Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ne nadaj se ljubavi od života ako ga ti ne voliš istom merom – Šankara.

 

Indijski misticizam

7.11.2012.

Napisala / Napisao: Swami Omgyanam

Praksa tantre - mantra, jantra i mandala

 

Praksa tantre - mantra, jantra i mandala

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Da bismo demistifikovali tantru, pojasnićemo njen praktični deo. Pomenuli smo da je dobar deo joge koju danas poznajemo potekao iz tantre - dakšina marge. Na primer, kundalini joga je deo sistema tantre. To je grana joge u kojoj se rade vežbe za buđenje, ekspanziju i pročišćavanje energije. Te vežbe uključuju rad na čakrama, glavnim energetskim centrima u telu. Kao deo kundalini joge možemo da navedemo važne tantričke prakse bhuta šudhi ili tatva šudhi – vežbe čišćenja elemenata u telu. To je proces izdvajanja i pročišćavanja elemenata koji nas vraća izvoru materije u kom se nalazi energetski potencijal, odnosno suptilna forma iza grube, pojavne forme. Kao što naučnik može da raščini materiju na elemente i dođe do njene suštine, energije, tako i tantrik ili jogi pročišćava elemente svog grubog, fizičkog tela da bi došao do izvora materije, a to je čista svest.

Mantra joga je važan deo tantre. Mantre su precizne zvučne formule čija vibracija budi uspavane energetske centre i energetski potencijal u nama, pročišćava um, proširuje svesnost, a ujedno štiti od negativnih uticaja i okolnosti.

Kako je Zapad saznao za tantru

Ser Džon Vudrof je najviše doprineo pravilnom razumevanju tantre u zapadnom svetu. On je bio britanski sudija u vreme kada je Indija bila britanska kolonija. Zainteresovao se za tantru pošto mu se desio jedan vrlo neobičan slučaj u sudnici. Naime, kada je trebalo da donese presudu u jednom slučaju, jednostavno nije mogao to da učini. Jedan dan bi bio na strani optuženog a drugog dana bi stao na suprotnu stranu.

Slučaj je bio jasan i sudija nije razumeo zašto se toliko koleba oko tako jednostavne odluke.
Porota se već bila izjasnila ali on je svaki dan menjao presudu. Onda su mu rekli da su obe strane u parnici unajmile tantrike da ih podrže da dobiju slučaj. Kao jedan racionalni, obrazovani čovek nije mogao da shvati kako neko može da izvrši takav mentalni uticaj na drugog čoveka.

Počeo je da proučava tantru i tako su nastale njegove prve studije o tantri, „Niska slova“ i „Moć zmije“. U njima se govori o mantrama, kundalini i čakrama, aspektima Šive i Šakti. Do danas se te knjige smatraju najboljim ekspozeima o tantri. Niko nije bolje, detaljnije i ozbiljnije od ser Vudrofa zašao u tematiku tantre.

Osvešćenje celog tela

Njasa (čita se – nyasa) je vrlo važan ritual tantre – osvešćivanje i osvećenje svih delova našeg fizičkog tela u svrhu unutarnjeg pročišćenja. Svaki deo tela se prstima desne ruke dotakne i u njega ubrizga mantra. Njasom se celo telo pročisti i postane sveto. Posle njase naše telo postaje hram u kome je naša duša sam Bog. Ova praksa je iz tantre prešla, zahvaljujući Svami Satjanandi, u svima dobro poznatu vežbu opuštanja - joga nidru. U joga nidri postajemo svesni svakog dela tela redom i time se dovodimo u stanje duboke opuštenosti.

Još jedan obavezan deo tantre su jantra i mandala. Jantre su dvodimenzionalni grafičkidijagrami u vidu pojednostavljenih geometrijskih oblika koji predstavljaju i istovremeno bude dimenzije više svesti. U jantrama je kosmička energija predstavljena grafikonom očišćene forme i tako je dobila na intenzitetu. Radom sa jantrama mi budimo božansko u nama, uspostavljamo kontakt sa višim dimenzijama naše svesti i širimo svesnost.

Mi ni izdaleka nismo svesni mogućnosti našeg uma, ali tantra tvrdi da u umu postoje mnoge dimenzije iskustava, odnosno da sva iskustva koja postoje u univerzumu potiču zapravo iz našeg uma. Da bismo ih dosegnuli, treba da podstaknemo izvesne finije aspekte uma. Za to nam služi mandala. Da bismo ostvarili jedinstvo i sklad između mikrokosmosa i makrokosmosa, mi koristimo specifičan trodimenzionalni oblik, obrazac - mandalu. Naše unutarnje biće je u stalnom kontaktu sa nečim mnogo većim od naše ograničene individue, ali običan čovek toga nije svestan. Mantra, jantra i mandala su oruđa uz pomoć kojih možemo da ojačamo ovaj kontakt i da se harmonizujemo sa unutarnjim kosmičkim silama.

Tantra sadhana (spiritualna praksa) se sastoji iz mnoštva rituala. Mi, kao mikrokosmos, izvodimo rituale da bismo se uskladili sa makrokosmosom. Mudre su ritualni gestovi kojima se udovoljava božanstvima ili raznim energijama u prirodi, u nama i oko nas. Ima ih 108 i uz svaki deo rituala koristi se određena mudra. Šri vidja je ritual desne grane tantre. To je ezoteričan ritual iskazivanja poštovanja, štovanja Devi, božanske majke u formi Šri jantre.

Principi tantre - Šiva i Šakti

Po tantri je sve u prirodi sastavljeno od dva principa: Šive i Šakti. Šiva predstavlja nemanifestovano, a Šakti manifestovano. Šiva nema formu, Šakti je forma. Šiva je svest, Šakti energija. Jedno je princip nepromenljivosti, drugo princip promene. Mi smo takođe spoj pozitivne i negativne sile, muškog i ženskog principa, svesti i energije. Sve što vidimo oko nas je Šakti, od zrna peska do Sunca. Ali sva ispoljenja Šakti potiču od suštine koja leži unutar čitave kreacije – svesti ili Šive. Cilj tantre je da obrne ovaj proces i da se krene nazad, putem ka izvoru kreacije, natrag do samog spajanja sa Šivom. Iskustvo savršenog spoja nepromenljivog i promenljivog, stapanja dualnosti, je cilj tantre a isto tako i joge. S druge strane, sva tuga ovog pojavnog sveta proizilazi baš iz tog dualizma, iz podele Jednog na Dvoje. Tantra je dualistički filosofski sistem, ali za razliku od tipičnog dualizma samkhje (jedan od šest filosofskih sistema Indije) ona je istovremeno i ne-dualistička. Iako je svet podeljen na dva principa, Šivu i Šakti, oni su samo prividno dvoje, a u suštini su jedna realnost. Smisao i svrha postojanja je upravo ponovno ujedinjenje ovo dvoje u jedno. Cilj tantre je sjedinjenje Šive i Šakti. Tako da tantra nije tipična dualistička niti tipična ne-dualistička tradicija - ona zauzima jedinstveno mesto sama po sebi.

Šakti predstavlja kosmičku silu manifestacije, kreacije, ženski princip, životnu energiju – kundalini. Svami Satjananda kaže: „Šakti je majka, ona daje i održava život. Ona ima moć da blagosilja, ali ona nikada ne kažnjava. Bog koji nema granice može da kazni, jer otac ume da se razljuti, ali majka je puna saosećanja i praštanja. Njenoj toleranciji nema granica. Deca mogu da zgreše, čak i muž može da zgreši, ali ona nikad. Njen sin može da ispadne loš sin, ali majka nikad ne postane loša majka. To je učenje Šakti tantre. Majka nikada ne kažnjava, čak i kada udari šamar ona ne udara iz ljutnje, već iz ljubavi.“

Šiva predstavlja svest i ujedno je muški aspekt. Energija i svest, prostor i vreme su osnovni parametri u kosmičkoj jednačini. Tantra je sistem koji ujedinjuje Šivu i Šakti – energiju i svest. Buđenje uspavanog energetskog potencijala i širenje svesnosti – to su osnovni postulati tantre. U našem neznanju mi možemo da u ovom kontekstu pomislimo na fizički odnos između muškarca i žene i njihovo ujedinjenje. Međutim, u drevnom tekstu “Mahanirvana tantra“ se jasno vidi da se ujedinjenje odnosi na ujedinjenje energije sa svešću, odnosno na uzdizanje energije (kundalini) do svesti. Veza sa fizičkim sjedinjenjem dva ljudska bića ogleda se u nekoj vrsti prirodne imitacije uzvišenog spoja svesti i energije, muškog i ženskog principa u nama samima. Momenat kada kundalini, energija, dosegne sedište svesti je moment vrhunskog blaženstva, to je prosvetljenje, samorealizacija, samadhi i to iskustvo nije prolaznog karaktera. Momenat sjedinjenja muškarca i žene kulminira u orgazmu koji je kratkog veka.

Svami Omgjanam
O programu kluba Biharske škole pogledajte ovde

 

Brze veze

 

Zakon karme

Hermes

Sveti Gral

Bioenergija

Biocentrizam

Tolerancija

Mirabai Krišna

Strpljenje

Manipura

Mazohistički karakter

Kabala

Praznina

Neispunjene potrebe

Vivekananda

Lajf koučing

Joga sutre

Omram Mihail Ajvanov

Akbar

Mahavir

Disciplina

Čišćenje organizma

Bramanizam

Mladhara

Šizoidna struktura

Đainizam

Kliring

Šizoidni karakter

Ambicija

Brenan

Petar Danov

Tolteci

Sadhguru

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.