Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Karakter je čoveku sudbina – Heraklit.

 

Kineski misticizam

22.12.2013.

Napisala / Napisao: Lao Ce

Jedna kap prelije čašu

 

Jedna kap prelije čašu

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Jedna kap prelije čašu
i sve upropasti
Nož koji se odveć naoštri
ne reže dugo.
Palatu krcatu blagom
niko ne sačuva.
Bogatstvo, otmenost i oholost pride
neodoljivo privlače zlo.
Kada konac delo ukrasi,
vreme je za povlačenje:
Takav je TAO Neba.

***
Možeš li naučiti svoju dušu da obujmi Jedno
a da se ne rasprši?
Možeš li steći jedinstvenu moć
a pritom zadržati blagost detenceta?
Može li se tvoj unutrašnji vid
pročistiti od svih nečistoća?
Možeš li voleti ljude i vladati zemljom
a da te niko ne zna?
Možeš li, kada se kapije Neba otvore i zatvore,
da prhneš poput ženke ptice?
Možeš li jasnoćom i čistotom u sebi
proniknuti u sve ne čineći ništa?
Stvarati i hraniti
hraniti, a ne posedovati
delati, a ne vezivati se
razvijati se, a ne vladati:
u tome se krije tajna života.

***

Svakom točku glavčina je sred,
gde trideset paoka postavi se u red:
A prazan prostor među njima,
čini da donose korist svima.
Vešta ruka grnčara iz starine
strpljivo oblikuje vrč iz gline:
Kakva je vajda od puste gline,
ako u njoj nema šupljine.
Odaje razne kada se čine,
za prozore i vrata izvedu se praznine.
Tako i praznina postane oruđe,
jer bez nje niko ne može da uđe.
Zato, čega ima može služiti.
Al’ i čega nema
I te kako će svrsi poslužiti.

***

Uznesi se do najviše praznine!
I zadrži stanje posvemašnjeg mira.
Dopusti da sve stvari pohrle u susret jedna drugoj.
I osmotri, kako sve one
u mnogolikosti svojoj
istom se vraćaju korenu.
Povratak korenu donosi spokoj.
Spokoj označava mirenje sa sudbom.
U mirenju sa sudbom je ključ večnosti.
Saznanje večnosti donosi jasnost.
Kada mu večnost nije ideal
postane čovek grešan i zbunjen.
Ako u večnosti utehu traži
prvo nek nauči vladanje sobom.
Vladanje sobom ispravnosti vodi.
U ispravnosti leži put do majstorstva.
Majstorstvo nastavlja put do Neba.
Nebo je samo korak do TAO-a.
Tao je uzor besmrtnog života.
Na takvoj stazi nema zebnje.


Iz knjige Lao Cea, Tao te king.

 

Brze veze

 

Šaktipat

Psihoterapija

Guru

Satja juga

Mogulska dinastija

Patanđali

Prva čakra

Šah Džahan

Tesla

Bioenergija

Muldašev

Petar Deunov

Šizoidna struktura

Anđeo čuvar

Apokalipsa

Biharska škola

Aikido

Spiritualne tehnologije

Barbara Brenan

Tadž Mahal

Čakre

Sensei

Emocije

Kineski misticizam

Nadbiskup Dezmond Tutu

Intervju

Vede

Kirtan

Samorazvoj

Tao

Meditativna muzika

Ekonomija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.