Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko poznaje druge, mudar je; ko poznaje sebe, vidi jasno – Lao Ce.

 

Intervjui

25.4.2013.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Intervju sa Milanom Jovanovićem

 

Intervju sa Milanom Jovanovićem

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Milan Jovanović je diplomirani klinički psiholog, ekspert za transpersonalnu psihologiju i telesno orijentisanu psihologiju i psihoterapiju; specijalista za porodičnu psihologiju i psihoterapiju i Eriksonovu (konverzacionu) hipnozu; aktivan član Ruske asocijacije transpersonalne psihologije i psihoterapije, Ruske i Evropske psihoterapijske Lige; istraživač šamanizma – neošaman.

Kada ste se susreli sa šamanizmom?

U Rusiji, tačnije u Moskvi, susreo sam se prvi put sa autentičnim šamanom, to je amba-šaman po imenu Elvilj iz klana Vorona, iz Tuve, a to je oblast koja se graniči sa Mongolijom. Njegova žena Šončelaj, je po tradiciji hakaska šamanka. Elvilj me je obučavao raznim energetskim vežbama iz tradicije šamana, koje mi puno pomažu u individualnom radu i istraživanju.

Da li ste pre vašeg susreta sa Elviljom imali neka neobična iskustva?

Sve je to počelo mnogo ranije, još u Beogradu sedamdesetih godina. Počeo sam da se bavim hipnozom, meditacijama i raznim drugim vežbama. Sa prijateljima, istomišljenicima osnovao sam grupu za meditaciju Čovek i kosmos, napravio sam čak i piramidu u sobi ispod koje smo meditirali i radili vežbe, a ja lično sam se zanimao i za autohipnozu, autogeni trening i slično.

Jednog dana, dok sam se tako zanimao autohipnozom, osetio sam jak energetski priliv i začuo nekakav šum, a onda sam najednom sam izašao iz tela i poleteo u kosmos. To je bilo to prvo iskustvo, koje je bilo krajnje dramatično pošto sam pomislio da sam umro, a kasnije sam saznao da prilikom fenomena astralnog putovanja srce kuca oko 20 otkucaja u sekundi, dok je disanje svedeno na 1 do 2 udisaja u minuti i dolazi do katalepsije, što znači da je telo paralizovano. A kada je prošao taj prvi šok, ova stvar mi je polazila često za rukom, osetim jake vibracije, koje postaju sve finije, i onda izađem iz tela.

Kada sam o ovakvim iskustvima govorio Elvilju, on mi je rekao da se radi o uobičajenoj pojavi kod šamana, takozvanim šamanskim putovanjima.

Na koji način šamani izvode ova putovanja?

Šamani su strogi individualci i oni to izvode u toku sna, jednostavno se probude u snu i putuju po nekom planu. Postoji još jedan metod koji se izvodi ne duže od pet sekundi nakon buđenja, ne otvarajući oči i ne pomerajući telo. Za ovo je potrebna motivacija, a za ovaj metod ja sam smislio i autohipnotski tekst. Ali mene je uvek interesovalo kako se to sve može izvesti iz budnog stanja. Međutim, to je veoma teško izvesti, ali na tome radim oslanjajući se na radove američkog hipnoterapeuta Eriksona.

Koje se glavne odlike tuvinskog šamanizma i ima li on nekih dodirnih tačaka sa Kastanedom i drugim poznatim američkim oblicima šamanizma?

U Tuvi je pored, šamanizma, zastupljen je i lamaizam, tamo je došlo do mešanja tibetanskog učenja i šamanizma. Tuva je zbog svoje izolovanosti, ostala pošteđena progona od strane KGB-a, kakav se, na primer, dogodio u Hakasiji. Tako da u Hakasiji više nema šamana, ali ima šamanskih svetilišta, ili mesta sile.

U Tuvi je šamanizam oficijelna religija, šamani tamo rade za platu i dobijaju penziju.

Što se tiče poređenja sa Kastanedinim šamanizmom, neke stvari su slične, kao što je brisanje lične istorije, gubljenje ega, mesto sukoba, ali je tuvinski šamanizam razvijeniji što se tiče rituala i forme. Takođe i kod jednog i kod drugog sistema je „zaustavljanje unutrašnjeg dijaloga“ ključ, samo što se kod tuvinskog šamanizma to postiže energetskih vežbama.

Koje svetove pohađaju šamani?

Šamani žive u tri sveta ili „mira“. Nižnji mir, svet nižih duhova, srednji mir – to je ovaj svet u kome živimo, i viši mir - svet Vorone, koji je apsolutni duh, vrhunski princip, a njemu suprotni princip je Veliki orao, materijalni svet.

Da li šamani žive u zajednicama ili sami?

Šamani su strogi individualci, ali kao što sam već rekao, mogu stupati u brakove.

Da li u osnovi tuvinskog šamanizma postoji neko koherentno učenje?

Ima. Izlazio je ranije časopis "Vorona", u kome je njihovo učenje opisano i u kome su dati opisi raznih tehnika i slično. Krajnji cilj tuvinskog šamanizma je postati čovek od znanja, koji može da ima sve informacije i nije vezan za telo, njegova svest putuje gde hoće.

Na koji način šamani doživljavaju ekstazu?

Ekstaza ili trans je stanje koje razvija. Ono omogućava kontakt sa dubljim slojevima. Šamani ulaze u njega tako što opuste telo, i uz pomoć trešotke, specijalnog instrumenta za davanje ritma, ulaze u trans.

Kako ruska crkva gleda na šamanizam, a kako običan svet?

Ruska crkva ne gleda sa odobravanjem na šamanizam, a običan svet sve manje se zanima za njega, to je obične ljude nešto strano, čudno. Zbog toga je šamanizam efikasan samo u šamanskom svetu.

Na koji način se obavlja inicijacija u šamanizam?

Što se tiče samih inicijacija na terenu, kroz to nisam prošao. Ali Elvilj, koji je amba-šaman, rekao mi je da meni formalna inicijacija nije potrebna, jer ja sam već po svojim osobinama šaman.

Koje sve neobične sposobnosti ima šaman?

U ruskom šamanizmu postoje dva pravca. Jedan pravac je šaman iscelitelj, a drugi pravac je šaman predskazivač. Tu spada još i dobijanje informacija koje su bitne za njegovu zajednicu, njegovo područje delovanja, jer svaki od njih je zadužen za određenu oblast. Obično se to postiže uz pomoć duhova saveznika, koji bivaju otpravljeni na određeno mesto kako bi doneli informaciju.

Nešto više o Vašim daljim interesovanjima?

Ranije sam se dosta zanimao se za transpersonaliste, Vilbera i Tarta, ali sam se najviše zadržao na Eriksonu, američkom psihoterapeutu poznatom po hipnotičkim tehnikama.

 

Brze veze

 

Rozenkrojceri

Biharska škola

Četvrti put

Biocentrizam

Srce

Čug Liag

Zahvalnost

Mazohistički karakter

Vrste joge

Ratovanje

Uspenski

Duhovni život

Samoprevazilaženje

Bioenergija

Dragan Paripović

Roditeljstvo

Ekonomija

Umeće ratovanja

Srbija

Lucidno sanjanje

Borilačke veštine

Lepenski Vir

Psihološka astrologija

Sun Cu

Iscelitelj

Gurđijev

Akbar

Psihoterapija

Majanski kalendar

Snaga

Tesla

Iluzija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.