Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Kad gajimo ljutnju, to je kao da držimo žeravicu koju nameravamo da bacimo na nekog drugog. Opečemo se mi sami – Buda.

 

Budizam

24.5.2011.

Napisala / Napisao: Budistički spis (Buda)

Budistička meditacija

 

Budistička meditacija

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Maha Sattipatana Sutra, ili "Četiri kamena temeljca svesnosti", predstavlja budistički spis na pali jeziku, u kome Gospod Buda daje direktna, praktična uputstva kako se uči praksa koncentracije, meditacije i svesne pažnje. Iz ovog spisa koji spada među najvažnije tekstove budizma, ovde dajemo jedan odlomak koji se odnosi na praćenje daha i svesnost o telu, bazični oblik budističke meditacije.

Kompletan tekst Maha Sattipatana Sutre u prevodu na enleski možete pogledati ovde

***

Blagosloveni (Buda) reče sledeće: "Ovo je direktni put za pročišćenje bića, za prevazilaženje tuge i jadikovanja, za nestanak nezadovoljstva i strepnje, za postizanje ispravnog metoda i za ostvarenje prosvetljenja (nirvana) - drugim rečima, Četiri Kamena Temeljca svesnosti. Koja su to četiri?

Ovo je slučaj kada aspirant ostaje usredsređen na fizičko telo, revnostan, budan i svestan, ostavljajući po strani pohlepu za svetom i nezadovoljstvo svetom. On ostaje usredsređen na osete... um... i mentalne osobine - revnostan, budan i svestan - ostavljajući po strani pohlepu i strepnju za ovozemaljske stvari.

I kako aspirant ostaje usredsređen na fizičko telo?

1 Ovo je slučaj u kome aspirant - pošto je otišao u divljinu, u senku nekog drveta, ili u neku praznu građevinu, sedne prekrštenih nogu, držeći telo uspravno i postavljajući svoju svesnost pred sebe. Uvek svestan, on udiše. Svesno, izdiše.

Udišući dugo, on raspoznaje da udiše dugo: ili, izdišući dugo, on rapoznaje da izdiše dugo. Ili, udišući kratko, on raspoznaje da udiše kratko; ili, izdišući kratko, on raspoznaje da je njegov izdah kratak. On uči sebe da udiše osećajući čitavo telo, i da izdiše, osećajući čitavo telo. On obučava sebe da udiše, smirujući čitavo telo, i da izdiše, smirujući čitavo telo. Baš kao što vešti strugar, ili njegov učenik, kada okrene dug obrt struga, raspoznaje da čini dug obrt, ili kad načini kratak obrt, raspoznaje da je načinio kratak obrt; na isti način, aspirant, udišući dugo, raspoznaje da udiše dugo; ili kad udiše kratko, raspoznaje da udiše kratko... on obučava sebe da udiše smirujući čitavo telo, i da izdiše smirujući čitavo telo.

Na taj način on ostaje iznutra fokusiran na čitavo telo, ili spolja na čitavo telo, ili i iznutra i spolja na čitavo telo. Ili, on ostaje fokusiran na fenomen rođenja koji se odnosi na telo, na fenemen smrti, koji se odnosi na telo, ili na fenomen rođenja i smrti koji se odnose na telo. Ili, on održava svesnost "tu je telo", što se znanja i pamćenje tiče. A on ostaje nezavisan, ne prianjajući ni za šta u svetu. Tako aspirant ostaje fokusiran na čitavo telo.

(Četiri položaja)

(2) Dalje, dok hoda, aspirant razaznaje da hoda. Kad stoji, on razaznaje da stoji. Kad sedi, on razaznaje da sedi. Kad leži, on razaznaje da leži. Ili, kako god da je njegovo telo namešteno, on to razaznaje.

Na taj način on ostaje iznutra fokusiran na čitavo telo ili fokusiran spolja... ne prianjajući ni za šta u svetu. Tako aspirant ostaje fokusiran na celo telo.

(3) Dalje, kada krene u meditaciju u hodu, on čini sebe potpuno budnim; kad gleda blizu i kad gleda daleko... kada se saginje i ispruža udove... kada nosi svoj ogrtač, bluzu i svoju činiju... kada jede, pije, žvaće i oseća ukus... kada mokri i prazni creva... kada hoda, stoji, sedi, pada u san, budi se, kad priča i ćuti, on čini sebe potpuno budnim.

Na taj način on ostaje fokusiran iznutra na celo telo, ili fokusiran spolja... ne prianjajući ni za šta na ovom svetu. Tako aspirant ostaje fokusiran na čitavo telo..."

 

Brze veze

 

Regresoterapija

Ken Vilber

Kastaneda

Neispunjene potrebe

Srce

Društvene mreže

Kristali

Kundalini

Mogulska dinastija

Prana

Tibetanski budizam

Anahata

Autogeni trening

Indija

Roditeljstvo

Neošamanizam

Ambicija

Bramanizam

Oralni karakter

Avidja

Životni

Don Huan

Swadisthana

Petar Deunov

Budizam

Relaksacija

Hermes

Ajvanhov

Mirabai Krišna

Budućnost sveta

Tolerancija

Iscelitelj

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.