Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko ne misli o dobru, taj misli o zlu – Srpska poslovica.

 

Indijski misticizam

Napisala / Napisao: Šri Činmoj

Kundalini – moć majke

 

Kundalini – moć majke

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Kundalini joga je joga prane. Prana je životna energija, ili životni princip univerzuma. Postoje tri glavna kanala kroz koja protiče ova životna energija. Ti kanali su ida, pingala i šušumna. Na sanskritu se ovi kanali zovu nadiji. Ida, pingala i šušumna se nalaze u našem suptilnom, a ne u našem grubom, fizičkom telu. Ida prenosi tok životne energije u levu stranu tela. Pingala taj tok prenosi u desnu stranu tela. Šušumna prenosi tok sredinom kičmenog stuba. Od ova tri nadija, šušumna je najvažnija. Ona prima neprekidni tok životne energije od svetlosti univerzalne Svesti. Postoji unutrašnja veza izmedu ide i pingale i zodijaka i planeta. Ida ima posebnu vezu sa Mesecom i planetom Merkurom, pa je zato njeno glavno svojstvo smirenost i blagost. Pingala je povezana sa Suncem i Marsom, pa je njeno svojstvo moćna i dinamična vatrenost.

Ida vlada levom nozdrvom. Pingala vlada desnom nozdrvom. Kada udišemo i izdišemo najčešće kroz levu nozdrvu, treba da znamo da je tada aktivna ida. Kada udišemo i izdišemo kroz desnu nozdrvu, tada je aktivna pingala. A kada nam obe nozdrve funkcionišu kako treba, treba da znamo da šušumna igra svoju ulogu. Ponekad se dešava i da ida udiše, a pingala izdiše.

Ida, pingala i šušumna se susreću na šest različitih mesta. Na svakom mestu susretanja formira se centar, a svaki centar je okrugao kao točak. Indijska duhovna filozofija ove centre naziva čakrama. Oni se nazivaju i lotosima, jer liče na lotosov cvet. Kao što možda znate, tih šest centara su: muladara, svadistana, manipura, anahata, višuda i ađna. U mozgu postoji još jedna čakra, koja se naziva sahasrara. Pošto je u mozgu, a ne duž kičmenog stuba, ne broji se uz ostalih šest centara. Pored ovih šest, u suptilnom fizičkom telu ima i mnogo drugih čakri. Recimo, u kolenu imamo jednu čakru, a imamo ih čak i u nožnim prstima i u vrhovima prstiju. Međutim, te čakre su manje važne, pa se obično ne pominju.

Korenska čakra, ili lotos muladara, ima četiri latice koje su crvene i narandžaste boje. Čakra slezine, svadistana, ima šest latica. Njene latice su: narandžasta, plava, zelena, žuta, ljubičasta i kao krv crvena, što je i najistaknutija boja ove čakre. Pupčana čakra, manipura, ima deset latica. One su ružičaste, zelene, narandžaste, od kojih zelena preovlađuje. Srčana čakra, anahata, ima dvanaest latica. Ona je sjajnozlatne boje. Grlena čakra, višuda lotos, ima šesnaest latica. Boje su plava i zelena. Čeona čakra, ađna, ima samo dve latice, ali unutar svake latice nalazi se četrdeset i osam latica. Tu je boja ružičasta. Krunski centar, sahasrara, ima hiljadu latica, ili tačnije devet stotina sedamdeset i dve. Ona ima sve boje, ali preovlađuje ljubičasta.

Univerzalna Svest oličava univerzalnu Muziku. Svaka čakra, u kojoj se skuplja životna energija univerzalne Svesti, proizvodi neku muzičku notu. Sahasara proizvodi ton sahađa ili sa. U zapadnoj muzici to je nota 'do'. Ađna proizvodi ton rišva ili ri, koji vi zovete 're'. Višuda proizvodi ton gandara ili ga, koji zovete 'mi'. Anahata proizvodi ton madjama ili ma, koji zovete 'fa'. Manipura proizvodi ton pančama ili pa, koji zovete 'sol'. Svadistana proizvodi ton daivata ili da, koji zovete 'la'. Muladara proizvodi ton nišada ili ni, koji zovete 'si'.

Postoji sedam svetova koji odgovaraju ovim čakrama. Muladari odgovara Burloka. Svadistani odgovara Bubarloka. Manipuri odgovara Svarloka. Anahati odgovara Đanaloka. Višudi odgovara Tapoloka. Ađni odgovara Maharloka, a sahasrari odgovara Satjaloka. Svaki svet je nečim simbolizovan. Burloku simbolizuje zemlja, Bubarloku simbolizuje voda, Svarloku vatra, Đanaloku vazduh, Tapoloku eter, Maharloku energija i Satjaloku beskonačni prostor.

Svaki centar ima posebnu Moć Majke, posebno ispoljavanje Svevišnje Majke. Te Moći Majke poznate su kao: Brami, Paramešvari, Kaumari, Vaišnavi, Varahi, Indrani i Čamunda. Svaka od njih ima svoje posebno mesto. Brami je Moć Majke koja otelotvoruje i prožima beskrajni prostor. Ona upravlja svim čakrama. Brami boravi u sahasrari, ili moždanoj čakri, u lotosu sa hiljadu latica. Odatle upravlja centrima koji su ispod nje: ađnom, višudom, anahatom, manipurom, svadistanom i muladarom. Paramešvari je smeštena u ađna čakri, u čeonom centru. Odatle upravlja ađnom i centrima koji su ispod nje. Kaumari se nalazi u višudi, grlenom centru, i upravlja višudom i centrima ispod nje. Vaišnavi počinje da deluje iz anahate, srčanog centra, i odatle upravlja ostalim centrima ispod nje. Varahi, koja se nalazi u pupčanom centru, upravlja nižim nivoima: manipurom, svadistanom i muladarom. Indrani upravlja svadistanom, u oblasti slezine i muladarom pri bazi kičme, a Čamunda upravlja samo muladarom.

Svaki centar ima i vladajuće božanstvo. Brama je vladajuće božanstvo muladare. Rudra je vladajuće božanstvo svadistane, Višnu manipure, Išvara anahate, Sadašiva višude, Šambu ađne, a Paramašiva je vladajuće božanstvo sahasrare.

Ovi centri mogu da se otvore na različite načine. Svako ko se bavi kundalini jogom se obično snažno koncentriše na svaki centar, prizivajući iz dubine duše Moć Majke ili vladajuće božanstvo.

Ipak, svi pravi duhovni Učitelji, na osnovu svog najdubljeg iskustva, kažu da je bolje prvo otvoriti srčani centar, a onda pokušati da otvorimo i ostale centre. Ako čovek prvo otvori srčani centar, tu onda praktično nema nikakvog rizika. Ali, ako se počne sa muladarom, svadistanom ili ađna čakrom, to je veoma opasno. Sa druge strane, ima tragalaca koji uopšte ne slede ovaj metod. Njima nije stalo do okultnih moći. Stalo im je jedino do Božije Ljubavi, Svetlosti i Istine. Oni uče kako da meditiraju iz dubine duše, pa se, kada znatno uznapreduju u svojoj meditaciji, ovi centri automatski otvaraju. A Milošću Apsolutnog Svevišnjeg, ovi centri mogu da se otvore i bez meditacije.

Ukoliko se ovi centri otvore bez istinskog pročišćenja, tragalac će doživeti veliki bol. Biće to kao da se igra s vatrom ili oštrim nožem. Tako može da uništi druge ili da i sam bude uništen. Moramo da znamo da čudesne moći koje čovek dobija kada se njegovi centri otvore u unutrašnjem svetu zapravo uopšte nisu ni čudesne ni neobične. Moći sadržane u tim centrima su sasvim normalne. U unutrašnjem svetu, duhovni Učitelji stalno koriste ove moći. Tamo, u unutrašnjem svetu, one su normalne i prirodne. Samo kada se koriste na nivou fizičkog, one izgledaju neobično ili čudesno.

Svaki pravi duhovni Učitelj posedovaće ove moći. Sa druge strane, čovek ne mora da bude duhovni Učitelj najvišeg reda da bi ih imao. Čak ne mora da bude ni veliki tragalac. Štaviše, i neko ko vodi uobičajen, prosečan, nebožanski život, može da razvije ove moći.

U Indiji sam sreo nekoliko tragalaca koje ne mogu nazvati iskrenim tragocima, koji su imali neke okultne moći ili moći kundalinii. Ali, to su najčešće zloupotrebljavali. Otvorili su treće oko da bi doznali šta njihova devojka misli o njima. To je zaista besmisleno. Treće oko su mogli da upotrebe za uništenje svojih mračnih, neprosvetljenih i nečistih misli. Imali su sposobnost, ali je nisu iskoristili. Isto tako, poznajem nekoga ko je svoju okultnu moć koristio da bi noću pretio svojim neprijateljima, ne bi li ih prisilio da narednog jutra urade sve što on poželi. Koristeći okultnu moć i svoje treće oko, neprijatelje je pretvorio u svoje robove. A mogao je da upotrebi treće oko da otkrije šta je Božija Volja u njegovom životu i u životima drugih ljudi. Da je Božija Volja bila da ubrza nečiji duhovni napredak, mogao je da upotrebi treće oko i pomogne mu. Svaki centar može da pruži nešto posebno, ukoliko se pravilno koristi. Tada postaje istinski dar za Unutrašnjeg Pilota i za čitavo čovečanstvo.

Hoću da bude sasvim jasno da otvaranje centara ne znači ni da je neko ostvario Boga, ni da je na pragu da ostvari Boga. Otvaranje centara ne mora da prethodi Bogoostvarenju. Ne, nikako! Ostvarenje Boga nema nikakve veze sa otvaranjem centara. Bez obzira koliko centara neko otvori, čak i ako je otvorio svih sedam centara, to ne znači da je na pragu ostvarenja niti da je ostvaren. Sa najviše duhovne tačke gledišta, otvaranje čakri je nalik igrama koje majka igra sa svojom decom. Deca vole da se igraju i majka im pokazuje šta ume. To ne radi ni iz ponosa, ni iz sujete. Ne. Majka naprosto zna da će to da zabavi njenu decu. Ona može da im pruži izvesnu radost, izvesno zadovoljstvo, pa se igra tih igara. Uglavnom se igraju Gospod Šiva sa nivoa sahasrare i njegova saputnica Šivani sa nivoa muladare, gde kundalini čvrsto spava. Kada se poigravaju sa svojom decom u unutrašnjem svetu, okultne moći počinju da se aktiviraju.

A sada počnimo od početka, od muladare, korenske čakre. Kada neko ovlada muladara centrom, može po želji da postane nevidljiv. Može da pobedi sve bolesti. Može da sazna i da otkrije sve što poželi. Ukoliko želi da otkrije Božiju Samilost, Božiju Svetlost i Božiju Ljubav prema sebi, onda to i može da uradi. Ali, ako neko istu moć koristi da bi saznao šta se dešava u umu drugih ljudi ili u njihovom spoljašnjem životu, ili ako je koristi iz znatiželje, da bi saznao da li će doći do trećeg svetskog rata, onda je ova moć zloupotrebljena.

Kada osoba koja vlada muladarom vidi da neko ima određenu bolest, treba da zna da li je taj pojedinac zaslužio tu bolest ili je ona posledica napada neprijateljskih sila. Ako je uradio nešto loše, prirodno je da po zakonu karme mora da plati kaznu. Ali, ako bolest nije posledica zakona karme, nego napada neke neprijateljske sile, i ako je Božja Volja da se ta bolest izleči, svakako da duhovna osoba koja ima takvu sposobnost treba da je izleči. Ali, ako to radi svojevoljno, ili se ponaša nebožanski i samo se razmeće, onda narušava kosmički zakon. Ona će izlečiti tu osobu, ali će se samo izlečenje vremenom okrenuti i protiv iscelitelja i protiv bolesnika. Tako će se uvećati njihovo neznanje i sklonost samouništenju. Prema tome, iscelitelj prvo mora da zna da li je Božija Volja da neko bude izlečen, pa tek onda da leči. U protivnom, treba da ćuti i da ništa ne preduzima. Možda se pitate: kako može da gleda kako neko pati, a da ipak ništa ne preduzima? Ako je njegovo srce veoma veliko, neka uđe duboko u sebe i neka vidi ko zapravo pati u tom pojedincu i kroz njega. Videće da Bog namerno ima posebno iskustvo u toj osobi i kroz nju.

Svadistana je čakra slezine. Kada neko ovlada svadistanom, on stiče moć ljubavi. On voli svakoga i svi vole njega, bilo da su muškarci, žene ili životinje. Upravo tu ljudi vrlo često skreću sa puta Svetlosti i Istine. Božanska ljubav je širenje, a širenje je prosvetljenje. Ljubav može da se ispolji kao širenje naše božanske svesti, ili može da se ispolji kao zadovoljstvo. Kada je otvorena svadistana, niža vitalna priroda i seksualne sile pokušaće da snize svest tragaoca. Ali, ako tada može da dovede dovoljno čistote iz anahate, iz srčanog centra, ta nečistota će se preobraziti u čistotu. A čistota se vremenom pretvara u večno ispunjavajuću i večno trajnu božanstvenost. Ukoliko ne može da dovede čistotu, onda dolazi do pravog uništenja, do uništenja tragaočevog života. Njegova niža vitalna priroda deluje krajnje žestoko i silovito i ponekad postaje gora od niže vitalne prirode običnih ljudi. Obični ljudi ne uživaju u vitalnom životu onoliko koliko, po otvaranju svadistane, u tome uživaju neki tragaoci.

Manipura je pupčani centar. Ako neko ovlada ovim centrom, on pobeđuje tugu i patnju. Bez obzira šta mu se u životu dogodi, neće se osećati tužno i ojađeno. Ali, ovaj centar može da dovede do problema, baš kao i svadistana čakra. Ovaj centar je takođe opasan. Ako neko zloupotrebi moć manipura čakre, on može da izazove patnju kod drugih i da se tako izloži kletvi sveta. Ovaj centar, kao i ađna čakra, može tragaocu da pokaže gde posle smrti odlazi neki njegov rođak ili neko ko mu je drag. Manipura mu omogućava da vidi i kako neka osoba prolazi kroz vitalni svet i kako ulazi u suptilni svet i više nivoe. Ona pokazuje kako posle smrti osoba prelazi iz jednog nivoa u drugi. Ovaj centar daje i moć menjanja oblika. Neki predmet može da se poveća ili sasvim smanji. Pored toga, ovaj centar ima isceliteljsku moć. Kao što sam ranije rekao, ako neko ovu moć može da koristi pravilno, u skladu sa Božijom Voljom, to je onda pravi blagoslov. U suprotnom, to je prokletstvo.

Anahata je srčani centar. Tu je moć neverovatna. Tragalac koji je ovladao anahata centrom ima slobodan pristup vidljivim i nevidljivim svetovima. Vreme mu se pokorava. Prostor mu se pokorava. Koristeći ovaj centar, može za nekoliko sekundi da u svom suptilnom telu otputuje u bilo koji deo sveta. Međutim, ako to uradi, izlaže se velikom riziku. Pretpostavimo da želi da okultno i duhovno otputuje u Evropu da bi video šta se tamo dešava. Ako od drugih centara ne dobije odobrenje, ili ako drugi centri ne sarađuju, oni mogu da ne dozvole duši da se nakon tog putovanja vrati u telo. Znam za dosta slučajeva u Indiji, kada su jogiji napuštali svoja tela kroz srčani centar, a da nisu prihvatili pomoć, dobili dozvolu, pa čak ni obavestili druge centre. Osećali su da drugi centri nemaju izuzetnu sposobnost kao srčani centar i da zato treba da koriste srčani centar. Tada ostali centri postaju ljubomorni. Ljubomore ima svuda, kako u spoljašnjem, tako i u unutrašnjem svetu. Čak i kosmički bogovi uživaju u ljubomori. Zato ostali centri, iz ljubomore, ne dozvoljavaju duši da se vrati. Kada neko koristi ovu moć, prvo treba da dobije dozvolu od Unutrašnjeg Pilota. Kada mu Unutrašnji Pilot da odobrenje, drugi centri ne mogu nikako da mu naude, zato što Unutrašnji Pilot ima beskrajno više moći od njih.

U anahata centru može da se uživa u najdubljem blaženstvu jedinstva, može da se poseduje čista radost. Svako može da pogleda u cvet i obraduje se, ali ne možemo svi da uživamo u intenzitetu radosti oličene cvetom. Međutim, kada neko otvori srčani centar i pogleda u cvet, odmah sva radost i sva lepota cveta postaju njegove. Kada tragalac pogleda u nepregledni okean, u svom srcu će obavezno osetiti taj nepregledni okean. On posmatra beskrajno nebo i ulazi u nebo, postaje nebo. Sve što vidi kao nepregledno, čisto, božansko i uzvišeno, odmah može da oseti kao svoje sopstveno i to može da postane. Između onoga što vidi i onoga što jeste nema nepremostive provalije. On u svojoj svesti postaje naprosto postaje ono što vidi.

To nije njegova mašta. Daleko od toga! Njegovo srce je božansko srce koje otelotvoruje univerzalnu Svest. Duhovno srce nije ono srce koje nalazimo u svom fizičkom telu. Duhovno srce je veće od najvećeg. Veće je i od same univerzalne Svesti. Uvek kažemo kako ne postoji ništa nadmoćnije od univerzalne Svesti, ali to je pogrešno. Srce, duhovno srce, je dom univerzalne Svesti. Ovaj centar je veoma bezbedan, ukoliko ga koristimo za poistovećenje sa beskonačnim, sa lepotom prirode. Međutim, kada ga koristimo da bismo putovali izvan granica svog tela, izlažemo se riziku.

Višuda je grlena čakra. Onaj ko je ovladao višudom ima sposobnost da svetu prenese božanske poruke. Univerzalna priroda mu otkriva svoje vekovima čuvane tajne. Tu se priroda klanja tragaocu. On može da sačuva večnu mladost. Spoljašnji svet mu se pokorava. Unutrašnji svet ga prima u zagrljaj. Mi dobijamo poruke sa različitih nivoa svesti. Ali, kada neko dobije poruku iz višuda centra, ta poruka je uzvišena i večna. Kada je ovaj centar otvoren, čovek prima direktne poruke od Najvišeg i postaje glasnik Najvišeg. On postaje pesnik, pevač ili umetnik. Svi oblici umetnosti se ispoljavaju iz ovog centra. Ovaj centar je otvoren kod mnogih. On je aktivan shodno stepenu otvorenosti i shodno razvoju pojedinca. U ovom centru ima veoma malo rizika. To je blag centar i ne ometa druge centre, pa ga oni ostavljaju na miru.

Ađna je čeona čakra. Onaj ko je ovladao ađna čakrom uništava svoju mračnu prošlost, ubrzava zlatnu budućnost i ispoljava sadašnjost na uzvišeno ispunjavajući način. Njegove psihičke i okultne moći prkose svim ograničenjima; one su bezgranične. Ađna čakra koja se nalazi između očiju, malo iznad obrva, je najmoćniji centar. Prvo što neko uradi kada mu se otvori treće oko, ako je otvoreno pravilno, jeste da uništi neprosvetljenu, nebožansku prošlost lišenu težnje. Sada, kada nešto pogledamo, imamo iskustvo toga. Ali, naš doživljaj i stvar koju doživljavamo se razlikuju. A kada je otvoren ađna centar, mi imamo iskustvo same stvari. Postajemo jedno sa onim što doživljavamo. Tada se opažanje i postajanje dešavaju uporedo. Samo opažanje je postajanje, a postajanje je opažanje. To je razlog što tragalac koji je otvorio treće oko želi da u svom sećanju uništi prošlost. Pretpostavimo da neko u ovoj inkaranaciji postane jogi. Kada se osvrne na svoje prošle inkarnacije, on vidi da je bio lopov, ili nešto još gore. Pošto ne želi ponovo da ulazi u to iskustvo, pokušaće da uništi taj deo svoje prošlosti. Sada ima moć koja mu je za to potrebna.

Kada neko ostvari Boga, njegova prošlost se automatski briše. Kao što sam ranije rekao, ukoliko neko otvori treće oko ili bilo koji drugi centar, to ne znači da je ostvario Boga. Kada neko spozna Boga, mračna, nečista ili nebožanska prošlost se istovremeno prosvetljuje i poništava. U trenutku Bogoostvarenja, dolazi do prosvetljenja. To je kao prelazak iz mračne u osvetljenu sobu. Tamo gde je ranije bio potpuni mrak, sada je svetlost. Bogoostvarenje je trenutno prosvetljenje.

Sa ađna čakrom, prošlost može da se poništi, a budućnost može trenutno da se unese u sadašnjost. Ako neko zna da će kroz deset godina nešto da uradi, nešto da postigne ili nešto da postane, onda korišćenjem trećeg oka to može da učini već danas. Ne mora da čeka deset, petnaest ili dvadeset godina.

Doduše, ponekad može da bude opasno da se iznese na videlo rezultat budućnosti. Mnogo, mnogo puta se dogodilo da je budućnost neke osobe bila veoma svetla, veoma blistava. Međutim, kada se budućnost unese direktno u sadašnjost, rezultat je tako ogorman da tragaoca zbunjuje i plaši. Tragalac liči na mladog slona. On dobija na snazi i za deset godina će postati veoma moćan. Ali, ako mu ta moć dođe u ovom trenutku, on možda neće imati nikakvu prijemčivost, nikakvu unutrašnju prijemčivost. Moć dolazi, ali on ne može da je kontroliše ili ne može da je bezbedno zadrži. Tada se sama moć ponaša kao neprijatelj i uništava onoga ko ju je prizvao. Prema tome, postoji velika opasnost kada neko uzme budućnost i unese je u sadašnjost.

Neka se sadašnjost razvija i igra svoju ulogu. Prošlost je svoju ulogu odigrala, a sada sadašnjost želi da igra svoju. Samo u izuzetnim slučajevima, kada Bog želi da tragalac veoma brzo napreduje, umesto da se kreće kako je predviđeno, on će moći da trči izuzetno brzo. To je baš kao u slučaju učenika u školi. Ponekad učenik ne prođe sve korake – obdanište, osnovnu i srednju školu. Katkad preskače neki razred. Isto tako, ako je Božja Volja da se budućnost unese u sadašnjost, onda u duhovnom životu nema nikakve opasnosti. U protivnom, opasnost je velika.

Trećim okom može da se postigne mnogo. Treće oko ima ono što Bog, vrhovna Moć, jeste. Ako treće oko zloupotrebi vrhovnu Moć, dolazi do potpunog uništenja. Ali, ako treće oko ispravno i božanski koristi vrhovnu, transcendentalnu Moć, to će biti veliki blagoslov, najveći blagoslov koji čovečanstvo može da zamisli.

Sahasrara je krunska čakra. Sahasrara je ćutljiva i ni u šta se ne meša. Ona je kao najstariji član porodice koji nikome ne dosađuje i koji ne želi da njemu neko dosađuje. Kada je ovaj centar stalno otvoren, čovek uživa beskrajno Blaženstvo i postaje neodvojivo jedno sa večno prevazilazećim Onostranim. On dolazi do spoznaje da nema ni rođenja ni smrti. Uvek je u vezi sa Beskonačnošću, Večnošću i Besmrtnošću. To za njega nisu nejasni pojmovi, nego potpuna stvarnost. Ovog trenutka sebe vidi kao Večnost i izrasta u Večnost; sledećeg trenutka sebe vidi kao Beskonačnost i izrasta u Beskonačnost; posle nekoliko trenutaka sebe vidi kao Besmrtnost i u svojoj svesti izrasta u Besmrtnost. Ponekad se dešava da su u njegovoj svesti Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost zajedno.

Kada je sahasrara čakra otvorena, Unutrašnji Pilot postaje pravi prijatelj. Tu Beskonačnost i Njegov odabrani sin postaju veoma dobri prijatelji, kako bi ispunili posebnu misiju radi njihovog uzajamnog ispoljavanja. Oni za tren oka razmene mnoštvo tajni, milione tajni. S jedne strane, Otac i sin uživaju u beskrajnom Miru i Blaženstvu, a s druge strane, raspravljaju o svetskim i univerzalnim problemima, i sve to u tren oka. Doduše, njihovi problemi nisu problemi kao takvi. To su samo iskustva u njihovoj kosmičkoj igri.

Sahasrara je najviši, najspokojniji, najduševniji i najplodonosniji od svih centara. Tu Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost postaju jedno. Izvor postaje jedno sa svojom tvorevinom, a tvorevina postaje jedno sa Izvorom. Tu znalac i Znanje, ljubavnik i Voljeni, rob i Gospodar, sin i Otac, svi postaju jedno. Stvoritelj i stvoreno zajedno prevazilaze San i Stvarnost. Njihov San im pruža osećaj onoga što jesu, a njihova Stvarnost im pruža osećaj onoga što mogu da urade. Stvarnost i San postaju jedno.

21. februar, 1973.

Šri Činmoj, „Kundalini – Moć Majke“

 

Brze veze

 

Zdravlje

Uspenski

Regresoterapija

Indijska religija

Iscelitelj

Dijagnostika Karme

Šambala

Borilačke veštine

Tesla

Bogatstvo

Šah Džahan

Majanski kalendar

Či gong

Ljubomora

Vede

Uspeh

Kliring

Neošamanizam

Majčinski aspekt

Trauma rođenja

Đainizam

Petar Deunov

Gandi

Siromaštvo

Dzog ćen

Sadhguru

Joga

Internet

Društvene mreže

Kosmički Zakon

Direktno iskustvo

Mačevanje

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.