Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Kad gajimo ljutnju, to je kao da držimo žeravicu koju nameravamo da bacimo na nekog drugog. Opečemo se mi sami – Buda.

 

Indijski misticizam

1.2.2021.

Napisala / Napisao: Dr Ernst Muldašev

Centripetalna i centrifugalna psihička energija

 

Centripetalna i centrifugalna psihička energija

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

- Dakle, može biti da je civilizacija Atlantiđana propala zato što oni nisu mogli da održe psihičku energiju usmerenu u pozitivnom pravcu? - upitao sam.
- Oni su propali zato što je psihička energija iz centripetalnog prešla u centrifugalno stanje.
- Kako da to razumem?
- U medicini, kojom se Vi bavite, postoje pojmovi „regeneracija“ i „degeneracija“. Regeneracija - nastavio je Učitelj - jeste usmerena metabolička enerija koja dovodi do rasta tkiva i predstavlja osnovu života tela. Degeneracija je neusmerena metabolička energija koja dovodi do uništavanja tkiva i smrti. U fizici, usmerena energija može da pokreće avione, vozove, a neusmerena dovodi do razaranja. Psihička energija takođe može imati dva stanja - centripetalna fizička energija i centrifugalna fizička energija.

Zakoni koji upravljaju psihičkom energijom u velikoj meri su slični zakonima koji regulišu odnos metaboličke i fizičke energije. Psihička energija je još moćnija od metaboličke i fizičke energije i može da ima još veće dejstvo na čovečanstvo. Ali, postoji jedan glavni zakon koji se tiče psihičke energije - ona bi trebalo da bude centripetalna, trebalo bi da bude usmerena unutra. Svi proroci, bilo da se radi o Budi, Isusu, Muhamedu ili drugima, učili su jednoj najvažnijoj stvari: psihička energija mora da bude usmerena unutra. To je glavno u njihovim učenjima.

- Molim Vas, objasnite.

- Uzmite, na primer, Staljina ili Hitlera. Staljin je u Sovjetskom Savezu zamenio Boga (kult ličnosti), Hitler je zamenio Boga u Nemačkoj. Naravno, ni Staljin ni Hitler nisu posedovali religiozna znanja, nisu usmeravali mišljenje svog naroda unutra, to jest, ka težnji svakog čoveka da pre svega analizira svoju dušu i zagleda se u nju. Naprotiv, pošto su bili obuzeti idejom o vladanju celim svetom, oni su se trudili da usmere psihičku energiju naroda centrifugalno, to jest, ka razaranju, ka ratu. Shvatite dobro, spolja nevidljiva svakodnevna analiza duše i udubljivanje u sopstvenu dušu koje praktikuje svaki čovek ima ogromnu moć; a ta moć, ako bi se izlila iz duša ljudi i poprimila centrifugalni karakter, neizbežno bi dovela do katastrofe i to do globalne katastrofe. U našem periodu, ja se više od svega bojim Amerikanaca: kod njih je jedini bog - zeleni dolar. Ako Amerika počne da siromaši, psihička energija ljudi poprimiće centrifugalni karakter.

- Zamišljam šta se desilo na Zemlji - ubacio je Sergej - kada se psihička energija Atlantiđana, koja je mogla da deluje čak i na gravitaciju, izlila napolje iz duše i poprimila centrifugalni karakter.
- Psihička energija može da deluje čak i na kosmičke objekte - rekao je učitelj.
- A može li Bog da pomogne?
- Bog je iznad sile, Bog ne upotrebljava silu - odgovorio je učitelj.
- Bog deluje samo preko proroka?
- Preko proroka, preko religije. Glavno je da se psihička energija usmeri centripetalno - u dušu. O tome, zapravo, i govori poslednja poruka - „SoHm“.
- Ispričajte nam detaljnije o poslednjoj poruci.

- „SoHm“ su značajne reči - počeo je da objašnjava učitelj. - Pravilno se čita ne So (sou), već Sa (sa) i ne Hm, već OuHm (ihm). „Sa“ znači „Ja sam To“, „Hm“ znači „Ja jesam“. U celini značenje „SoHm“ je - učitelj je podigao prst - „SPOZNAJTE SAMI“!

- Spoznajte sami? Ko to?

- Ljudi. Pri tome bi svaki čovek trebalo da spozna samostalno. Poslednja poruka „SoHm“ došla je istovremeno svim prorocima na Zemlji i preko njih se rasprostrla po svetu. Poslednja poruka „SoHm“ ulazi u dušu svakog čoveka. Ko uspe da spozna princip „SoHm“ biće srećan. Ako čovečanstvo spozna „SoHm“, ono će preživeti na Zemlji. Ja čitavog svog života spoznajem „SoHm“.

- Zašto je ta poruka poslednja?
- Tačnije je ako se kaže - završna poruka.
- Zašto je ta poruka završna? - upitao sam ja.

- Zato što je Viši Um već mnogo pomagao čovečanstvu na Zemlji. A sve civilizacije na Zemlji su same sebe uništile Proroci su takođe naučili našu civilizaciju da živi tako da psihička energija ima centripetalni karakter, a ne da prelazi u centrifugalnu. Zar to nije dovoljna pomoć Višeg Uma i ovog puta, u slučaju naše civilizacije? Ako to nije dovoljno, onda… Zapamtite da je Bog iznad sile, on ne koristi silu. Dovoljno! Sada naša civilizacija mora da spozna samostalno, isključivo samostalno - odgovorio je učitelj.

- Da li to znači, ako se naša civilizacija uništi, na primer, kao posledica trećeg svetskog rata, da će to biti poslednja civilizacija na Zemlji?
- Može biti. Sada mi treba da spoznamo sami, isključivo sami.

Nastao je muk. Svak je mislio o ovom što je rečeno. Nekakvo osećanje fatalnosti pritiskivalo je svest.

Odlomak iz provokativne knjige dr Ernesta Muldaševa "Od koga smo postali" koja istražuje poreklo današnjeg čovečanstva od prastarih civilizacija

 

Brze veze

 

duhovnost

Krišna

Bog

Disciplina

Sadhana

Meditacija

Šatkarme

Neispunjene potrebe

Prenatalno obrazovanje

Činmoj

Duša

Pranajama

Sadhguru

Strategije

Sokrat

Arđuna

Joga

Verska tolerancija

Lucidno sanjanje

Tibetanski budizam

Tao te đing

Hermatička Komunikacija

Zapadna staza

Kliring

Upanišade

Astralni svet

Mirabai Krišna

Samoprevazilaženje

Kali Juga

Šambala

Don Huan

Joga sutre

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.