Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Onaj koji nikad ne pita ili zna sve, ili ne zna ništa – Leonardo da Vinči.

 

Dubinska psihologija

8.7.2016.

Napisala / Napisao: Katarina Subotić

Iskustvo šeste čakre: duhovnost nije bekstvo

 

Iskustvo šeste čakre: duhovnost nije bekstvo

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Sedela sam na ravnom krovu jedne male kuće usred tropske šume. Iznad mene se nadvijalo prostrano, tamno, ali vedro noćno nebo ukrašeno milionima zvezda. Sve su one izgledale tako blizu, kao da sam mogla da samo ispružim ruku i dohvatim jednu po jednu. Ogromni kosmos je bio svuda oko mene, obavijajući me u ogrtač mašte i snova; ogrtač koji će me povesti u daleke zemlje, one zemlje o kojima smo slušali u pričama, a priče su počinjale sa “Nekada davno, bio  jedan….” Osećaj ogromnog prostora, mira i svežine bio je svuda oko mene i u meni. Bila sam tu, a isto tako i na onoj zvezdi, i na ovoj, i onoj tamo! Osećala sam se kao da sam daleko, istovremeno i blizu, i da mogu biti ovde, dok sam i tamo, i sve to a da se ne pomeram sa ovog krova. Osećaj je bio tako oplemenjujući - nema moranja, nema rađenja, nema trebalo bi. Plutala sam u prostoru, osećajući svoje beskonačno jastvo, opčinjena iskustvom. Zvuk palminog lišća i cocqui žabica doneo je zemaljsku vibraciju u moja čula, koja su bila očarana svom tom lepotom oko i unutar mene.

Da, u pravu ste, ovo je iskustvo šeste čakre. Lako je otploviti, zar ne? Ovaj aspekt našeg postojanja nam daje  mogućnost da provirimo u druge svetove, iza vela iluzije i odvojenosti. Na ovom nivou energetskog polja imamo iskustvo sebe kao neograničenog i večnog bića, dok istovremeno osećaj vremena i prostora iščezavaju. Ovde smo slobodni duh, slobodni od svih ograničenja fizičkog tela koja nas sputavaju. Na ovom nivou aure susrećemo se sa duhovnim bićima, družimo sa anđelima, vidimo iznad fizičke dimenzije (vidovitost), imamo snove, komuniciramo sa svojim duhovnim vodičima i imamo taj osećaj, koji ne znamo baš da objasnimo, a zovemo ga intuicija.
 Neki od nas, koji imaju poteškoće da se spuste u materijalnu dimenziju jer se u njoj ne osećaju bezbednim, imaju veoma proširen gornji deo aure (kao što je slučaj sa šizoidnom karakternom strukturom). Više volimo da prebivamo u čardaku ni na nebu ni na zemlji, nego li da se spustimo dole, na tlo. Takvo je olakšanje biti “gore”! Tada imate osećaj da vas ništa ne može povrediti, da vas patnja i ljudska borba ne mogu dotaći, da ste iznad svega toga. Bilo kako bilo, ovo nije pravo duhovno iskustvo. Oblast šeste čakre i previše puta postane mesto bekstva od ovog sveta, naročito kad ovde dole nije baš tako prijatno.

Šesta čakra nam pomaže da prođemo kroz dimenziju vremena i prostora i usmerimo oči iznad fizičkih stvari. Na ovom nivou aure počinjemo da vidimo pojave oko fizičkog tela: suptilne boje, neobične oblike koji nestanu sa treptajem oka. Intuitivno možemo da dobijemo informacije o ljudima koje nikada nismo sreli, ili da znamo ko je sa druge strane žice i pre nego li odgovorimo na telefon.

Ova čakra nam daje sposobnost da razumemo i prepoznamo obrazac. Većina nas ima iskustvo povezivanja tački sa brojevima sa ciljem da otkrijemo oblik koje tačke određuju. Sposobnost da prepoznamo oblik dolazi od toga što smo taj oblik najverovatnije već videli. Mada nam sve čakre donose delove informacija, šesta sve njih uklopi u jednu celinu tako da stvari počinju da imaju (ili nemaju) smisla. Tada počinjemo da razvijamo i vidimo veću sliku svega.

Prepoznavanje obrazaca nam daje sposobnost da steknemo uvid u prošlost, sadašnjost i budućnost. Kao na primeru odnosa: ponekad ne moramo da ulazimo u odnos sa drugom osobom ako taj odnos počne da dobija odlike slične prethodnom (koji verovatno nije tako dobro završio). Možemo, zahvaljujući razumevanju, sećanju i prepoznavanju stvari, izbeći nevolju. Naučili smo lekciju i ne moramo kroz nju ponovo da prolazimo. Pod uslovom da napravimo dobar izbor. To se naziva inteligencija.

No, nije baš uvek slučaj da poslušamo unutrašnje znanje i uzmemo u obzir stečeno iskustvo. Iako dobijemo podsetnik kako su stvari izgledale i kako smo se osećali u prošlosti, negiramo i nadamo se - verujemo, da će stvari ipak ovog puta biti drugačije. To se zove iluzija. Odbijamo da vidimo istinu.

Iluzija je demon šeste čakre

Iluzija je demon šeste čakre, a nastaje kada istina (koja dolazi od pete čakre) postane zamagljena i prekrivena. Ponekad iluzija nastaje usled iskustva iz detinjstva: kada nam nije bilo dozvoljeno da vidimo neke stvari, događaje ili činjenice u porodici; kada nam je rečeno da to što vidimo nije istina - da to što vidimo nije zapravo to, već nešto drugo (“to što te tučem je zato što te volim, i što ti želim dobro, nije ono što tebi izgleda”, itd.).

Iluzija dolazi od fiksacije na zamrznutu sliku. Recimo  da je neko imao manipulativnu majku, i da je to slika koju će zamrznuti i najverovatnije preslikati na sve žene. Očito da je to nerealna projekcija, jer ništa nije apsolutno u ovom svetu. Ova zamrznuta slika se iz prošlosti prebacuje na sadašnjost, a već i sami možete zaključiti da ni budućnost ne može izgledati mnogo drugačije. Šesta čakra može lako povezati poršlost, sadašnjost i budućnost sa iskustvima koja će nam pomoći da transcendiramo vreme i ego, ali isto tako lako može ovekovekovečiti iluziju. Sve zavisi šta izaberemo da uradimo sa slobodom koju nam ova čakra daje.

Kada prođemo četvrtu čakru, ulazimo u svet simbola (jezik u petoj, crtani simboli u šestoj). Kako Anodea Judith kaže: “U vizuelnoj oblasti, simboli govore kao predstavnici moćnih arhetipskih energija.”

Simboli su česta pojava i nalaze se svuda oko nas: u našem nakitu, logoima, slikama, uličnim i saobraćajnim znacima. Takodje ih vidimo u snovima, u pojavljivanju pojedinih životinja (šamanizam), u drevnim jezicima. Duh komunicira arhetipskim jezikom, kroz simbole i poruke koje nas katapultiraju u potragu za značenjem. Komunikacija nije linearna na duhovnim nivoima.

Još uvek se sećam naše ceremonije dodele diploma u školi Barbare Brennan. Dok je kanalisala svog vodiča, medium je napomenula da ispružimo ruke i primimo poklone od duhovnih bića. Unutrašnjom vizijom, videla sam da mi je u levu ruku stavljena kristalna kugla, a u desnu crvena ruža. Još uvek se pitam šta znače…

Ako pokušamo da na silu otkrijemo značenje, nećemo biti uspešni. Intuicija ne funkcioniše na bazi volje, već predavanja, otvorenosti i receptivnosti. Ako obratimo pažnju na nešto dovoljno dugo vremena, šesta čakra će osvetliti put i otkriti obrazac, vodeći nas do aha! trenutka i uvida. Bez intuicije ne možemo shvatiti celinu i esenciju. Intuicija čini nepoznate stvari poznatim.

Kada počnemo da prepoznajemo naše unutrašnje obrasce svesnosti i energije, moći ćemo da, vremenom, fokusiramo tu pažnju na ono na šta mi izaberemo. Ta praksa će voditi do razvoja vidovitosti, uvida u  prošlost i budućnost, ali samo do onog nivoa do kog možemo da percepiramo sadašnju realnost.

Zahvaljujući ovom energetskom centru upoznajemo se, kao što smo ranije napomenuli, sa svesnošću iznad ovog fizičkog tela. Kretanjem od nižih ka višim čakrama, prolazimo kroz sfere naše egzistencije kao utelovljeno biće, kao instinktivno biće, kao egoistično biće, kao društveno biće, itd, a na ovom nivou imamo priliku da integrišemo sve to i predjemo iz individualne u univerzalnu svesnost.  U šestoj i sedmoj čakri imamo osećaj da smo jedno i da smo povezani sa mrežom života. Ovde počinjemo da idemo iznad, da transcendiramo svetovna ograničenja i svoju prirodu i karakter.

Uticaj šeste čakre na naš svakodnevni život

Svi smo mi, naročito u ranim danima života, imali neprijatna iskustva i bili svedoci raznoraznih scena. Ako je dete prisutno za vreme svađe, odrasta u prisustvu alkoholičara, doživelo je ili videlo saobraćajnu nesreću, ili bilo koju vrstu nasilja, uskladištićeove slike u memoriju. Osećanja vezana za ove događaje su često previše za mladu osobu (a slično je i sa odraslima), tako da psiha pribegne obično sledećim metodama zaštite:

Jedna metoda je potiskivanje sećanja i osećanja. U stanju potiskivanja zatvaramo svoju percepciju, a samim tim i šestu čakru, čineći je tako, na duge staze, deficijentnom (raspolagaće manjom količinom energije). To znači da će talenti njenog domena ostati nerazvijeni: slaba intuitivna sposobnost, slaba memorija, poteškoća u procesu vizualizacije (sposobnost da vidimo stvari drugačijim nego što jesu), poteškoća da se setimo snova, itd. Sve ovo, na žalost, seče i mnoge puteve ka unutrašnjem, dubljem jastvu.

Drugi način na koji se nosimo sa traumom je disasocijacia. U toku ovog procesa se odvajamo od dela sebe, ili sećanja koja su traumatična, i na taj način zaustavljamo mogućnost da razumemo iskustvo koje nam se desilo. U tom slučaju gubimo svoje tlo pod nogama, a šesta čakra postaje ekcesivna (sa previše energije)  i zatrpana slikama i impresijama koji nikad ne stignu to tačke razumevanja.

Kada su sećanje, (kao i slika događaja), odvojeni od ostalog dela iskustva, desi se rascep u psihi i lako možemo izgubiti kontakt sa realnošću. Svaka informacija koja prođe kroz šestu čakru mora biti testirana kroz tlo donjih čakri i naći svoje mesto ukorenjeno u realnosti.

Ne tako retko, u svojoj praksi nailazim na ljude sa ekcesivnom šestom čakrom koji, ranije ili kasnije fiksiraju određenu sliku na mene. Često je slika (uloga) koju fiksiraju povezana sa osećajem moći, jer takve osobe pokušavaju da kontrolišu druge koristeći svoje zablude. Na primer: bila si moja ljubavnica u prošlom životu, živeli smo u toj i toj zemlji, a sada si uplašena da priznaš sebi da ti se sviđam. Ili: daj mi svoj datum rođenja tako da mogu da uradim tvoju astrološku kartu i vidim koji je najbolji način da ti pridjem. Ne želiš? Zašto? Plašiš se crne magije? Kako moj terapeut može da se plaši mene?* itd.

Takođe sam sretala ljude koji krive druge na osnovu svog “sećanja” iz prošlog života kad im je neko uradio tu i tu stvar, tako da  sada koriste tu “istinu” kao način da kontrolišu druge i u isto vreme ostanu u ulozi žrtve.

Često je slučaj da osobe sa ekcesivnom šestom čakrom nisu uopšte svesne kako njihove izjave utiču na ljude sa kojima su u odnosima. Odsečeni su od realnosti i okruženja.

Ekcesivna šesta čakra jednostavno oduzme mogućnost da razlikujemo realnost od fantazije.

Sada se nadam da ste zaista shvatili zašto je važno prvo raditi na našem ljudskom, ovozemaljskom delu, našem egu, rani, bolu, itd. Sfere šeste čakre mogu biti vrlo opasne ako se kroz njih ne ide pažljivo. Iz bezbednosnih razloga je važno da prvo postepeno i organski radimo kroz ranu ili traumu kroz donje čakre.

Činjenica je da se svaka rana i trauma, učinjena donjim čakrama, odražava na šestu čakru. Ista energija se kreće kroz vertikalni energetski tok i ispoljava sebe na različite načine kroz različite čakre. Jedna je sadržana u svim, a sve čakre su sadržane u jednoj.

Čakre ulaze u interakciju jedna sa drugom i formiraju odredjenu dinamiku u našem energetskom polju. Šesta čakra daje višu notu moći kada je u balansiranom odnosu sa trećom. Tada imamo razumevanje da je moć odgovornost i služba drugima, a ne diktatura. Kada je u balansu sa prvom čakrom, šesta nam podaruje razumevanje da smo duh koji ima ovozemaljsko iskustvo, a da telo ne treba negirati, već integrisati u proces duhovnog budjenja.
 Jedna od najbitnijih stvari koju sam naučila od Barbare Brennan je sledeća: da bismo imali iskustvo bezuslovne ljubavi, potrebno je da nam se otvore i četvrta i šesta čakra.

A šta to praktično znači? Kada imamo razmevanje, ne možemo osuđivati i biti kritički nastrojeni. Kada osuđujemo (treća čakra van balansa), ne možemo da volimo nekog jer istovremeno insistiramo na tome da nešto nije u redu sa tom osobom. Kada prestanemo da osuđujemo i počnemo da razumemo neku osobu (što ne znači da se moramo slagati sa tom osobom), dolazimo do tačke prihvatanja, što će automatski početi da otvara četvrtu čakru. Ranije ili kasnije, ljubav počinje da teče bez zahteva i ograničenja.

Šta možemo učiniti da iscelimo šestu čakru?

Za većinu nas, ne radi se toliko o isceljenju koliko o razvoju šeste čakre. Retki su danas ljudi koji imaju priliku da odrastu u okviru društva i zajednica koje kultiviraju unutrašnju viziju, razvoj intuicije, maštu, simbolično razmišljanje, psihičke sposobnosti. Zahvaljujući ubrzanom svakodnevnom životu, izgubili smo tlo pod nogama i nedostaje nam snažna baza koja je neophodna za  razvoj viših čakri.

Prvo i najlakše mesto za početak razvijanja šeste čakre su snovi, zatim sledi mitologija, imaginacija, vizuelne umetnosti, pravljenje kolaža, mandale, vizualizacije, šamanska putovanja, meditacija.

Sve traume imaju duboki uticaj na ovu čakru, jer se na neki način uskladište u nervni sistem. Terapeutski rad koji postepeno oslobađa iskustva i sećanja na traumu isprazniće previše aktivnu energiju iz nervnog sistema i doneti šestoj čakri stabilnije i balansirano stanje.

Huh! Ovaj članak se odužio. Eto šta se desi kad čovek krene u ove neograničene oblasti svog bića i univerzuma. Završiću ovde sa jednim citatom Anodea Judith u vezi razvoja šeste čakre:

“Da bismo naučili da vidimo, neophodno je da naučimo da dovoljno dugo i strpljivo gledamo, kako bismo pronašli to za čim tragamo”.

Srećna putovanja u sopstvene dubine, i visine.

Katarina Subotić
BS Brennan Healing Science
https://infinitesouljourney.com/sr

 

Brze veze

 

Anđeli

Direktno iskustvo Istine

Praznina

Biharska škola

Kirtan

Regresoterapija

Indijska religija

Zakon karme

Sensei

Strpljenje

Ličnost

Ken Vilber

Vidja

Tolerancija

Slavinski

Iluzija

Mentalni svet

Nadbiskup Dezmond Tutu

Babun

2012.

Ruke koje leče

Kliring

Nju ejdž

Petar Deunov

Eneagram

Omram Mihail Ajvanov

Trauma rođenja

Psihoterapija

Karma

Snovi

Zahvalnost

Zapadna staza

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.