Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Najbolje piće na svetu je kad čovek ne pusti zlu reč koja mu je u ustima nego je proguta – Muhamed.

 

Indijski misticizam

15.5.2012.

Napisala / Napisao: Swami Omgyanam

Poreklo tantre

 

Poreklo tantre

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Tantra je jedan od najstarijih duhovnih sistema na planeti. Danas postoji još samo u Indiji i na Tibetu, međutim, postoje dokazi da se tantra nekada praktikovala po čitavoj planeti. Veruje se da je nekada bilo 14,000 tantričkih tekstova od kojih je sačuvano svega nekoliko i to je osnovni razlog što se o tantri danas malo zna, a mnogo spekuliše. Tantra se često interpretira na pogrešan način i sasvim se nepravedno poistovećuje sa magijom, mistticizmom, nekim tajnim okultnim sistemom, čak i sa seksom.

''Tanoti trajati tasmat tantraha" - Reč tantra je složenica od dve sanskritske reči, 'tanoti' što znači 'širiti' i 'trajati' što znači 'oslobađati'. Sama reč tantra označava proširivanje svesnosti, širenje granica uma i oslobađanje energetskog i kreativnog potencijala u nama. Tantra obuhvata niz praksi i rutuala kojima je cilj proširenje svesti i buđenje energije.

Tantra se razlikuje od drugih sistema po tome što nas oslobodi od ograničenjasvetovnog a da pri tom nastavljamo da živimo u ovom običnom – „svetovnom“ svetu. Ona je duhovna doktrina kojom saznajemo neograničeno preko ograničenog. Makrokosmos otkrivamo preko mikrokosmosa, beskonačno preko konačnog, vrhovnu svest preko individualne svesti.

U tantri, ovaj svet u kome živimo, takav kakav jeste, je sredstvo kojim možemo da otkrijemo svoju božansku prirodu. Drugim rečima, tantra je duhovni sistem koji ne isključuje obične, porodične ljude, koji ne žive asketskim životom, ni u manastirskoj keliji, već žive u porodici i imaju svakodnevni posao i obaveze.

Filosofija tantre: prihvatanje umesto potiskivanja

U većini duhovnih sistema i religija duhovnost se izjednačava sa čistotom, puritanstvom, askezom. To implicira odricanje od svih svetovnih uživanja bilo to uživanje u imovini, hrani ili seksu. Obično nas društvo uči da prihvatimo samo dobru stranu, a da odbacimo ili obuzdamo loš, negativan, ’nepodoban’ aspekt naše ličnosti, Najčešće se to završi potiskivanjem negativnih kvaliteta naše prirode. Međutim, potiskivanje ne vodi duhovnosti, već mentalnim problemima.

U tantri potiskivanja nema. U svima nama postoje oba aspekta i “dobro” i “loše”, i stvaralački i destruktivni porivi. Mi počinjemo duhovni put sa tačke evolucije na kojoj jesmo, a svi smo na različitim stepenicama razvoja. Svako ima pravo da se razvija, da uči, da spozna sebe. Aspiranti se dele na tri grupe: pašu, vira i deva. Pašu su ljudi koji žive po instinktima, vira su оni koji žive po intelektu i deva su oni koji su vođeni intuicijom. Drugim rečima, aspiranti se grupišu u tamasične (nepročišćenog uma), rađasične (nemirnog, aktivnog uma) i satvične (smirenog, pročišćenog uma). U tantri su svi aspiranti jednaki, za sve ima mesta, samo se prakse razlikuju za svakog od njih.

Najvažnija stvar u tantri je da prihvatimo sebe onakve kakvi jesmo, bili mi kriminalac ili svetac, svejedno, jer naša priroda jeste samo odraz života, odraz naše svesti koja je na svom prirodnom putu evolucije.

Bez osećaja krivice

Tantra ne priznaje osećanje krivice. Ako smo se u ovom životu rodili sa kriminalnim umom, niskog smo morala i nepročišćenih poriva i za nas postoji izlaz. Ovde treba razumeti da tantra nikako nije neetički sistem u kome je sve dozvoljeno, već nas tantra uči kako da se razvijemo i kroz svetovni um i kako da prevaziđemo nižu prirodu prirodnim putem. U tom procesu kriminalni um će se postepeno preobraziti u svetački. Ono što prvo treba da uradimo jeste da prihvatimo ograničenja svoje prirode sa kojima smo rođeni i usmerimo se na uzvišeni cilj, a sve porive nižega uma da spiritualizujemo – pretvorimo ih u duhovni čin.

Čula, um, emocije i motivi su instrumenti

Tantra zagovara direktnu konfrontaciju sa nagonima koji inhibiraju slobodno ispoljavanje naše ličnosti i ograničavaju njen razvoj. Sva čulna zadovoljstva, senzualne i seksualne želje, ali i drugi nagoni kao što je na primer strah, nabijeni su snagom koja može ili da proširi ili da suzi naše vidike, zavisno kako se nosimo sa njima. Na primer, jedna od sadhana tantre je i meditiranje na groblju (u ponoć!). Većina ljudi bi doživela srčani udar ili prepast, međutim tantrik koristi strah, taj snažni, urođeni instinkt kao sredstvo za unutrašnju transformaciju.

Na groblju noću, kad zatvorimo oči u meditaciji, svi porivi i instinkti izlaze na videlo i postaju opipljivo iskustvo. Pobediti ‘pašu’, animalnu, nagonsku stranu čovekove prirode i uspeti da se fokus održi na tehnici meditacije je veliko dostignuće. U tantri se ‘pašupati’ naziva onaj koji pobedi pet unutrašnjih vatri što bukte u ljudskoj prirodi: kama (strast) krodha (bes), lobha (pohlepa), moha (vezanost) i matsara (ljubomora, zavist).

Svami Niranđan iz Biharske škole joge, govoreći o učenju tantre, kaže da “nož može biti upotrebljen na razne načine. Ako upotrebiš nož da nekog ubodeš to je tamasični čin. Ako ga koristiš da isečeš hranu i nahraniš se, to je rađasični akt, a ako ga upotrebiš da spaseš nečiji život, operišući kao hirurg taj čin je satvičan, najčistiji. Upotreba noža je ta koja kao katalizator izvuče prirodu čoveka na površinu. Slično tome, naša čula, naš um, naši motivi, naše emocije su samo instrumenti, mi treba da naučimo kako da ih koristimo. Kada primenimo date nam sposobnosti na ispravan način, tada razvijamo svest.”

Grane tantre

Tantra je vrlo kompleksan i razgranat sistem koji obuhvata čitav spektar ljudskog delanja i zalazi u razne aspekte čovekovog života. Tantra ima dve osnove grane dakšina (desni) i vama (levi) marg (put). Dakšina put, ili „desni put“, kako se najčešće naziva, je onaj u kome se ujedinjuju i harmonizuju bhakti, karma i gjana (put devocije, aktivnosti i znanja). Joga je deo Dakšina puta sa svojim praksama jame, nijame, asane, pranajame, pratjahare, dharane (koncentracije) i dhjane (meditacije). Većina meditativnih praksi joge dolazi upravo iz tantre. Kundalini joga i krija joga su sinteza joge i tantre. Dakšina put je najčistiji, najplemenitiji put i, kako se kaže, samo za odvažne. Vama marg, levo učenje tantre ili ’levi put ’, uči da se cela kreacija i sve u njoj može iskoristiti u svrhu ekspanzije svesti. Preokreće se prirodna tendencija čoveka ka svetovnom u težnju ka unutarnjem ispunjenju, preusmerava se ka izvoru, u svrhu realizacije sopstvenog postojanja, oslobođenja. To je proces poistovećavanja sebe sa božanskim uprkos nižoj prirodi koju nosimo u sebi. Leva grana tantre obuhvata pet principa života ili 5 ’M’: macija (riba), mans (meso), maithuna (seks), madira (vino), mudra (žitarice). Međutim, kao i sve u tantri, i ovih pet ’M’ treba shvatiti u prenosnom, duhovnom smislu: riba predstavlja pranajame, vežbe disanja, vino je nektar koji telo samo proizvede kada se kundalini probudi, seks je sjedinjenje Šive i Šakti, odnosno svesti i energije u čoveku - energija (Šakti)se probudi i krene iz Muladhara čakre u bazi kičme do Sahasrare na temenu glave gde se ulije u svest (Šivu), i tako dalje. Osim toga, u ritualu panća tatve, ovih pet ’M’ su pet elemenata koji se prinose Božanskom: vino je vatra, meso vazduh, riba voda, žitarice zemlja, a seks predstavlja etar. Zanimljivo je da srećemo ljude koji piju, drogiraju se, jedu meso, ribu, upražnjavaju slobodan seks misleći da su tantrici. Da opijanje vinom samo po sebi dovodi do prosvetljenja, ceo svet bi odavno bio blažen. Istina je malo drugačija. Oba puta, i vama marg i dakšina marg, su za zrelije aspirante, kako se kaže u starim spisima - za vira tragaoce, ratnike.

Joga i tantra

Joga i tantra su usko povezane. Često se kaže da je joga dete tantre. Većina praksi meditacije u jogi su proistekle direktno iz jedne praktične grane tantre, jogaćar. Kundalini joga je tantrički put buđenja kreativne energije. Dok je jedan ogranak indijske misli zagovarao isključivo odricanje, askezu kao put za razvijanje više svesti, drugi ogranak je verovao da prirodan razvoj života ne predstavlja prepreku razvitku svesti. Iz prvog učenja razvila se joga, a iz drugog tantra marg, put tantre.

Joga vodi poreklo iz dva izvora: iz tantre i Veda. S jedne strane, prakse joge su direktno preuzete iz jogaćara, grane tantre koja je razvila praktični aspekt. Sa druge strane, joga je deo vedske tradicije i predmet je Upanišada. Najstarija postojeća filosofija na svetu je izložena u četiri Vede, nastale oko 1500 godine pre nove ere. Upanišade su proistekle iz Veda tako što su vremenom mudri ljudi pojedina učenja iz Veda pojasnili i ostavili iza sebe 108 Upanišada. Svaka od Upanišada predstavlja jedno učenje, jednu tradiciju. Joga je tako proces koji podjednako obuhvata i telo i um da bi se doživeo duh. U jogi se tako udružuju tantra i učenje Veda.

Swami Omgyanam,

Biharska škola joge. O programima ove škole, pogledajte ovde.

 

Brze veze

 

Pažnja

Novo Doba

Svetske zavere

Šambala

Monoteizam

Zakon karme

Aikido

Svest

Kristali

Karma

Zlatno doba

Čakre

Bioenergija

Verska tolerancija

Intervju

Mačevanje

Vidja

Nadbiskup Dezmond Tutu

Sadhana

Spiritualne tehnologije

Meditativna muzika

Ekskalibur

Šri Činmoj

Komunikacija

Biocentrizam

Futurizam

Joga

Vama marg

Biharska škola

Vivekananda

Kontrola vremena

Aura

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.