Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko poznaje druge, mudar je; ko poznaje sebe, vidi jasno – Lao Ce.

 

Borilačke veštine

17.8.2021.

Napisala / Napisao: Liu Đi

Slabost u bici

 

Slabost u bici

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Liu Đi je rekao:

„U ratu, ako vam nedostaje snage, glumite je, tako da neprijatelji ne mogu da znaju koliko ste stvarno slabi ili jaki. Oni će u tom slučaju oklevati da se upuste u bitku, a vi možete da sačuvate svoje snage.“

Pravilo je: „Kad protivnici nisu voljni da se bore s vama, to je zato jer misle da je to protivno njihovim interesima ili zato što ste ih naveli da misle tako“ (Sun Cu, Umeće ratovanja: „Slabost i snaga“, Liu Đijeva parafraza).

Tokom Razdoblja tri kraljevstva, kad se Čug Liang, general kraljevine Šu, nalazio na jednom od najrizičnijih strateških prolaza na granici s kraljevstvom Vei i bio ostavljen da sam čuva tvrđavu s deset hiljada vojnika, drugi generali države Šu bili su poslati sa svojim armijama na jug.

Tad je Sima Ji, general kraljevstva Vei, poveo dvadeset hiljada vojnika u napad na Čug Lianga. Kad su stigli na nekih dvadeset šest kilometara od predstraže kraljevstva Šu, Sima Ji je poslao izviđače u izviđanje, koji su po svom povratku izvestili da Čug Liang ima malo ljudi u tvrđavi.

U međuvremenu je Čug Liang takođe saznao za neizbežni dolazak armije države Vei; uplašio se da bi mogao biti dobrano pritisnut, pa je pomišljao da dozove u pomoć jednog od generala Šua koji je pre toga otišao sa svojim vojnicima. Međutim, oni su se već suviše udaljili i to više nije bilo izvodljivo.

Komandanti i oficiri napadnute države Šu prebledeli su od straha jer niko od njih nije znao šta da se radi. Međutim, Čug Liang je ostao pribran. Naredio je vojnicima da spuste stegove, utišaju ratne bubnjeve i ostanu unutar zidina. Otvorio je sve kapije utvrđenog grada, a ulice ispraznio. Iz avetinjski praznog grada čula se samo muzika citre, koju je na gradskom zidu svirao lično Čug Liang, naočigled pridošle vojske neprijatelja.

Sima Ji, general države Vei, smatrao je Čug Lianga opreznim i kad je video taj namerni propust u odbrani i Čug Lianga kako bezbrižno svira, posumnjao je da se u planinama iza grada kriju ljudi u zasedi. Zato je poveo svoje vojnike nazad u planine ka severu.

Sledećeg dana za vreme obroka, Čug Liang se smejao sa svojim pomoćnicima, govoreći: „Nema sumnje da je Sima Ji pomislio da ja samo glumim slabost i da su ljudi skriveni u zasedi, pa je pobegao u planine!“

Iz knjige Strategije i taktike ratovanja (autori dva istaknuta kineska stratega Čug Liag i Liu Đi, prevod tomas Kliri). Opširnije o knjizi pogledajte ovde.

 

Brze veze

 

Vede

Magija

Ekologija

Priroda

Ekonomija

Tesla

Iluzija

Majka Zemlja

Svetlost

Šambala

Ličnost

Ajna čakra

Zdravlje

Krišna

Ahimsa

Gandalf

Futurizam

Belo bratstvo

Strpljenje

Molitva

Intervju

Tantra

Bioenergija

Jogananda

Mahavir

Omram Mihail Ajvanov

Kreativno sanjanje

Psihološka astrologija

Drvo života

Rozenkrojceri

Snovi

Internet

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.