Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ako vremenom ne postaneš bolji, postaćeš gori – Jevrejska izreka.

 

Blog

28.5.2014.

Napisala / Napisao: Šri Činmoj

Zora svetske istorije

 

Zora svetske istorije

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Godinama smo prolazili kroz veoma mračan period. Kad je noć najtamnija, onda dolazi blistavo svitanje. U bliskoj budućnosti osvanuće nova svetlost i raščistiti sve oblake, guste oblake koji su se sakupljali godinama. Veoma skoro - ja ne kažem sutra, ili za mesec dana, ili za godinu ili dve - ali u bliskoj budućnosti, naš svet će videti zoru svetske istorije.

Pitanje: Ako postoji neka stvar koju bi svako mogao da učini da pomogne da se to desi, šta bi to bilo?

Odgovor: Suze srca, plač, najiskreniji plač za Jedinstvom, Jedinstvom, Jedinstvom.

Oni koji su svesni viših ideala treba da se mole Bogu i meditiraju na Boga da prosvetli umove žedne razaranja u celom svetu i da ih preobrazi u umove koji čeznu za savršenstvom.

Isto tako, treba da se molimo Bogu i meditiramo na Boga da stvori i razvije istinsku glad za jedinstvom u životu čovečanstva.
Kolektivne molitve i dobra volja tragalaca i sledbenika svih svetskih religija su ono što će odozgo doneti najvišu Ljubav i Samilost. A samo Božija Ljubav i Samilost, kada se spuste u srce i život čovečanstva, mogu da promene lice i sudbinu čovečanstva.

Ako neki tragalac oseća da je svetska zajednica nešto što je izvan njega samog, onda on neće biti u stanju da joj ponudi svoju težnju. Ali, ako on oseća da je svetska zajednica u njemu i ako oseća da je ona nerazdvojni deo njegovog života, onda će njegova molitva i meditacija nesumnjivo doprineti poboljšanju svetske zajednice. Najpre on treba da oseti svoje jedinstvo sa svetskom zajednicom, a onda treba da oseti da svetska zajednica nije van sfere njegovog postojanja; ona je u njemu. Tada, sve što učini da uzdigne svoju sopstvenu težnju takođe će nahraniti i svetsku zajednicu, i sve što učini za poboljšanje svetske zajednice biće takođe i njegov uspeh i napredak. Ako tako oseća, onda će njegova molitva i meditacija znatno pomoći svetu. To je najlakši način da se dođe do poboljšanja svetske zajednice.

 

Brze veze

 

Prevazilaženje negativnih osećanja

Ekskalibur

Meditacija na cvet

Relaksacija

Siromaštvo

Vezanost

Joga

Verska tolerancija

Šambala

Neošamanizam

Koncentracija na srce

Indija

Budizam

Bioenergija

Astralni svet

Zakon karme

Disanje

Apokalipsa

Ambicija

Sajentologija

Mogulska dinastija

Tadž Mahal

Kristali

Či gong

Petar Danov

Prana

Ajvanhov

Patanđali

Duša

Čug Liag

Umeće ratovanja

Taoizam

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.