Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Kad gajimo ljutnju, to je kao da držimo žeravicu koju nameravamo da bacimo na nekog drugog. Opečemo se mi sami – Buda.

 

Indijski misticizam

7.6.2013.

Napisala / Napisao: Šri Činmoj

Kako prevazići prošlost

 

Kako prevazići prošlost

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Moja izreka je: „Prošlost je prah.“ Ovo je čudesan izraz. Prošlost uistinu jeste prah. Budimo iskreni prema sebi. Iskreni tragalac zna da u ovom životu mora plakati samo za jednom stvari, a to je Bog. A sada, ono što zapravo podrazumevamo kada kažemo „Bog“ jeste Radost, Mir, Svetlost i Moć. Radost, prava radost, neposredno je širenje čovekove svesti. Potom dolazimo do mira. Šta je mir? Dete je mirno kada mu date igračku. Deset ili petnaest minuta ono se igra i dok se igra pravi mnogo buke. Ipak, sama ta buka koju pravi, njemu daje osećaj mira. Možda ono ometa druge, ali buka koju stvara je za njega savršeni mir. To je poimanje jednog deteta. Vi ste, međutim, iskreni tragaoci. Vaš mir ne može doći spolja, od igranja igara ili osmehivanja nekome. Vaš mir mora doći iz vas. On je tu, ali svojom težnjom morate da ga iznesete na površinu.

Posle mira dolazi svetlost. Za slepog čoveka, prava svetlost je sunce. Kada stanete pored slepog čoveka i kažete „svetlost“, on će odmah zavapiti za suncem. Shvatanje slepog čoveka je da sunce predstavlja jedinu svetlost, pošto je on uvek u tami. Duhovni tragalac, je međutim, mudar. Kada njemu kažete „svetlost“, on će odmah ući duboko u sebe. Tamo će videti istinsku svetlost. Imate dva oka, i ona vrlo dobro funkcionišu. Ipak, prema velikim duhovnim Učiteljima, niste ništa bolji od slepog čoveka, jer vaše oči ne vide istinsku svetlost, svetlost koja može da vam izmeni svest. Sunce obasjava sva ljudska bića, bez obzira na njihov uzrast ili zanimanje. I moralan i nemoralan čovek mogu da prime sunčevu svetlost. Unutarnja svetlost je, međutim, namenjena samo onima koji vape za Bogom i koji žele da služe Bogu. Ta svetlost je u vama.

Poslednja osobina je snaga. Sve vreme vidite fizičku snagu, vitalnu snagu i mentalnu snagu. Fizičkom snagom možete nekoga udariti i pretući. Vitalnom snagom možete da mučite druge. A mentalnom snagom možete ispoljavati intelektualnu nadmoć. Psihičkom snagom, međutim, ne pokazujemo svoju nadmoć prema drugima. Jedino činimo da osete naše jedinstvo sa njima. Snagu duše koristimo samo da prosvetlimo sebe, a bivajući prosvetljeni, u svom srcu osećamo postojanje drugih.

Kada se molimo, meditiramo i težimo, oslobađa se snaga naše duše i mi osećamo jedinstvo sa čitavim svetom. To jedinstvo je rezultat našeg svesnog jedinstva sa Bogom.

Sve dok ne postanemo jedno sa Bogom, ne možemo postati jedno sa čovečanstvom. Neko može da kaže: „Hajde da prvo postanem jedno sa čovečanstvom, a onda ću postati jedno sa Bogom.“ Ja, međutim, kažem da to nije moguće. Ako zaista želite da uspostavite jedinstvo sa drvetom čovečanstva, prvo uspostavite jedinstvo sa Bogom, koji predstavlja koren tog drveta.

Veoma često svoju ljudsku snagu koristimo za uništenje. Tada snaga uzima oblik agresije. Ljudsku snagu veoma retko koristimo da budemo dinamički svesni stvari oko nas ili za dinamička kretanja u našem životu. Snaga duše je, međutim, sva mir, a istovremeno je i sva dinamizam.

Kada dušu želite da vidite u njenom savršenom obliku mira i uravnoteženosti, pogledajte u sebe. Kada želite da vidite dinamičku snagu duše, snagu koja budi i prosveltljuje našu uspavanu svest, pogledajte u sebe. Snagu duše koristimo da bismo ostvarili Najviše, i koristimo je da bismo prosvetlili svest drugih. Snagu duše koristimo da bismo Beskonačno spustili u konačno i uzdigli konačno u Beskonačno. Kako da zaboravite prošlost? Imate li radost, svetlost, mir i snagu, te osobine koje sam pominjao? Trenutni odgovor je negativan. Jeste li zadovoljni onim što imate i onim što jeste? Opet je trenutni odgovor negativan. Ako želite božanski mir, svetlost i snagu, i ako je to ono za čime vapite, to ćete sigurno i dobiti. To ćete dobiti bilo odmah, ovog trena, bilo u trenutku koji ubrzano osviće u vašem životu. Prošlost je odigrala svoju ulogu. Iskrenim tragaocima ili vašoj vlastitoj težnji ona sada može da dokaže kako ste neuspešni zato što nemate ono što zaista želite. Neuspeh je jedan od takozvanih potpornih stubova uspeha. Možda juče niste uspeli, ali to ne znači da danas opet nećete uspeti. Juče niste težili, a danas se svesno trudite da dosegneš najviši, najbolji i najsavršeniji život. Danas vapite za onim što zapravo želite i što vam treba. I samo danas - sadašnjost ili budućnost - mogu da vam pruže ono što želite.

Kada koristim termine „budućnost“ ili „Večnost“, ne treba da osećate da to znači da morate večno da čekate. To je pogrešno shvatanje, jer je Večnost ovde, u neposrednosti današnjice. Kada bi Večnost značila da moramo da čekamo milijarde i trilione godina pre nego što postignemo Beskonačno, život bi bio beznadežan. Uvek bismo čekali. Večnost je, međutim, ono odakle smo došli. Večnost je tamo gde ćemo imati potpunu priliku da rastemo i da se razvijamo. Dakle, ovde na zemlji smisao budućnosti i Večnosti nije samo današnjica, već i sam ovaj trenutak.

Budućnost i sadašnjost su glava i pismo istog novčića. Sadašnjost, zajedno sa budućnošću, oblikuje stvarnost. Novčić ima dve strane. Ako vidite da je jedna strana novčića prazna, bacićete ga. Kada možete da vidite i sadašnjost i budućnost, tada sagledavate obe strane stvarnosti. Ako, međutim, vidite samo jednu stranu stvarnosti, ona je onda nepotpuna i nesavršena.

Prema tome, vaša prošlost i sadašnjost moraju ići uporedo. Tada ćete videti kako svoj život preobraavate u zlatni novčić koji je napravio Bog Lično, i živećete u Božjem trezoru gde jedino ima Stvarnosti, Svetlosti i Snage. Tada nećete osećati nikakav strah, nikakvu strepnju, sumnju, nikakav osećaj odricanja i mučenja sebe. Sve će biti samosvest, samoprosvetljenje, otkrovenje i ispunjenje.

 

Brze veze

 

Don Huan

Meditativna muzika

Kineski misticizam

Šaktipat

Mahavira

Oralni karakter

Priroda

Muladhara

Indijska religija

Tesla

Gandi

Srbija

Ekskalibur

Kristijan Rozenkrojc

Zen

Bioenergija

Vrste joge

Tibetanski budizam

Vezanost

Transpersonalna psihologija

Vama marg

Šizoidna struktura

Ličnost

Kirtan

Dijagnostika Karme

Psihološka astrologija

Upanishade

Majanski kalendar

Kastaneda

Samospoznaja

Čakre

Monoteizam

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.