Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Konsultujte Ji-Đing

 

Drevni kineski tekst Ji-Đing je vodič za najbolji način delovanja u bilo kojoj situaciji.
Zamislite Ji-Đing kao mudru osobu, koja je živela pre više od 3000 godina, sa akumulacijom kolektivne mudrosti.
Ji-Đing je sličan snovima jer su oba često zagonetna, a takođe i simbolična po značenju.

Upišite pitanje

 

 

Neka Vaše pitanje bude kratko, jasno i usredsređeno na jednu stvar.
Zamislite situaciju u kojoj biste želeli savet. Na primer „Kako da odgovorim na ...,
Šta uzrokuje ... ili Šta je moja životna svrha?“..itd.

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.