Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Karakter je čoveku sudbina – Heraklit.

 

Indijski misticizam

29.12.2013.

Napisala / Napisao: Šri Činmoj

Um i misija duše

 

Um i misija duše

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pitanje: Čemu služi um?

Šri Činmoj: Naše fizičko telo je sastavljeno od pet elemenata. Ti elementi nisu sami sebi dovoljni. Njima je potrebno nešto više, nešto dublje, nešto svesnije da ih vodi i to je um. Ako u običnom ljudskom biću um uopšte ne funkcioniše, ono neće moći da održi svoj život. Ono postaje inertno, bespomoćno. Bez uma se ne može funkcionisati u fizičkom telu. Imati fizičko telo nije dovoljno; neophodan je i um.

Ali ni um, takođe, nije dovoljan. Um pravi na hiljade grešaka. Um nam kaže da nešto uradimo i kada to radimo, telo biva povređeno. Um ima granice preko kojih ne može preći bez pomoći srca i duše. Zato kažem - kada običan ljudski um izađe na površinu, treba da ga shvatite kao gomilu nesavršenosti i da ga ubacite u srce. Srce je kao more čistote. Ako imam nečist um, trudiću se da zgrabim um i da ga bacim u more. Kada se jednom nađe u moru, biće izgubljen. U prosvetljenju psihičkog mora, mentalne misli, nečiste misli, nebožanske misli i neprosvetljene misli će sve biti prosvetljene. Kada um bude pročišćen, on počinje da zaista pomaže duši i misiji duše. U suprotnom, on će ostati neprekidna frustracija.

Kod savršeno božanskog ljudskog bića, Postojanje, Svest i Blaženstvo moraju ići zajedno. Oni se na neki način mogu uporediti sa materijom, umom i dušom. U ljudskim bićima um i materija su sada dosta razvijeni. Ali duša, božansko u čoveku, tek treba da izađe na površinu. Samo veoma mali broj ljudskih bića je razvilo prosvetljeni um. Ali, on se može razviti pomoću naše težnje. Sve dok se to ne desi, čovek će biti nepotpuno i nezadovoljno stvorenje.

Pitanje: Da li postoji ikakva veza između duhovnosti i inteligencije?

Šri Činmoj: U osnovi, ne postoji veza između duhovnosti i inteligencije. Ne možemo povezati duhovnost i inteligenciju. Ako duhovnost shvatite kao živi Dah Boga, tada je to i ljudska inteligencija. Ali, inteligencija i mentalna disciplina ne mogu da zamene duhovnu samodisciplinu koja se praktikuje radi ostvarenja Sopstva.
Inteligencija je osobina ljudskog uma, a ne nešto u duši. Um nam ne može dati i neće nam dati naše istinsko blago; a duša hoće. Iako neki čovek može biti široko obrazovan i inteligentan, on ne mora uopšte da bude duhovan. Ima ljudi koji su izuzetno inteligentni, ali im nedostaje unutrašnji plač. Ako nemaju unutrašnji plač, nikada neće dostići Cilj. Um će ih odvesti onoliko daleko koliko može, ali nikada i do krajnjeg Cilja. Taj Cilj se može dostići jedino pomoću psihičke težnje.

Pitanje: Da li postoje karmički razlozi za inteligenciju?

Šri Činmoj: Da. Kao što sve mora da se odneguje, tako čovek mora da neguje inteligenciju u svom prethodnom životu da bi se rodio sa njom u ovom životu. Ako je neko razvio inteligenciju u svojim prošlim inkarnacijama, iako njegov spoljašnji možda ne dobije sistematično znanje u školi, njegovo unutrašnje dostignuće teći kroz njegov navodno neznalački um.

Ali, ako duša vidi da briljantni um neke osobe stoji na putu njenom unutrašnjem napretku, duša može da odluči da se u sledećem životu inkarnira u veoma jednostavnoj porodici gde inteligencija neće biti razvijena, da bi toj osobi dala jednostavnost i priliku njenoj intuiciji da se razvije.
Takođe, ako neko zloupotrebi inteligenciju u ovom životu, ako je koristi u loše svrhe, tada možda neće dobiti ponovo tu priliku u narednom životu. Ne mora da znači da će data osoba u svakom narednom životu biti sve inteligentnija i inteligentnija.

Preuzeto iz knjige “Pometnja uma i prosvetljenje srca”.

 

Brze veze

 

Šamanizam

Internet

Disciplina

Karma

Avidja

Muldašev

Svetske zavere

Upanishade

Budizam

Uspenski

Roditeljstvo

Satja juga

Disanje

Čug Liag

Ruke koje leče

Sadhana

Kastaneda

Ajna čakra

Šambala

Tesla

Nevezanost

Misli

Astralni svet

Šah Džahan

Omram Mihail Ajvanov

Spiritualne tehnologije

Šri Činmoj

Neošamanizam

Koncentracija na srce

Ajvanhov

Emocije

Aura

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.