Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Pozivati se na rđava dela drugih, znači prati se blatom – Latinska izreka.

 

Duhovne priče

Napisala / Napisao: Zen priča

Ukus Banzovog mača

 

Ukus Banzovog mača

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Matađuro Jagju je bio sin čuvenog mačevaoca. Otac ga se, verujući da je sinovljev rad bio i suviše prosečan da bi dosegao majstorstvo, odrekao.

Tako Matađuro otiđe na planinu Futara i tamo pronađe čuvenog mačevaoca Banzoa. Ali Banzo potvrdi očevu ocenu." Želiš da učiš mačevanje pod mojim rukovodstvom?", upita Banzo. "Ti ne ispunjavaš zahteve".

"Ali kada bih naporno radio, koliko bi mi godina trebalo da postanem majstor?", navaljivaše mladić.

"Ostatak života", odgovori Banzo.

"Toliko ne mogu da čekam", objasni Matađuro. "Rado ću proći kroz sve poteškoće, samo ako bi me ti učio. Ako postanem tvoj verni sluga, koliko bi to moglo trajati?"

"O, možda deset godina", popusti Banzo.

"Otac mi stari i uskoro ću morati da se brinem o njemu", nastavi Matađuro. "Ako bih radio daleko napornije, koliko bi mi vremena trebalo?"

"O, možda trideset godina", reče Banzo.

"Kako to?", upita Matađuro. "Prvo kažeš deset, a sada trideset godina. Podneću sve poteškoće da postanem majstor ove umetnosti u najkraćem roku!"

"E pa", reče Banzo "U tom slučaju ćeš morati da ostaneš kod mene sedamdeset godina. Čovek koji žuri kao ti da postigne rezultat, retko kad brzo uči."

"U redu", složi se mladić, najzad shvativši da je bio prekoren zbog svoje nestrpljivosti, "Slažem se!".

Matađuru beše rečeno da nikako ne govori o mačevanju i da nikada ne dodirne mač. Kuvao je svome očitelju, prao sudove, spremao mu krevet, čistio dvorište, uređivao vrt, bez i jedne reči o mačevanju.

Prođoše tri godine. Matađuro je još uvek radio isto. Bio je tužan mislivši na svoju budućnost. Još nije ni počeo da izučava umetnost kojoj je rešio da posveti život.

Ali, jednog dana Banzo mu se prikrade iza leđa i prestravi ga udarivši ga drvenim mačem. Sledećeg dana dok Matađuro kuvaše pirinač, Banzo opet neočekivano iskoči pred njega. Posle ovoga, Matađuro je morao i dan i noć da se brani od neočekivanih napada. Ni trenutak u danu ne bi prošao, a da nije morao da misli na ukus Banzovog mača.

Učio je tako brzo da je izazvao osmehe na licu učitelja. Matađuro postade najveći mačevalac u zemlji.

Iz knjige 101 zen priča i drugi klasici zena.

 

Brze veze

 

Majanski kalendar

Astralni svet

Kabala

Sveti Gral

Lemurija

Intervju

Tibetanski budizam

Kamen Mudrosti

Praćenje daha

Šah Džahan

Prva čakra

Eneagram

Satja juga

Rozenkrojceri

Lajf koučing

Srbija

Koncentracija na srce

Slavinski

Mentalni svet

Barbara Brenan

Intenziv

Sajentologija

Či gong

Sun Cu

Don Huan

Indija

Disciplina

Anđeli čuvari

Sadhana

Anđeli

Drvo života

Zdravlje

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.