Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Neki tragaoci će učiniti sve za svoje Samoostvarenje, osim da rade za njega – Šri Činmoj.

 

Teozofija

Nijedna religija nije viša od istine.

Teozofija

 

Ukupno: 5

Strana 1 od 1

 

Kako čovek prvi put stiče nebeski život

Č. V. Ledbiter

10.10.2019.

Videćemo, dakle, da u najranijim fazama svoje evolucije mnoga od zaostalih ja nikad uopšte i ne dosegnu nebeski svet, dok još veći broj samo ovlaš dodirne neke od njegovih nižih nivoa.

Ceo tekst Ceo tekst Kako čovek prvi put stiče nebeski život

 

Muldašev: tajne Uskršnjeg ostrva

Ernst Muldašev

20.10.2017.

Ekspedicija na Uskršnje ostrvo ruskih naučnika je ustanovila da osnova čuvenih idola zalazi duboko pod zemlju. Rusi su pokušali da uđu u zagonetno podzemlje, gde je već poginulo više od 60 istraživača.

Ceo tekst Ceo tekst Muldašev: tajne Uskršnjeg ostrva

 

Drevna veza Indije i Amerike

H. P. Blavacka

7.11.2016.

U vezi sa rečju Patala, koja bukvalno znači suprotna strana, zanimljivo je nedavno otkriće Svamija Dajanande Sarasvatija, koga sam već pominjala u prethodnom tekstu, naročito ukoliko ovo otkriće bude prihvatljivo i za filologe, a činjenice govore u prilog tome.

Ceo tekst Ceo tekst Drevna veza Indije i Amerike

 

Jedinstvo je osnov mnoštva

H. P. Blavacka

15.7.2013.

Pre nešto više od dve godine, pre nego što smo napustile Ameriku, vodile smo prepisku sa jednim visokoobrazovanim bramanom koji je trenutno (1879) izuzetno poznat širom Indije.

Ceo tekst Ceo tekst Jedinstvo je osnov mnoštva

 

Da li su paleolitski ljudi bili divljaci...?

H. P. Blavacka

8.9.2012.

Svi koji su makar i površno pratili savremena geološka otkrića, znaju da je u praistorijskom dobu utvrđeno postepeno poboljšavanje zanatstva, od nezgrapnog tesanja i grubog sečenja ranih paleolitskih kamenih sekira, do relativno elegantnih kamenih oruđa onog dela neolita koji je direktno prethodio upotrebi metala.

Ceo tekst Ceo tekst Da li su paleolitski ljudi bili divljaci...?

 

Brze veze

 

Bog

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.