Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko ne misli o dobru, taj misli o zlu – Srpska poslovica.

 

Tibetanski misticizam

31.10.2014.

Napisala / Napisao: Ernst Muldašev

Da li je Buda bio običan čovek

 

Da li je Buda bio običan čovek

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

….- Gospodine bonpo-lama - počeo sam - koliko nam je poznato, Vi ste emigrirali u Nepal sa Tibeta. Kažite nam, ima li razlike među nepalskim i tibetanskim lamama?
- Razlike nema - odgovorio je bonpo-lama. - Postoje samo oznake hijerarhije: Dalaj-lama (vrhovni lama), Pančen-lama, Rimpoče-lama i monasi. Na Tibetu, u mojoj domovini, bio sam Pančen-lama.
- Prefiks “bonpo” označava pripadnost određenom obliku budističke religije?
- Da.
- A koji su najstariji oblici budističke religije?
- Ima četiri najstarija oblika budističke religije: bonpo, gilupe, ningmapa i mantra.
Religija bonpo je uglavnom rasprostranjena na zapadu Tibeta i ona analizira kako pozitivnu, tako i negativnu psihičku energiju. Taj oblik religije ima najveći broj tajni.

Religija gilupe je raširena u centralnom delu Tibeta, i analizira prevashodno pozitivnu psihičku energiju. Iz te religije je potekao današnji Dalaj-lama.

Religija ningmapa, koja je raširena na istoku Tibeta, veoma je strog oblik religije i ima najviše zabrana. Jedna od varijanti religije indijskih Sika – Gurunana*, koja je oličenje nepomirljivosti, ima duhovne korene u tibetanskoj religiji Ningmapa.

Religija mantra mestimično se nalazi na Tibetu i nema velikog uticaja na druge oblike religije.

- Ispričajte nam detaljnije o religiji bonpo - zamolio sam.
- Kao što sam već rekao, religija bonpo je najstarija religija na svetu - počeo je da priča bonpo-lama. - Bonpo-Buda je došao na Zemlju pre 18013 godina, dok je poslednji Buda došao pre 2044 godine. Religija bonpo veruje u točak “smrt-život-smrt-život”, to jest, da svaka duša u sebi sadrži mnoštvo života. Glavni cilj religije bonpo je razvoj “trećeg oka” kod ljudi naše civilizacije.
- Zašto je to tako važno?
- Kod ljudi naše civilizacije “treće oko” se postepeno izgubilo i ostalo je samo kao rudiment (epifiza). Naša civilizacija se postepeno razvila u materijalističkom pravcu. Pogledajte, čovečanstvo je ovladalo mnogim oblicima fizičke energije: toplotnom, nuklearnom, električnom i drugim, uspelo da osvoji kosmos, stvori efikasne metode lečenja ljudskog tela i tako dalje. Ali, što se tiče psihičke energije i proučavanja duhovnog, savremeno društvo nije dospelo dalje od književnih dela, koja analiziraju različito ponašanje ljudi u različitim duševnim stanjima. Savremena nauka smatra religiju nečim odvojenim od realnog života i ne uzima u obzir religiozne metode delovanja na ljude i društvo, iako se u tome krije veliki potencijal, koji omogućuje da se otkriju novi oblici energije, odgonetnu mnoge tajne hemije i fizike, a takođe i da se ljudska psihička energija usmerava u neophodnom pravcu. A za sve to je ljudima neophodno razvijenije “treće oko”.

- Ja Vas shvatam u tom smislu - rekao sam - da je pomoću “trećeg oka”, kao organa podešavanja na frekvencije različitog karaktera, moguće iskoristiti psihičku energiju čoveka za delovanje na mnoge prirodne pojave, uključujući i fizičke i hemijske procese. U današnje vreme se ljudska psihička energija krajnje nedovoljno koristi i ne retko ima centrifugalni karakter, troši se ne samo u neku svrhu, već se i traći, stvarajući negativnu auru, koja negativno deluje na ljude. Mislim da psihička energija ima ogromnu moć, pogotovo kad dolazi od velike mase ljudi. Na primer, ako se u društvu sakuplja negativni potencijal, ljudima postaje teško da misle o dobroti i dobru, a naslađivanje svime što je negativno počinje da se samo po sebi podrazumeva. To, kao po pravilu, dovodi do nazatka društva. Ako se u društvu skuplja pozitivni psihički potencijal, to nesumnjivo dovodi do napretka.

- Savršeno ste u pravu - rekao je bonpo-lama - psihička energija ima ogromnu moć. Nažalost, kod ljudi ona u praksi često ima centrifugalni karakter, tj. može da se širi u obliku razaranja, dovodeći do ratova i kataklizmi, kojima obiluje cela naša istorija. Neophodno je psihičku energiju ljudi usmeravati centripetalno, usmeravati je radi napretka. Upravo je pomoću “trećeg oka” moguće upravljati psihičkom energijom i regulisati je. Važno je jedino da se psihička energija usmeri u pozitivnom pravcu, u pravcu dobrih misli.

- Kako vi stimulišete razvoj “trećeg oka”?

- Tako što ljude učimo meditaciji, pomoću koje je moguće steći sposobnost “čistog gledanja”, kad čovek oseća unutrašnju slobodu. Mi razlikujemo nekoliko stadijuma razvoja “trećeg oka”, a u najvišem od njih je moguće ući u stanje samadija. Naravno, crtež “trećeg oka” na čelu je simboličan, zapravo se ono nalazi duboko u lobanji, u obliku epifize.

- Kakvi su uspesi u razvitku “trećeg oka” u vašoj religiji?

- Nažalost, oni su dosta skromni. Za to nismo krivi samo mi, religiozni poslenici, pošto očigledno ne ulažemo dovoljno napora, već i činjenica što se u današnje vreme čovečanstvo, koje se ciklično razvija, nalazi u periodu vrhunca materijalnog razvitka pri umanjenoj ulozi duhovnog. Ali, svejedno smo dužni da stalno nastojimo da razvijemo “treće oko” i duhovni element povezan sa njim, jer će se u protivnom nazadak duhovne strane života produžiti.

- Hoćete da kažete da je savremenom čoveku nemoguće da u tolikoj meri razvije “treće oko” da bi to bilo dovoljno da se uđe u duboki samadi? - upitao sam.

- U današnje vreme - ne. Nazadak “trećeg oka” odvijao se kroz istoriju. Samo pojedini jogi mogu da uđu u samadi na nekoliko godina, ali ne više. Ali, nije isključeno da će to uskoro postati moguće - odgovorio je bonpo-lama.

- Rekli ste da će u budućnosti dugi samadi možda postati stvarnost?

- Da.

- A zašto baš u vašem regionu religija toliko izrazito naginje duhovnom, da to čak ide i na štetu materijalnog?
- O! To je veoma važno. Narod zemalja našeg regiona na neki način je spasitelj čovečanstva uopšte. Stvar je u tome što u Evropi, Americi, pa čak i u Africi postoji izuzetno snažno izražena tendencija da se preuveličava uloga materijalnog, a umanjuje uloga duhovnog. Najveći broj evropskih naučnika, na primer, ne razume pojmove “psihička energija”, “duh”, “duša” i slično. Zato je, radi postizanja ravnoteže duhovnog i materijalnog na Zemlji za dobro čitavog čovečanstva, narod istočnih zemalja, a pogotovo zemalja Tibeta i Himalaja, prinuđen da prenaglašava ulogu duhovnog, umanjujući ulogu materijalnog. Zato su naše zemlje materijalno veoma siromašne, zato su duhovno više od drugih zemalja. Ravnoteže mora biti u svemu: između dobra i zla, duhovnog i materijalnog...

- Uvaženi bonpo-lama! Vi ste narode zemalja Himalaja i Tibeta nazvali spasiteljem čovečanstva na Zemlji. Sa jedne strane, to je moguće shvatiti tako da su narodi Istoka, tako reći, taoci materijalističkih tendencija Zapada, prinuđeni da žive u bedi, radi osnaženja uloge duhovnog na Zemlji, radi postizanja ravnoteže. Sa druge strane, to je moguće shvatiti i tako, da se isključivo na visokom duhovnom nivou možemo nadati ulasku u stanje dugog samadija sa ciljem obnavljanja Genofonda čovečanstva, bez čijeg postojanja bi se garancije za opstanak čovečanstva na Zemlji očigledno smanjile.

Bonpo-lama me je usredsređeno pogledao i rekao:

- Vi ste, naravno, u pravu. Važnost samadija za čovečanstvo je ogromna. Radi toga je moguće da se čovek žrtvuje.
- Osim toga, uvaženi bonpo-lama, Vi ste rekli da bi uloga duhovnosti u budućnosti trebalo da poraste kod svih nacija na svetu. Znači li to da će sa razvojem tehnologija povezanih sa psihičkom energijom, istočne zemlje isprednjačiti?
- Svakako. Vidite, mi uporno nastojimo da ne izgubimo drevne načine delovanja na duhovne elemente čovečanstva. Mislim da će upornost dovesti do budućeg uspeha. Pomoću usmerene psihičke energije postaće moguće delovanje na gravitaciju, što će dovesti do prevrata u građevinarstvu. Pomoću energije slične psihičkoj postaće moguće ustanoviti nove principe vazduhoplovstva. Pojaviće se novi načini izlečenja, povezani sa delovanjem na biopolje ljudskog tela i pomoću njega na biohemijske procese itd.

- Ruski naučnik doktor Czjan razradio je aparat “biotron” koji omogućava da se pojača biopolje biljaka i životinja u razvoju i pomoću njega je počeo da leči bolesnike. Rezultati lečenja su se pokazali sasvim perspektivnim. Nije li takav pristup lečenju medicina budućnosti, kojoj vi težite? - pitao sam.

- Medicina, povezana sa delovanjem na čoveka kroz njegovu dušu će biti medicina budućnosti, ali takva je bila i medicina drevnih vremena - odgovorio je bonpo-lama. - U svetim knjigama bonpo religije, koje su, na žalost, ostale na Tibetu, moguće je naći mnogo svedočanstava o čudesnim metodima lečenja u dalekoj prošlosti. Ne bi trebalo da napustimo drevne metode za razvoj duhovnog u čoveku, koje čak i danas, u periodu procvata ekstremno materijalnog, mogu da budu od velike koristi.

- Potpuno Vas razumem, uvaženi bonpo-lama - složio sam se. - Vi, mislim na religiju Istoka, imate visoku i plemenitu ulogu podrške i razvoja duhovnog usmerenja u životu čovečanstva. Da nije napora Istoka, konzervativne tendencije Zapadnih naučnika koji slabo razumeju intuitivno-logički put u nauci i sebe smatraju maltene bogovima na Zemlji, dovele bi do degradacije svega duhovnog na našoj planeti, nanevši nepopravljivu štetu razvoju nauke. Nesumnjivo, tehnologije povezane sa psihičkom i biološkom energijom čeka svetla budućnost, i ja sam ubeđen da će Istočne zemlje u tom smislu uskoro isprednjačiti.

- Kod nas, u Sjedinjenim Državama - rekao je Amerikanac - svako istraživanje u proučavanju duhovnosti podleže ogromnoj kritici. Zato se malo naučnika bavi time. Mi spadamo u tu manjinu.

- Pri razvoju duhovnosti čovečanstva - nastavio sam ja - možda dođe do uključenja u Univerzalno informaciono polje, kome danas imaju pristup samo retki Posvećenici. Možda princip “SoHm” bude prevladan. Tada će i naša civilizacija moći da dobija znanja iz Univerzalnog informacionog polja. Inače, šta se zna o principu “SoHm” u bonpo religiji?
- U religiji bonpo postoje svedočanstva o principu “SoHm”, ali ta svedočanstva su najdetaljnija u hinduističkoj religiji - odgovorio je Bonpo-lama. - A što se tiče naglaska na ulozi duhovnog u ljudskom životu, to je evoluciono opravdano, zato što je, prema bonpo religiji, čovek na Zemlji nastao putem inkarnacije duha, a materija je sekundarna.
- Gospodine bonpo-lama! Postoje li u zapisima bonpo religije podaci o prethodnim civilizacijama na Zemlji? - upitao sam ja.

- U bonpo religiji ima veoma mnogo podataka o prethodnim civilizacijama na Zemlji - odgovorio je bonpo-lama. - Postoje čitavi tomovi koji potiču iz duboke prošlosti, koji opisuju život prethodnih civilizacija. Takođe je detaljno opisan nastanak naše civilizacije na Tibetu. Prema tim knjigama, poslednja od prethodnih civilizacija, koju na Zapadu nazivaju civilizacijom Atlantiđana, bila je znatno razvijenija od naše i posedovala je zapanjujuće tehnologije, zasnovane na vladanju psihičkom energijom. Detalja se, na žalost, ne sećam.

- Izvinite, da li imate te knjige?
- Ne. One su ostale na Tibetu. Bojim se da su uništene - žalosno je odgovorio bonpo-lama.
- To je ogroman gubitak - dodao je Amerikanac.
- Svejedno nam recite, od koga su nastali ljudi naše civilizacije? - upitao sam ja.
- Od ljudi prethodne civilizacije - Atlantiđana. Toga se tačno sećam iz bonpo knjiga - odgovorio je bonpo-lama.
- Kad čitamo opis Budine spoljašnjosti u religioznim knjigama Istoka, mogu se naći mnoge crte koje nisu karakteristične za savremenog čoveka. Nije li Buda bio čovek prethodne civilizacije, koji je izašao iz stanja samadija? - upitao sam ja.

- Buda, koji se pojavio na Zemlji pre 2044 godine, zaista nije izgledao kao običan čovek. U svim religioznim knjigama je zapisano da je on imao 32 odlike, tj. 32 crte koje ga razlikuju od savremenog čoveka. Pri tome je poznato da svaka od tih distinktivnih Budinih crta nije došla od njegove majke, već od njegove duhovne prakse - odgovorio je bonpo-lama.

Preuzeto iz fascinantne knjige Ernesta Muldaševa “Od koga smo postali". Opširnije o knjizi pogledajte ovde.

 

Brze veze

 

Muladhara

Ratovanje

Iscelitelj

Neošamanizam

Duhovno obrazovanje

Kabala

Ekologija

Slavinski

Uspeh

Futurizam

Vidja

Gurđijev

Kristali

Prosvetljenje

Misli

Životni

Okultizam

Kristijan Rozenkrojc

Priroda

Brenan

Kali Juga

letnji solsticij

Kamen Mudrosti

Arđuna

Disciplina

Vivekananda

Šizoidna struktura

Tadž Mahal

Svetske zavere

Internet

Psihoterapija

Iluzija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.