Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ako vremenom ne postaneš bolji, postaćeš gori – Jevrejska izreka.

 

Indijski misticizam

25.1.2013.

Napisala / Napisao: Šri Činmoj

Upanišade o značaju duhovnog učitelja

 

Upanišade o značaju duhovnog učitelja

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

U Sama Vedi nalazimo izuzetno značajnu Upanišadu, Chandogya Upanišadu. Ova upanišada jednaka je Brhadaranyaka Upanišadi; ona je daleko najveća po obimu, ali po mnogima ona nije samo najveća, već i najbolja. Pa opet, ima i onih koji su mišljena da je Isa Upanišada koja je malena, veoma malena, najbolja ne zbog svoje dužine, već zbog svoje dubine. Neko će reći da su Svetasvatara ili Katha ili Kena najbolje među Upanišadama. Svako ima da iskaže svoje vlastito osećanje vačno za suštinu neke određene Upanišade. Chandogya Upanišada, koja proističe iz Sama Vede, kazuje nešto od najveće važnosti za iskrene tragaoce. Pitanje koje se veoma često postavlja duhovnim učiteljima glasi: "Zašto nam je potreban učitelj? Zar ne možemo spoznati Boga sami (od sebe)?" U Chandogya Upanišadi postoji jedan naročit metod da se uvere oni koji sumnjaju i ona ljudska bića koja ne poseduju težnju a upuštaju se u raspravu samo rasprave radi.

Chandogya Upanišada kaže: Zamislite sebe kao putnika. Skrenuli ste sa puta i napao vas je razbojnik. Oduzeo vam je sve dragoceno, vezao vas i vezao vam oči. Zatim vas je odveo nekud daleko i tamo vas je ostavio. Ranije ste videli i mogli ste se kretati naokolo, ali sada je vaša sudbina očajna. Ne možete da vidite, ne možete da hodate, plačete kao bespomoćno dete, ali spasa nema. Sad pretpostavite da neko zatim dođe, odveže vam povez sa očiju i ode. Bili biste u stanju da vidite sve staze oko sebe, ali ne biste znali koja vama odgovara, pa čak i kad biste to znali, ne biste mogli da krenete njom jer su vam još uvek vezane ruke i noge. U takvom stanju je tragalac koji želi da spozna Boga sam.
A sad pretpostavite da naiđe neko, potpuno vas odveže i pokaže vam koja vas staza vodi kući. Ta vam je osoba zaista učinila uslugu. Ako imate poverenja u nju i pouzdanje u sebe, onda ćete stići do svog odredišta brzo i sigurno.
Ukoliko imate poverenja u tu osobu, ali nemate poverenja u sopstvenu sposobnost da stignete do cilja, onda će ona poći s vama da vam pomogne. Taj isti učitelj koji vam je otvorio oči i pokazao vam stazu poći će sa vama, unutar vas, da vas inspiriše. Delovaće kao vaša sopstvena težnja da bi vas odveo vašem suđenom Cilju.

Ako dobijete pomoć ovakve vrste od nekog Duhovnog Učitelja, tada vaš život može biti od značaja, vaš život može uroditi plodom, i vi tad možete trčati najvećom brzinom prema Cilju. U suprotnom, danas ćete ići jednom stazom, sutra drugom a prekosutra nekom trećom. Možda ćete i biti u stanju da hodate ali ćete se neprestano vraćati tamo odakle ste i pošli, frustrirani i razočarani.

Ako osim što ste u stanju da hodate znate i pravu stazu i imate pravog Učitelja da vam pomogne, ko vas onda može sprečiti da stignete do predodređenog Cilja? Kad jednom stignete do svog suđenog Cilja, dosegnućete Božije Visine i početi da ispoljavate Božiju Svetlost ovde na zemlji. Vi ste ispunjeni - ispunjena mnogostrukost u zemaljskoj Jedinstvenosti.

Šri Činmoj, odlomak iz predavanja na Fairleigh Dickinson University, Teaneck, New Jersey, 30. novembra 1971.

Opširnije o autoru

 

Brze veze

 

Kundalini

Budizam

Božanski zakon

Liu Đi

Tantra

Neošamanizam

Svetlost

Biharska škola

Transpersonalna psihologija

Sadhana

Ahimsa

Relaksacija

Rozenkrojceri

Vedanta

Sveti Gral

Anđeli

Upanišade

Anđeo čuvar

Vrste joge

Ljubav

Hermes

Prva čakra

Ruke koje leče

Bog

Krišna

Meditacija

Motivacija

Unutrašnji učitelj

Uspenski

Internet

Magija

Siromaštvo

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.