Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ako vremenom ne postaneš bolji, postaćeš gori – Jevrejska izreka.

 

Dubinska psihologija

28.10.2012.

Napisala / Napisao: Katarina Subotić

Uvod u praksu rada na auri

 

Uvod u praksu rada na auri

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Reči kao što su čakra, aura, transformacija i ekstrasenzorna percepcija sve češće se pominju u svakodnevnom zivotu. Postalo je deo trenda imati svog "healera" ili bioenergetičara, kao i pohađati kurseve i radionice na temu energetskog rada. Razni časopisi mame svoje kupce kroz testove na temu aure, koji nam, kada ih popunimo, daju uvid u nase čakre, kako se one kreću, koje su otvorene a koje zatvorene, koje su problematične a koje bez napora “zavrtimo" u pravcu kazaljki na satu (pravilno kretanje čakri).

Ali šta zapravo znače svi ovi nju ejdž termini?

U stvari, većina njih nisu nju ejdž (novo doba), već bolje rečeno, old ejdž (stari) termini. Čakre, aura, energetsko polje, kao i ljudi koji leče putem energije, koja najčešće emanira iz ruku, čine jedan veoma drevni, verovatno i najstariji oblik sistema lečenja poznat čovečanstvu. Istorijski zapisi pominju shamane, curandere, medicine man/woman ili kaviradže, što je sinonim za lekara u starim drustvima i drevnim civilizacijama naroda Južne i Sevene Amerike, Sibira, Indije, Mongolije.

No hajde da se upoznamo sa ovim izrazima u pravom smislu te reči.

Sva živa (kao i neživa) bića se nalaze u univerzalnom energetskom polju (UEP). Energija se ne može stvoriti niti uništiti, kaže Njutnov zakon, već samo može preći iz jednog oblika u drugi. Energija koja se nalazi oko nas, i to u našoj najneposrednijoj blizini, koja nas okružuje na oko metar od našeg tela, u svim pravcima (jajastog je oblika), predstavlja naše lično, personalizovano energetsko polje, ili auru.

“Kapije” kroz koje energija iz univerzalnog energetskog polja ulazi i izlazi iz našeg ličnog, ljudskog energetskog polja, nazivaju se energetski centri ili čakre. Njih ima sedam glavnih, a lokacije, koristeći fizičko telo kao referencu, su sledeće:

- prva čakra - u oblasti perineuma (između polnih organa i anusa)
- druga čakra - u donjem delu karlice (iznad stidne kosti)
- treća čakra - solarni pleksus (oblast stomaka i dijafragme)
- četvrta čakra - predeo srca
- peta čakra - predeo štitne žlezde
- šesta čakra - između obrva
- sedma čakra – teme

Sve čakre (osim prve i sedme, koje čine par) imaju svoj anteriorni (prednji deo tela) i posteriorni (leđni deo tela) aspekt.

Postoje takođe i male čakre, kao na primer na kolenima, pankreasu, jetri, jajnicima, itd. Zatim slede još manji energetski centri, poznati kao nadiji (sanskrit) od kojih mnogi odgovaraju akupunkturnim tačkama.

Kao što vidite, ljudsko telo je prava svetleća mapa energetskih tokova, meridijana i centara na kojima se može raditi u cilju poboljšavanja rada celog organizma.

Kako će se energija kretati kroz telo individue, zavisi od mnogo faktora. Osnovni element koji određuje kako će naša aura izgledati je svesnost. Zavisno od prošlih iskustava, načina na koji smo odgajani, prisustva, ili pak odsustva nekog od roditelja, porodičnog energetskog polja, okruženja u kome smo odrasli, trauma itd, mi stvaramo vrlo personalizovanu sliku o svetu, o sebi i o drugim ljudima.

Na primer, osoba A, koja je odrasla u relativno stabilnoj porodici, uz podršku oba roditelja, imaće prilično drugačiju percepciju života nego osoba B koja je odrasla u okruženju gde je prisustvo staratelja bilo ograničeno ili gde su čak i najosnovnije stvari za život (krov nad glavom, hrana) bili oskudni. Osoba A će imati veći osećaj sigurnosti i smelosti jer je imala priliku da se hrani tom vrstom energije u toku svog života, dok će osoba B biti nesigurna, sa više straha i neizvesnosti u svom sistemu. Ovo će dalje uticati na formiranje prve čakre, koja je baza čitave aure. Njen rad će se u većoj ili manjoj meri odraziti na rad drugih čakri, a posebno nervnog sistema, jer nedostatak "korenske" energije prve čakre, ako je dugo prisutan u životu, stvara strah, nervozu i teskobu (nemamo “tlo”pod nogama).

Iz navedenog primera vidimo kako svesnost utiče na rad, u ovom slučaju, prve čakre, a i to kako će rad prve čakre imati uticaja na rad šeste čakre. Zato je neophodan holistički pristup zdravlju čoveka da bi se proizvela dugoročna promena kako u zdravlju, tako i u životu uopšte.

Čakre se, idealno, okreću u pravcu kazaljke na satu, prečnika su 10-tak cm. To je znak da se energija apsorbuje iz univerzalnog energetskog polja. Okretanje suprotno od kazaljke na satu nam ukazuje da se energija izbacuje van tela, da postoji otpor, dok horizontalno levo-desno kretanje ukazuje na negaciju. Vertikalno kretanje ukazuje na težnju da se izbegnu životni problemi i da se pobegne u duhovno. Ovo su samo neki osnovni primeri kretanja čakri, postoji još mnogo kombinacija.

Pravac kretanja čakri se može odrediti putem viska, ili pak ekstrasenzorne percepcije (u mojoj praksi preferiram kombinaciju: ono što percepiram putem estrasenzorne percepcije, volim da potvrdim viskom).

Sledeći fenomen na koji bih se osvrnula u ovom članku jeste ekstrasenzorna percepcija. U oblasti energetskog rada često se susrećemo sa individuama koje imaju "dar" i "vide" auru i čakre. Nekolicina posebnih i odabranih, pomisliće neki od nas. No, istina je sasvim drugačija. Kako biste reagovali ako vam kažem da i vi imate tu sposobnost? Poverovali biste ili samo odmahnuli rukom?

U svakom slučaju, kako god da primite ovu informaciju, istina je sledeća: svako ljudsko biće ima sposobnost i kapacitet da pojmi senzacije koje su izvan dosega običnih čula. Ono što se desi tokom života, jeste da se iz raznih razloga (strahova, blokiranih osećanja, trauma, ograničavajućih sistema verovanja itd) ovi kanali blokiraju (to se dešava i sa fizičkim protokom energije, a kamoli sa suptilnim).

Drugi potencijalni razlog je što jednostavno ne razvijamo tu veštinu. Svako ko želi da se bavi npr. matematikom, mora proci kroz obrazovanje u oblasti te nauke i provesti dosta vremena u vežbanju zadataka i rešavanju matematičkih problema. Ta osoba će ulagati svoju energiju i vreme u tom pravcu.

Tako je i sa ekstrasenzornom percepcijom: razvije se onoliko koliko svesno uložimo u njen razvoj.

Međutim, postoji i druga vrsta ljudi koji olako shvataju celu stvar u vezi energetskog rada. Sretala sam ljude, koji se, bez ikakvog treninga, osećaju pozvanim da daju dijagnoze i određuju koja čakra vam radi a koja ne (što je najgore, već pri prvom susretu, na ulici, ili pak pred drugim ljudima). Budite obazrivi, jer sam imala prilike da me klijenti zovu i kažu kako im je “taj i taj rekao da im je ta i ta čakra blokirana.

Ego je neverovatna stvar, zato verujte svom unutrašnjem osećaju i intuiciji ili se pak posavetujte sa nekim ko ima trening i obrazovanje u ovoj oblasti.

Kako dalje proučavamo svesnost i njen uticaj na energetsko polje, susrećemo se, ranije ili kasnije, sa karaternim strukturama. Prvi koji je počeo da povezuje telo, njegov oblik, izgled i držanje sa psihom, bio je Vilhelm Rajh. Kroz svoja proučavanja i rad sa ljudima, došao je do pet osnovnih karakternih struktura (Aleksandar Loven i Džon Pijerakos (Alexandar Lowen i John Pierrakos) su nastavili njegov rad), što će reći da postoje pet osnovnih načina na koje data osoba reguliše svoj sistem (energiju, svesnost i fizičko telo kao rezultat prethodna dva), a to su:

- šizoidni
- oralni
- mazohistički
- psihopatski
- rigidni

Često se dešava da se, kada proučavamo strukture karaktera, poistovetimo sa njima. Međutim, to je samo mapa onoga što nismo mi; to je ono što sto nas sprečava da budemo ono što jesmo; to su naši odbrambeni sistemi, ego, rana, strah, uobičajen način reagovanja na situacije ili ljude, koji je, u većini slučajeva, uslovljen našom ličnom istorijom i prošlim iskustvima.

Ovo su osnovni pojmovi sa kojima želim da se upoznamo. U sledećim člancima pozabavićemo se čakrama, svakom ponaosob, stanjem svesnosti i time kako to stanje utiče na funkciju date čakre, fizičkim tegobama koje se mogu javiti usled njenog nefunkcionisanja, kao i karakternim strukturama i time kako se one odnose na rad čakri.

U međuvremenu, provedite neko vreme sa pažnjom usmerenom na svoju energiju i polje koje stvarate oko sebe. Osetite svoje telo, otvorite sva svoja čula: sluh, vid, dodir, ukus, miris. Bićete iznenađeni šta sve možete da percepirate i zadivljeni time gde će vas to dalje odvesti u samospoznaji, kao i u odnosu sa drugim ljudima.

Srećno putovanje u beskonačni svet energije!

Katarina Subotić, B.S. Brennan Healing Science
www.InfiniteSoulJourney.com

 

Brze veze

 

Krišna

Mahavir

Šah Džahan

Petar Danov

Ekonomija

Bioenergija

Prosvetljenje

Ljubav

Vivekananda

Snaga

Samospoznaja

Sokrat

Bramanizam

Ajahuaska

Transpersonalna psihologija

Matriks

Zahvalnost

Anđeli čuvari

Bhagavad Gita

Božanski zakon

Psihoterapija

Strategije

Svetlost

Šri Činmoj

Vidja

Lepenski Vir

Umeće ratovanja

Roditeljstvo

Sensei

Priroda

Astral

Tao te đing

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.