Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Najbolje piće na svetu je kad čovek ne pusti zlu reč koja mu je u ustima nego je proguta – Muhamed.

 

Duhovne priče

Napisala / Napisao: Paramahansa Jogananda

O zakonu karme

 

O zakonu karme

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

„Učitelju, sve mi izgleda toliko komplikovano,“ požalio se jedan učenik. „Vidim da karma i reinkarnacija idu ruku pod ruku, ali kada pomislim na sve one akcije koje samo u jednom životu učinim, i kada ih pomnožim sa Bog zna koliko života, zgrozim se. Interakcija uzroka i posledice mora da je gotovo bez kraja.“

„I jeste,“ složio se Učitelj, „sve dok čovek pokušava da razreši karmu u spoljašnjem svetu. Jedna želja vodi ka drugoj, i tako u nedogled. Svaka želja se mora ispuniti i svaka akcija se mora sprovesti do kraja.“

„Čak i trivijalne želje?“, nastavio je učenik zbunjeno. „Šta ako sam nekad možda poželeo da u nekom trenutku pojedem sladoled?“

„Čak i to,“ Učitelj odgovori odlučno. „Sva energija koju pošalješ, ma koliko slaba, mora ti se vremenom vratiti.“

 Učenik podignu ruke u očajanju. „Onda sve izgleda potpuno beznadežno! To je kao da pokušavam da umirim talase na okeanu!“

 „To je veliki posao, slažem se,“ Učitelj odgovori. „Ipak, nije toliko težak koliko se čini. Upitaj se ovo: Šta je to što prouzrokuje da se talasi uopšte pojave? Vetar. Bez vetra, površina okeana automatski postaje mirna. Na sličan način, kada se oluja iluzije smiri u umu, talasi akcije i reakcije spolja se automatski smiruju.

„Dakle, ono što treba da radiš jeste da umiriš talase svog uma dubokom meditacijom i onda u meditaciji da se oslobodiš svesti o egu. Kada prestaneš sebe da posmatraš kao uzročnog činioca, talasi iluzije mogu nastaviti da se dižu i spuštaju spolja, ali na tebe više neće imati uticaja.“

„Da li bi pomoglo,“ upitao je učenik „kada bih potpuno prestao da delujem.“

 „Hajde samo pokušaj!“ nasmešio se Učitelj. „Videćeš da jednostavno nije moguće prestati delovati. Čak bi i odluka da se prestane sa delovanjem bila oblik projektovanja ega ka spolja; stoga bi bila neka vrsta akcije.

„Upoznao sam jednom jednog čoveka u Feniksu u Arizoni,“ nastavio je, „koji je bio odrpan, odeven u prljave krpe i rekao sam mu: Zašto se tako oblačiš? Nisi toliko siromašan da nemaš druge. Rekao je ponosno: Odrekao sam se svega. Na to sam mu odgovorio: Naprotiv, ti si se vezao, samo na drugi način – za nered.

 „Bhagavad Gita nas uči da niko ne može da izbegne akciju – karmu, drugim rečima – tako što bi prestao da deluje. Ali Gita nas uči vrednim načinom da se oslobodimo karme. Ono što preporučuje je niškam karma: delovanje bez želja, to jest, delovanje bez želje za plodovima rada. Dakle, ako tako deluješ, postepeno se oslobađaš vezanosti za karmu.

 „Tokom aktivnosti nikada nemoj osećati da si ti taj koji deluje. Deluj sa mišlju da je Bog onaj koji Čini. Moli mu se: Bože, Ti činiš kroz mene.

 „Čak i kada grešiš, neka On bude odgovoran. On to voli! Naravno, ne smeš namerno činiti loše i onda Njega kriviti za to! Ali ako radiš najbolje što možeš ali opet nemaš uspeha, daj svoj neuspeh Njemu. Drži se čvrsto misli da si večno slobodan u svom Sopstvu. To je način da se postigne konačno oslobođenje u Gospodu.

 „Naravno, i druge stvari su uključene u sve ovo: predanost, meditacija, Božija milost, itd. Ali što se tiče delovanja, akcija bez želja je put ka slobodi.“

 

Brze veze

 

Ekskalibur

Borilačke veštine

Magija

Kabala

Ken Vilber

Snovi

Novo Doba

Transpersonalna psihologija

Bramanizam

Srce

Krišna

Ljubav

Drvo života

Vedanta

Barbara Brenan

Molitva

Mačevanje

Priroda

Lajf koučing

Lucidno sanjanje

Gurđijev

Prenatalno obrazovanje

Verska tolerancija

Manipura

Joga sutre

Brenan

Guru

Činmoj

Upanishade

Gandalf

Strpljenje

Intervju

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.