Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Nema mrtve materije, jer po celoj beskrajnoj vaseljeni sve se kreće, sve treperi, sve živi – Nikola Tesla.

 

Meditacija on-line

8.3.2016.

Napisala / Napisao: Vyavasaya

Sa učiteljem je lakše, čas 13

 

Sa učiteljem je lakše, čas 13

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Ali, moramo da znamo ko je pravi Učitelj. Pravi Učitelj, Učitelj svih nas je Unutrašnji Vodič, koji otelovljuje beskrajnu, sveprožimajuću i svevoleću svest.

Što dublje u meditaciji možemo da se poistovetimo sa svojim srcem, koje predstavlja ulaz u naše unutrašnje biće, to bliži postajemo ovom Unutrašnjem Učitelju. Što nam je namera da meditiramo čvršća i iskrenija, to bliži postajemo svom Unutrašnjem Vodiču. On usmerava, vaja i oblikuje naš život, tako da neprekidno učimo i napredujemo kroz niz unutrašnjih uvida i spoljašnjih iskustava.

Potrebno je takođe da znamo da su postojali, postoje i uvek će postojati ostvareni Učitelji u ljudskom telu, oni koji su postigli potpuno i nerazdvojno jedinstvo sa Unutrašnjim Vodičem. Ako učite od takvog Učitelja, onda je to potpuno isto kao da učite od sopstvenog Unutrašnjeg Vodiča, ali je donekle lakše. Ostvareni Učitelj ima spoljašnji oblik, telo, i može da vas lično, spolja, rečima i postupcima, ohrabri kad počnete da gubite pouzdanje, ili da vas ispravi kad vidi da grešite. Neki ljudi poistovećuju Učitelja sa njegovim fizičkim bićem, pa ako imaju živog učitelja, očekuju od njega da će ih neprestano nadgledati, upućivati i nadzirati, kao profesor u školi ili trener u sportu. To je greška. Neophodno je uspostaviti unutrašnji kontakt sa Učiteljem, i učiti koliko god možemo iznutra. A pravi Učitelj će se umešati spolja jedino ako vidi da je to apsolutno neophodno i da drugačije učenik nema šanse da shvati nešto.

Čak i ako odaberete Učitelja koji nije više u fizičkom telu, ako je zaista ostvaren, on i dalje može da vas vodi, zato što je Učitelj u svojoj suštini jedno sa Unitrašnjim Vodičem svakog čoveka. Sve što je Učitelj za života uradio – njegovi spisi, izreke, muzika, njegova fotografija – sve je to zauvek prožeto njegovom svešću, i ako se koncentrišete na bilo šta od toga, lakše ćete uspostaviti unutrašnji kontakt sa Učiteljem. Buda, Krišna, Šri Ramakrišna, Šri Aurobindo, Šri Ramana Maharši, Šri Činmoj, Svami Vivekananda, Paramahansa Jogananda i druge ostvarene duše – sve su to Učitelji koji i dalje mogu da vas vode, iako nisu više u fizičkom.

Svog Učitelja sam viđao retko – jedanput ili dvaput godišnje - ali sam se iskreno trudio da uspostavim i održim unutrašnji kontakt. Uvek sam mogao da osetim da me, kao nevidljivo prisustvo, sa mnogo obzira i takta usmerava i ohrabruje kad radim dobro, a ispravlja kad grešim. Kad bih ga video uživo, u fizičkom svetu, to je onda bila samo dodatna potvrda ili korekcija neprekidnog unutrašnjeg vođstva.

I ukratko: ako hoćete, svakako možete da na putu meditacije napredujete i sami. Ali, sa Učiteljem je lakše, mnogo lakše.

I za kraj, kao i obično, praktična vežba.

Beskraj neba

Držite oči poluotvorene i zamislite beskrajno nebo. U početku pokušajte da osetite da je nebo tik pred vama; kasnije pokušajte da osetite da ste sami prostrani kao nebo, ili da ste vi sami nebo. Posle nekoliko minuta, molim vas da zatvorite oči i pokušate da vidite i osetite to nebo unutar svog srca. Molim vas, osetite da vi jeste univerzalno srce, a da je u vama nebo na koje ste meditirali i poistovetili se sa njim. Vaše duhovno srce beskrajno je prostranije od neba, tako da lako možete da smestite nebo unutar sebe.
(Preuzeto iz knjige Šri Činmoja “Meditacija”)

Do sledećeg nastavka,
Srdačno vaš,
Vyavasaya
www.meditacija.org

 

Brze veze

 

Prana

Činmoj

Ekskalibur

Belo bratstvo

Srce

Kraj vremena

Matriks

Vezanost

Kirtan

Anđeo čuvar

Zlatno doba

Mahavira

Disciplina

Erikson

Nadbiskup Dezmond Tutu

Bogatstvo

Futurizam

Sun Cu

Bramanizam

Ći gung

Mladhara

Šizoidna struktura

Šatkarme

Psihologija

Sokrat

Spiritualne tehnologije

Brenan

Božanski zakon

Zapadna staza

Srbija

Tolteci

2012.

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.