Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko poznaje druge, mudar je; ko poznaje sebe, vidi jasno – Lao Ce.

 

Kineski misticizam

22.12.2013.

Napisala / Napisao: Lao Ce

Jedna kap prelije čašu

 

Jedna kap prelije čašu

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Jedna kap prelije čašu
i sve upropasti
Nož koji se odveć naoštri
ne reže dugo.
Palatu krcatu blagom
niko ne sačuva.
Bogatstvo, otmenost i oholost pride
neodoljivo privlače zlo.
Kada konac delo ukrasi,
vreme je za povlačenje:
Takav je TAO Neba.

***
Možeš li naučiti svoju dušu da obujmi Jedno
a da se ne rasprši?
Možeš li steći jedinstvenu moć
a pritom zadržati blagost detenceta?
Može li se tvoj unutrašnji vid
pročistiti od svih nečistoća?
Možeš li voleti ljude i vladati zemljom
a da te niko ne zna?
Možeš li, kada se kapije Neba otvore i zatvore,
da prhneš poput ženke ptice?
Možeš li jasnoćom i čistotom u sebi
proniknuti u sve ne čineći ništa?
Stvarati i hraniti
hraniti, a ne posedovati
delati, a ne vezivati se
razvijati se, a ne vladati:
u tome se krije tajna života.

***

Svakom točku glavčina je sred,
gde trideset paoka postavi se u red:
A prazan prostor među njima,
čini da donose korist svima.
Vešta ruka grnčara iz starine
strpljivo oblikuje vrč iz gline:
Kakva je vajda od puste gline,
ako u njoj nema šupljine.
Odaje razne kada se čine,
za prozore i vrata izvedu se praznine.
Tako i praznina postane oruđe,
jer bez nje niko ne može da uđe.
Zato, čega ima može služiti.
Al’ i čega nema
I te kako će svrsi poslužiti.

***

Uznesi se do najviše praznine!
I zadrži stanje posvemašnjeg mira.
Dopusti da sve stvari pohrle u susret jedna drugoj.
I osmotri, kako sve one
u mnogolikosti svojoj
istom se vraćaju korenu.
Povratak korenu donosi spokoj.
Spokoj označava mirenje sa sudbom.
U mirenju sa sudbom je ključ večnosti.
Saznanje večnosti donosi jasnost.
Kada mu večnost nije ideal
postane čovek grešan i zbunjen.
Ako u večnosti utehu traži
prvo nek nauči vladanje sobom.
Vladanje sobom ispravnosti vodi.
U ispravnosti leži put do majstorstva.
Majstorstvo nastavlja put do Neba.
Nebo je samo korak do TAO-a.
Tao je uzor besmrtnog života.
Na takvoj stazi nema zebnje.


Iz knjige Lao Cea, Tao te king.

 

Brze veze

 

Satja juga

Kontrola vremena

Biharska škola

Vrste joge

Kreativno sanjanje

Meditativna muzika

Pažnja

Anđeli

Upanishade

Činmoj

Ajna čakra

Svest

Oralni karakter

Komunikacija

Karma

Umeće ratovanja

Lucidno sanjanje

Biocentrizam

Novo Doba

Erikson

Praznina

Duhovnost

Don Huan

Šri Činmoj

Vama marg

Šambala

Unutrašnji učitelj

Gandi

Kundalini

Zdravlje

Samoprevazilaženje

Vedanta

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.