Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Pozivati se na rđava dela drugih, znači prati se blatom – Latinska izreka.

 

Indijski misticizam

13.6.2013.

Napisala / Napisao: Paramahansa Jogananda

Kali, božanska majka

 

Kali, božanska majka

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

"Jedna stvar koju ne volim u hinduizmu jeste mnoštvo bogova", strogo je rekao jedan hrišćanin.

"Zaista ih ima mnogo", rekao je Učitelj. "Međutim, svaki od njih predstavlja pokušaj da nas podseti na Boga u jednom od Njegovih bezbroj aspekata.  Oni su samo apstrakcije -  način da se kaže Ni jedno ljudsko biće ne može da stvarno razume šta je Bog, ali evo barem nečega što On radi.

"Uzmimo na primer boginju Kali. Ovo je značajno pitanje jer od svih hinduističkih predstava, Kali najmanje razumeju na zapadu. Kali je gola. Njeno desno stopalo je na grudima Njenog muža. Njena kosa se vijori, čupava, iza Nje. Venac ljudskih glava Joj krasi vrat. U jednoj od svoje četiri ruke Ona drži mač; u drugoj, odsečenu glavu. Njen jezik koji je obično obojen u jarko crveno, isplažen je, kao da traži krv.

"Ako bismo ovu predstavu Kali uzeli zdravo za gotovo, priznajem, to bi kod jako malo ljudi probudilo predanost! Međutim, cilj predstave jeste da opiše određene funkcije Božanskog u Prirodi. Kali predstavlja Majku Prirodu. Ona je AUM, kosmička vibracija. U AUMu postoji sve - sva materija, sva energija i mislim svih svesnih bića. Odatle ona nosi venac od glava, kako bi se videlo  da je Ona nevidljivo prisutna u svim umovima.
"Igra života i smrti se vidi u Njenom delovanju u Prirodi: stvaranje, održavanje i uništavanje. Odatle mač, glava i treća ruka koja je ispružena i daje život.

"Njena energija je sveprisutna; odatle njena kosa koja se vijori, koja predstavlja energiju.

"Šiva, Njen muž, predstavlja Boga u Njegovom stanju izvan vibracije, izvan kreacije. Zato on leži.

"Kalin jezik nije isplažen jer ona traži krv, kao što većina ljudi misli, nego zato što u Indiji ljudi isplaze jezik kada pogreše. Zar se i na zapadu ne izražava stid na sličan način? Stavite ruke na usta.

"Kali je prikazana kako igra po kreaciji. Ovaj ples predstavlja kretanje kosmičke vibracije u kojoj sve počiva. Kada Kalino stopalo dotakne grudi Beskončanog, međutim, ona isplazi jezik i kao da kaže Oh, predaleko sam otišla. Jer po dodiru Beskrajnog Duha sva vibracija prestaje.

"Kalina četvrta ruka je podignuta i blagoslovi one koji traže, ne Njene darove, već oslobođenje od beskrajne igre maje, ili iluzije. Oni koje privlači Priroda u njenim spoljašnjim manifestacijama moraju nastaviti beskrajne cikluse života i smrti, iz inkarnacije u inkarnaciju. Oni predanici, međutim, koji duboko čeznu za oslobođenjem od kosmičke igre predaju se Bogu koji počiva u Sopstvu. Kroz meditaciju oni se stapaju sa beskonačnim AUM-om. Iz jedinstva sa AUM-om oni prelaze izvan kreacije i svoju svest sjedinjuju sa Bogom - bezvremenim, večnim Blaženstvom.

"Skulpture Kali nisu tu da prikazuju Božansku Majku kako izgleda nego samo da predstave Njene funkcije u aspektu Božanske Majke. Božanska Majka je naravno bez oblika mada takođe možemo reći da je ceo univerzum, sa svim suncima i planetama, Njeno telo. Ona se čoveku može prikazati u ljudskom obliku. Kada to učini, Ona je neopisivo lepa.

"Svi prikazi bogova u Indiji su simbolični. Moramo pogledati iza njihovih oblika da bismo videli skrivena značenja koja nose."

***

Božiji čovek u sebi razvija i očinske i majčinske kvalitete. On prema svima može osećati istu ljubav kao što majka oseća prema detetu. Ovo su osećanja koja je Isus imao kada je na krstu rekao: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine.“ Kako je mogao da oseća toliku ljubav prema onima koji su ga razapinjali? On je u sebi razvio i očinski i majčinski aspekt Boga. Isusu ljudi koji su ga prikivali na krst nisu bili neprijatelji; oni su bili njegova deca koja ga nisu razumela. Ko sem majke bi mogao da se ponaša prema njima kao što se Isus ponašao? Majku koju sin muči samo brine šta mu se može desiti. Ovo je Isus razumeo i zato je mogao da kaže: „Oče, oprosti im.“

Ako razvijete taj majčinski aspekt Boga, osetićete ljubav prema svim ljudima. A ako se obratite Bogu kao Božanskoj Majci, Ona brzo popušta, jer ste se obratili Njenoj nežnosti i bezuslovnoj ljubavi. Kada obožavate Boga kao Majku, možete stati pred Nju i reći: „Božanska Majko, dobar ili loš, ja sam Tvoje dete. Možda sam bio loš mnoge inkarnacije, ali da li prema Tvojem zakonu treba da se potpuno iskupim za sve? Ne mogu da čekam toliko dugo da bi došao u Tvoje prisustvo! Majko, molim te, oprosti mi! Zašto me moraš kazniti? Što je bilo, bilo je. Sve je prošlost. Neću više grešiti.“ Božanska Majka može odgovoriti: „Nevaljao si; odlazi.“ Ali vi morate reći: „Ti si moja Božanska Majka. Ti moraš da mi oprostiš.“ Onda će Ona reći: „Traži od Mene spasenje, i daću ti spasenje. Traži od Mene mudrost, i daću ti mudrost. Ali nemoj od Mene tražiti Moju ljubav, jer kada Mi to uzmeš više nemam ništa.“ Ako nastavite da molite: „Želim Tvoju ljubav!“ Božanska Majka će konačno popustiti: „Jer si Moje dete i Ja sam tvoja Majka, kako da ti ne oprostim?“ I onda će vam dati poslednju stvar koju ima – Svoju božansku ljubav.

Nema većeg iskustva od toga kada osetite i znate da je Božanska Majka sa vama. Tražite Majčino prisustvo, jer će vas Ona čuvati u svemu, bilo da je vaša muka tuga, bol ili bolest. Molite se Bogu u obliku Božanske Majke kada tražite utehu; kada tražite mudrost, molite se Bogu u obliku Božanskog Oca.

Kada istinski možete da kažete: „Osećam se poput majke čitavom čovečanstvu,“ nećete druge smatrati strancima; prepoznaćete i volećete svu decu sveta kao svoju decu. Svi oblici ljudske ljubavi, u savršenom obliku, deo su Božije ljubavi.

 

Brze veze

 

Anahata

Pokloni

Astralni svet

Emocije

Snaga

Ličnost

Roditeljstvo

Prosvetljenje

Novo Doba

Snovi

Či gong

Vede

Čug Liag

Petar Danov

Akbar

Činmoj

Budućnost sveta

Šizoidni karakter

Guru

Šah Džahan

Liu Đi

Misli

Satja juga

Duša

Mirabai Krišna

Psihoterapija

Siromaštvo

Psihološka astrologija

Meditacija na cvet

Sadhana

Samoprevazilaženje

Arđuna

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.