Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Čovek koji načini grešku a ne ispravi je, čini drugu grešku – Konfučije.

 

Meditacija on-line

1.11.2017.

Napisala / Napisao: Vyavasaya

Važnost unutrašnjeg mira, čas 15

 

Važnost unutrašnjeg mira, čas 15

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Ma šta da steknemo i postignemo u spoljašnjem svetu, ako nemamo unutrašnji mir, mi smo kao prosjaci.

U stvari, većinu stvari koje radimo i radimo upravo zato da bi nam donele mir. Ali, mir ne može doći spolja. Čak i ako pobegnemo od svega što nas iritira i uznemirava i odemo na neko daleko mesto, gde smo potpuno usamljeni i gde vlada potpuni spokoj i nedirnuta čistota prirode, i dalje će nas proganjati naše sopstvene misli, strepnje, brige, želje – stvari koje su u nama, u našem sopstvenom umu. Zato, nema razloga da ne pokušamo da steknemo unutrašnji mir sada i ovde, tu gde jesmo, lice u lice sa svim spoljašnjim ometanjima. Ako nam meditacija ide zaista dobro bar 10-15 minuta i ako osetimo kako nas ispunjava duboki unutrašnji mir, osetićemo i da nam spoljašnje stvari koje su nam do malopre pravile neviđene smetnje i dovodile nas do ludila više ne izgledaju tako uznemirujuće. Ako makar na minut doživimo potpuni mir, videćemo da nam mnogo toga čemu smo spolja pridavali ogroman značaj više uopšte i nije važno. Možda ćemo se čak upitati: „O Bože, zar sam se ja zbog ovoga toliko uznemiravao i ponašao kao izbezumljen“? Kada zaista u sebi imamo duboki unutrašnji mir, nemamo više potrebu da se dokazujemo, raspravljamo, pravimo pametni i ispravljamo krive Drine. Ne, kad imamo mir, možemo da stvari sagledamo objektivno, takve kakve jesu, i da postupimo svrsishodno, baš onako kako situacija to zahteva. Unutrašnji mir je ključ za ispravno delovanje u spoljašnjem svetu.

I za kraj, kao i obično, praktična vežba.

Udisanje mira i širenje svesti

Udišite mir, izdišite nemir. Pokušajte da svaki put kad udahnete osetite da unosite u svoje telo mir, beskrajni mir. Suprotnost miru je uznemirenost. Kad izdišete, pokušajte da osetite da isterujete uznemirenost iz sebe, kao i uznemirenost koju vidite svuda oko sebe. Kad dišete na taj način, videćete da vas uznemirenost napušta...
Sada, šta da radimo sa mislima koje su već u nama i prave probleme? U poređenju sa prethodnim slučajem, njih je veoma teško izbaciti napolje. Ali mi to možemo da učinimo! Kako? Opet tako što ćemo rastegnuti svoju svest. Mi imamo telo; u tom telu su te loše sile koje su uzele oblik ružnih, štetnih misli. Ako možemo da razvučemo svoju fizičku svest kao što bismo razvukli elastičnu traku, osetićemo da pomoću svesnog napora, pomoću težnje, rastežemo čitavo naše telo. Mi rastežemo, rastežemo, rastežemo čitavo telo do Beskonačnog. Mi rastežemo platno bele svesti. Onog trenutka kad osetimo da se Beskonačnost rastegnula kao platno bele svesti, videćemo da je ona cela čistota.
(Vežba preuzeta iz knjige Šri Činmoja “101 tehnika meditacije”)

Do sledećeg nastavka
Srdačno vaš
Vyavasaya
www.meditacija.org

 

Brze veze

 

Apokalipsa

Duhovni život

Neošamanizam

Duša

Mačevanje

Čug Liag

Meditativna muzika

Pažnja

Barbara Brenan

Atlantida

Mladhara

Kliring

Mirabai Krišna

Kastaneda

Sajentologija

Astralni svet

Sufi priče

Mentalni svet

Svetske zavere

Dzog ćen

Kristijan Rozenkrojc

Tao

Arđuna

Tibetanski budizam

Solsticij

Tantra

Internet

Molitva

Trauma rođenja

Rozenkrojceri

Kirtan

Gandi

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.