Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Neki tragaoci će učiniti sve za svoje Samoostvarenje, osim da rade za njega – Šri Činmoj.

 

Blog

5.5.2018.

Napisala / Napisao: Šri Činmoj

Pravi tragalac

 

Pravi tragalac

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pravi tragalac se ne žali, zato što zna da je svaka njegova žalba rana, mrlja na Srcu njegovog Voljenog Svevišnjeg. Pravi tragalac je onaj ko ne kritikuje svet oko sebe, zato što zna da je svaka njegova kritika rana na Srcu njegovog Voljenog Svevišnjeg. Pravi tragalac želi svet savršenstva.

Svet savršenstva će naći samo pomoću svog jedinstva, svog krajnjeg jedinstva sa svetom u sebi, sa svetom oko sebe. Svaki put kad se požali, svaki put kad kritikuje, on promašuje svoj cilj. Obećanje njegove sopstvene duše, dok je bio u svetu duša, bilo je da će služiti čovečanstvu koje teži. To je bilo svečano obećanje koje je on dao Svevišnjem, Apsolutnom Pilotu. On ne može doneti svetski mir i svetski sklad pomoću kritike, pomoću žalbi. To može uraditi jedino prihvatanjem zemaljske stvarnosti kao takve. To može uraditi pomoću stalnog davanja sebe, koje na kraju izrasta u Bogopostajanje. Današnje davanje sebe je sutrašnje Bogopostajanje.

Pravi tragalac ne nastoji da utiče na svet, jer on zna da uticati na svet znači tražiti od sveta da vidi stvarnost na način na koji je sam tragalac vidi, ili na način na koji želi da je vidi. Pravi tragalac hoće jedino da inspiriše svet. Kad inspiriše svet, on oseća da daje sjajnu priliku svetu da vidi stvarnost na svoj sopstveni način. Ovde to nije nametanje. Ovde to nije direktno ni indirektno insistiranje da se stvarnost vidi na određeni način.

Pravi tragalac je uvek spreman da služi Voljenom Svevišnjem u svakom pojedincu. Najpre on nastoji da služi Svevišnjeg u skladu sa prijemčivošću sveta. Potom, nakon što je i sam znatno napredovao, on nastoji da služi svetu na način na koji Svevišnji želi da on služi svetu. Dok je početnik, dok i sam napreduje, on oseća da mu je dužnost da pomogne svetu da ubrza svoj napredak i uspeh na način na koji svet želi da postigne napredak i uspeh. Ali, dođe vreme kad pravi tragalac oseti da treba da vidi uspeh i napredak sveta na način na koji njegov Unutrašnji Pilot želi da to vidi.

Pravi tragalac nije ništa drugo do svetiljka. Ta svetiljka nudi svoj sjaj ne samo putnicima koji idu njegovim putem, već i drugima, koji idu drugim putevima. Ona nudi svetlost i putnici koji idu drugim putevima mogu da prime i postignu svetlost koji ona nudi. Tragaočev život je za sve; a opet, on oseća da ima posebnu odgovornost prema onima koji hoće da budu na istom brodu kao i on. Oni su njegovi saputnici, sa kojima putuje ka Obali Beskraja.

Šri Činmoj

 

Brze veze

 

Nju ejdž

Ljubav

Majanski kalendar

Zapadna staza

Čakre

Kastaneda

Kabala

Osećanja

Eneagram

Vedanta

Snaga

Tao te đing

Sadhana

Ličnost

Novo Doba

Majčinski aspekt

Lucidno sanjanje

Spiritualne tehnologije

Trauma rođenja

Apokalipsa

Nevezanost

Mirabai Krišna

Lemurija

Prana

Arđuna

Borilačke veštine

Srce

Joga

Komunikacija

Samorazvoj

Šambala

Meditacija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.