili odeću i sijali su sopstvenom svetlošću. Da bi im preneo učenje, usred zlatnog lotosa od hiljadu latica, Buda Vađradhara se manifestovao u obliku belog osmogodišnjaka po imenu Khjeu Nangua Samgji Mikhjapa (Vrhovno Dete Nezamislive Vizije). Na svakoj latici pojavila se emanacija identična onoj u sredini, i tako je bilo hiljadu emanacija kao najava hiljade Buda u toj srećnoj kalpi. Na nebu je zasijalo šest miliona četiri stotine zvezda koje su najavile isto toliko tantri Dzogćena. Kao znak za sedamnaest osnovnih tantri [24], sedamnaest zvezda sijalo je sjajnije od ostalih. Hiljadu Buda bili su mu učenici, i on im je, glasom božanskih ptica, preneo tantru Zvuk koji sve prevazilazi (sGra thal ‘gyur), a učenja su sakupili dvojica božanskih Bodhisatvi zvanih Njima Rabtu Nangua i Gađed Uangćug.

Postepeno se životni vek skraćivao, i pojavile su se prve blage strasti, izazvavši pad vrlina; svetlost bića jenjavala je iz dana u dan. Tako je došlo doba kad je životni vek bio deset miliona godina. U dimenziji što se zove Soha, bića su se rađala iz petobojnih jaja od materije elemenata. Imali su savršeno razvijena čula i udove, i bili su snažni kao šesnaestogodišnjaci. Visoki, pravi kao strela, odevali su se u lišće i bili okruženi sjajnom aurom. Svi su imali čudesne moći i nekolike strasti, nisu znali za materijalne prepreke, a hrana im je bila od supstance elemenata. Buda Khjeu O Mitrupa (Dete Nepokolebljiva Svetlosti) manifestovao se kao jedan od njih. Glasom Višnua „sa tri pramena“, skupu od dvesta hiljada dakina [25], kao znak da će se u budućnosti isto toliko ženskih bića osloboditi putem njegovog učenja, dao je učenje pet tantri Tela, Glasa, Uma, Kvaliteta i Aktivnosti [26].

Usled strasti, svetlost je nastavila da jenjava, i životni vek se skratio na stotinu hiljada godina. U to vreme, bića rođena iz toplote i vlage [27] postala su podložna bolestima, nastalim usled neravnoteže elemenata, i počela su da jedu biljke. Na mesto zvano Trodšer Dupa Odkji Pungpa (Svetlosna Masa što Sakuplja Vlagu), rodio se među tim bićima Buda Đigpa Kjoppe Jid (Um što Štiti od Straha). Skupu od šesto hiljada Bodhisatvi, što je značilo da će se u budućnosti isto toliko muških bića osloboditi njegovim učenjem, predao je učenje Pražnjenje Samsare (rMa bya mjing snol), Kraj četiri Elementa (’Byung bzhi zad pa) i druge tantre, šapatom, kao zujanje pčela nošeno vetrom [28].

Životni vek se još više skratio, strasti su se pojačale. Telo bića izgubilo je svetlost, i tako su se pojavili Sunce i Mesec. Kada se prosečan ljudski vek skratio na osamdeset hiljada godina, usled želje i prianjanja nikli su seksualni organi; isprva su samim pogledom utoljavali želju, zatim su morali da se drže za ruke, i konačno su se parovi spajali i razmnožavali. Bića su tako počela da se odevaju u pamuk i koru od drveta i da jedu „masnu zemlju“ [29]; pohota im je bila tolika da su ubrzo sve potrošili. Počeli su zatim da jedu pirinač, ali, sa razvijanjem osećaja za Ja i Moje, mržnja i ponos su učinili da i ta hrana nestane. U to doba, u mestu zvanom Ćagđung Ngaldu Nangua (Pojava u Utrobi Začeća), Buda Žonu Rolpa Nampar Ceua (Mlada Manifestacija Saosećanja) rodio se kao i svi ostali iz materice, u obliku desetogodišnjeg deteta. Skupu od hiljadu jakša dao je jedanaest tantri: pet osnovnih tantri i šest sekundarnih tantri Semdea. [30]

Kada se životni vek sveo na šezdeset hiljada godina, u dimenziji Trideset Tri Boga, Buda Šesti Vađradhara se rodio u obliku božanskog Bodhisatve. U začaranom vrtu Mladog Lekara (Tsho byed gzhon nu) skupu od sedam junačkih Buda našeg doba [31] preneo je učenja o šest, tri i osamnaest paramita, sa metodama koje podrazumevaju napor, i sa metodama bez napora, uključujući i tantre Dzogpa Ćenpo. Kod deva je proveo sedamdeset pet godina i, ostavivši zavet svom učeniku Norzangu, ušao je u parinirvanu gde je proveo sedam hiljada godina udubljen u samadhi.

Probudio se posle sedam hiljada godina i, pobuđen saosećanjem prema bićima, ponovo se rodio kao sin jakše i besne dakine u dimenziji Groblja Tajne Manifestacije, na zastrašujućem mestu jakša na severoistoku Planine Meru [32]. Bila je to epoha u kojoj je životni vek bio šezdeset hiljada godina. Pojavio se u obličju strašnog troglavog patuljka sa šest ruku u kojima je držao svetove šest klasa bića [33], a ime mu je bilo Žonu Pauo Tobden (Mlad Moćan Junak).

Sedmorici Bodhisatvi „što imaju snagu oblaka“ (a tako su ih zvali jer su učenje pratili uronjeni u oblak) i bezbrojnim dakiniima, devama i nagama, preneo je Tantru spontanog stanja čistog prisustva (Rig pa rang shar) i druge tantre [34]. Bio je kod njih hiljadu godina i, ostavivši zavet jakši Legćod [35], ušao je u parinirvanu. U samadhiju je proveo sledećih sto hiljada godina.

Kada se prosečan životni vek sveo na deset hiljada godina, prenuo se iz samadhija i ponovo se rodio na Zemlji, u dimenziji rakšasa, zapadno od mesta gde je bilo mnogo Bodhisatvi. Ime mu je bilo Trangsong Trope Gjalpo (Mudar Besni Kralj). U pećini koja je sama od sebe zračila zvukom „rulu“, skupu od deset miliona rakša preneo je „deset tantri za pokoravanje krupnih negativnosti“ i druga učenja [36]. Nije ostavio zaveta i na kraju života ponovo je utonuo u samadhi. I tako je proveo pedeset hiljada godina.

Onda se prosečan životni vek sveo na pet hiljada godina i na Zemlji, na mestu zvanom Kragujev Vrh, rodilo se u kraljevskoj porodici dete po imenu Ser O Tampa (Najviša Zlatna Svetlost). Kada mu je bilo dvadeset pet godina, pred stupom je sam sebi odsekao kosu, i sam je uzeo (monaške) zavete. Zatim je bezbrojnim šravakama preneo učenja Vinaje [37] i Prađnaparamite.

Kada je prosečan ljudski vek bio hiljadu godina, u zemlji zvanoj Jin Minmaćen (Tirkiznih Obrva), u severnoj Mongoliji, blizu drveta bodhi[38] koje je izraslo pokraj samo-nastale stupe, rodio se Tseue Rolpe Lodro (Pametna Manifestacija Saosećanja). Skupu učenika među kojima je bilo bezbroj Bodhisatvi koji su ostvarili osmi bhumi [39], preneo je „sedam naročitih tantri“, među kojima Kralj koji sve stvara (Kun byed rgyal po) i Ceo prostor (Nam mkha’ che) [40]. Tu je proveo sto dvadeset hiljada godina.

Kada se životni vek sveo na pet stotina godina, iz sveta Trideset tri Boga, Buda Kašjapa Stariji odlučio je da se rodi u ljudskom svetu da bi olakšao patnju koju donosi starost. I tako, na mestu zvanom Kragujev Vrh, sedmorici učenika koji su poprimili oblik arhata, dao je mnoga učenja, među kojima i spise anujoge [41]. Tamo je ostao sedamdeset pet godina, a zatim je otišao da upražnjava isposništvo; u položaju lotosa proveo je sedam godina. Na kraju života telo je rastvorio u svetlost i nije ostavio posmrtne ostatke. Zavet je ostavio brahminu Gon Sem-u.

Kada je životni vek bio tri stotine godina, Buda Ngondzog Gjalpo (Usavršeni Kralj), sin brahmina iskusnog u Vedama, rođen je u Vađrasani (Bodhgaja). Bodhisatvama Manđušriju, Avalokitešvari i Vađrapaniju, kao i drugim učenicima, preneo je učenja u vezi sa stvarnim stanjem, i druge tantre [42]. Dvadeset pet godina je prenosio učenja, i zatim je ušao u parinirvanu, ispoljivši uobičajene znake smrti, da bi time učenicima nižih sposobnosti prikazao patnju rađanja, starosti, bolesti i smrti.

Kada se prosečan ljudski vek sveo na stotinu godina, Buda Šakjamuni se rodio kao sin Kralja Šuddhodane. U Varanasiju i na drugim mestima učio je četiri plemenite istine, kao i razne postepene staze, i ostvario je dvanaest velikih dela.

I tako je prvobitni Buda uzeo dvanaest obličja da bi učenje preneo u skladu sa beskonačnim uslovima i sposobnostima bića.

Iz knjige: THE SUPREME SOURCE. The Fundamental Tantra of the Dzogchen Semde KUNJED GYALPO.

Chogyal Namkhai Norbu Rimpoče i Adriano Clemente

Prevod sa engleskog : Željka Jovanović

[21] Bibliografija br. 4, str 22.3 ff.

[22] Vađradhara (rDo rje ‘chang) predstavlja princip stanja prosvetljenja, koji se pre svega smatra izvorom “pet porodica Buda”. U modernoj tantričkoj tradiciji Vađradhara je ekvivalent Samantabhadri iz drevne tradicije.

[23] Najstarija referenca u vezi predanja o dvanaest učitelja (ston pa bcu gnyis) nalazi se u tantri Rig pa rang shar (Bibliografski broj 28, pp 612.2ff), ali izgleda da se spisak imena dvanaest učitelja zajedno sa učenjima koja su preneli, prvi put pojavljuje u Lo rgyus rin po che’i mdo byung, jednom od poglavlja Bi ma snying thig u odeljku g.Yu yig can (Bibliografiski broj 29, pp 162ff). Ostali značajni izvori nalaze se u: Theg mchog mdzod autora Klong chen pa (Bibliografski broj 10, pp 125ff), mKhas pa’i dga’ ston autora dPa’ bo gstug lag phreng ba (Bibliografski broj 7, str 562.14ff) i Ma rig mus sel, iz ciklusa gter ma ponovo otkrivene od strane sTag sham nus ldan rdo rje (Bibliograsfki broj 20, pp 8.4ff). Izvori koje ovde koristimo obiluju detaljima : Lo rgyus rin po che’i mdo byang i Ma rig mun sel. Vidi takođe Duđom Rinpoće (Dudjom Rinpoche) (Bibliografski broj 35), Škola Njingma (The Nyingma School), pp 135ff.

[24] Sedamnaest tantri (rgyud bcu bdun) is serije Man ngag sde. Osnovna je sGra thal ‘gyur.

[25] U kontekstu Tantre i Dzogćena dakine (mkha’ ‘gro ma) su nematerijalna bića u ženskom obliku koja štite učitelje i učenja.

[26] Po tekstu Ma rig mun sel, ovaj Buda je dao tantre majke prađne (shes rab kyi chos ma rgyud).

[27] Po budističkoj filozofiji, postoji četiri načina rađanja: čudesno (na primer deve), iz jajeta, iz toplote i vlage, i iz materice. Predanje o dvanaest učitelja takođe se drži ovog principa.

[28] Po Ma rig mun sel, međutim, on je dao četiri zbirke tantri metoda, odnosno upaja (thabs kyi chos rgyad sde bzhi).

[29] Tib. Sa yi tshil zhag ili sa zhag. Na engleskom jeziku postoji zgodan izraz fat of the earth, što doslovno prevodi tibetanski izraz; na srpskom je to, na žalost, nemoguće naći.

[30] Vidi Ćogjal Namkhai Norbuov Predgovor. U Ma rig mun sel ka`e se da je dao šest paramita (pha rol tu phyin pa drug).

[31] Sedam junačkih Buda (sangs rgyas dpa’ bo bdun) se, po sutričkom predanju, već pojavilo u našoj kalpi.

[32] Ma rig mun sel pominje „pagodu jakša, besnih manifestacija Vađrapanija“ u kojoj se rodio Buda.

[33] Šest klasa bića: deve, asure i ljudi su takozvana „tri viša stanja“, a životinje, prete i bića pakla zovu se „tri niža stanja“.

[34] Ma rig mun sel precizira da je u vidu spoljnih učenja dao tantre oca, u vidu unutrašnjih učenja tantre majke, Rig pa rang shar u vidu tajnog učenja, a ’Khor ’das rang grol kao najviše učenje.

[35] Po Ma rig mun sel, jakša Legs spyod je prethodna inkarnacija dGa’ rab rdo rje-a.

[36] Među deset tantri za pokoravanje krupnih negativnosti (rags pa ’dul ba’i rgyud bcu), Ma rig mun sel izdvaja tantre Hajagrive, Vađrakilaje, Jamantake, itd.

[37] Vinaja je deo Budističkih spisa koji se odnosi na disciplinu i pravila monaškog ponašanja.

[38] U pitanju je pipal (Ficus religiosa), drvo pod kojim je u Bodgaji Buda Šakjamuni ostvario prosvetljenje.

[39] „Postojan“ (mi g.yo ba), osmi od deset bhumija kojima je obeležen Bodisatvin uspon ka potpunom ostvarenju.

[40] Mada ne pominje „sedam naročitih tantri“ (phra bdun rgyud), Ma rig mun sel između ostalog pominje sledeće naslove: Kun byed rgyal po, Khu dbyug rol pa, Sem lung chen mo, Kun tu bzang po che ba rang la gnas pa, Nam mkha’ che, Chub pas rol pa, Ye shes mchog, ’Khor lo gcod pa, Thig le bra rgyud, ’Bar ba chen po, Nor bu phra bkod.

[41] Theg mchog mdzod (Bibliografski broj 10) veli da je ovaj majstor poučavao sutre, krija tantre i spise anujoge (lung a nu yo ga). Ma rig mun sel takođe pominje Ati bkod pa i dodaje da je u zavet ostavio Sras gcig sa bon gyi rgyud i ’Das rjes tha ma.

[42] Ma rig mun sel takođe pominje rGyud phyi ma stong gsum za byed i Pad ma’i dum bu.

 

Brze veze

 

Meditacija na cvet

Mirabai Krišna

Upanišade

Šaktipat

Ekonomija

Snaga

Šizoidna struktura

Šizoidni karakter

Samopotvrđivanje

Babun

Roditeljstvo

Futurizam

Mesečev čvor

Mogulska dinastija

In memoriam

Kristijan Rozenkrojc

Zakon karme

Anahata

Praznina

Plecko

Kliring

Kamen Mudrosti

Misli

Kineski misticizam

Brenan

Psihologija

Mahavira

Jogananda

Sloboda

Okultizam

Guru

Srbija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.