Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Čovek koji načini grešku a ne ispravi je, čini drugu grešku – Konfučije.

 

Teozofija

7.11.2016.

Napisala / Napisao: H. P. Blavacka

Drevna veza Indije i Amerike

 

Drevna veza Indije i Amerike

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

U vezi sa rečju Patala, koja bukvalno znači „suprotna strana“, zanimljivo je nedavno otkriće Svamija Dajanande Sarasvatija, koga sam već pominjala u prethodnom tekstu, naročito ukoliko ovo otkriće bude prihvatljivo i za filologe, a činjenice govore u prilog tome. Dajananda pokušava da pokaže da su drevni Arijevci znali za Ameriku, pa čak i da su je posećivali, i da je ona u drevnim rukopisima nazivana Patala, a da je od toga narodna mašta vremenom stvorila nešto nalik na grčki Had. On svoju teoriju temelji na mnoštvu navoda preuzetih iz najstarijih rukopisa, naročito na legendama o Krišni i njegovom najdražem učeniku Arđuni. U životopisu potonjeg se pominje da je Arđuna, jedan od petorice braće Pandua, potomaka „mesečeve dinastije“, posetio Patalu prilikom svojih putovanja, i tamo se oženio ćerkom kralja Naguala koja je ostala udovica, zvanom Ilupl. Poređenjem imena oca i kćeri dolazimo do sledećih razmatranja, koja snažno podržavaju Dajanandine pretpostavke:

(1) „Nagual“ je ime kojim se i danas označavaju vračevi Meksika, Indijanci i uopšte američki domoroci. Poput asirskih i haldejskih „Nargala“, poglavara Maga, meksički „Nagual“ u sebi sjedinjuje uloge sveštenika i vrača, pri čemu mu u potonjoj ulozi pomaže demon u obliku neke životinje, obično zmije ili krokodila. Za ove „Naguale“ misle da su potomci Nagua, kralja zmija. Abe Brase de Bobur im poklanja dosta pažnje u svojoj knjizi o Meksiku, i kaže da su „Naguali“ sluge nečastivog, koji im za uzvrat pomaže izvesno vreme. Analogno tome, na sanskritu zmija se kaže „naga“, dok „kralj Naga“ igra značajnu ulogu u životopisu Bude; a u Puranama postoji i legenda da je Arđuna bio taj koji je uveo obožavanje zmija u Patali. Podudarnost imena i identiteti ličnosti koje ona označavaju tako su upadljivi da zaista zaslužuju izvesnu pažnju.

(2) Ime Arđunine žene Ilupl je čisto staromeksikansko ime, i ukoliko odbacimo pretpostavku Svami Dajanande, postaje nemoguće objasniti postojanje ovog imena u sanskritskim rukopisima nastalim davno pre hrišćanske ere. Među svim drevnim dijalektima i jezicima, jedino u onim kojima su govorili američki domoroci redovno nailazimo na takve kombinacije suglasnika kao što su „pl“, „tl“, itd. Mnoštvo njih se javlja naročito u jeziku Tolteka, „nahuatlu“, dok se ni u sanskritu niti u drevnom grčkom one nikada ne nalaze na kraju reči. Čak i reči „Atlas“ i „Atlantis“ izgleda da su strane etimologiji evropskih jezika. Gde god da ih je Platon našao, sigurno je da ih nije on izmislio. U jeziku Tolteka nalazimo koren „atl“, koji označava vodu i rat, a odmah po otkriću Amerike Kolumbo je naišao na grad zvan Atlan, na ulazu u zaliv Uraga. Sada je to siromašno ribarsko selo zvano Aklo. Jedino se u Americi mogu pronaći imena kao što su Ickoatl, Zempoaltekatl i Popokatepetl. Pokušaj da se takve podudarnosti objasne teorijom puke slučajnosti zaista bi bio preterivanje, tako da zbog svega rečenog, sve dok nauka ne uspe da obori Dajanandinu pretpostavku, što još uvek nije u stanju, smatramo da bi bilo razumno prihvatiti njeno tumačenje, makar utoliko da poštujemo aksiom da „svaka pretpostavka ima istu težinu“. Pored ostalog, Dajananda ističe da je put kojim je Arđuna stigao u Ameriku pre pet hiljada godina vodio preko Sibira i Beringovog moreuza.

Odlomak iz knjige “Iz pećina u džungli Hindustana”, H. P. Blavacke.

Opširnije o knjizi pogledajte ovde.

 

Brze veze

 

Srbija

Aikido

Meditacija

Ekologija

Bioenergija

Samoprevazilaženje

Mahavir

Duša

Bogatstvo

Barbara Brenan

Novo Doba

Vivekananda

Anahata

Priroda

Šah Džahan

Upanišade

Kreativno sanjanje

Kosmički Zakon

Ekonomija

Koncentracija na srce

Guru

Sloboda

Ljubav

Kabala

Lajf koučing

Trauma rođenja

Ratovanje

Don Huan

Mahavira

Šambala

Čakre

Bramanizam

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.