Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Vrhunski jogi je onaj ko sve ljude gleda sa podjednakim stavom uma - pokrovitelje, neprijatelje, strance, posrednike, omrznuta bića, rođake, vrle i nebožanske – Šri Krišna.

 

Blog

19.2.2015.

Napisala / Napisao: Paramahansa Jogananda

Osam aspekata Boga

 

Osam aspekata Boga

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Postoji osam aspekata u kojima je moguće iskusiti Boga: Svetlost, Zvuk, Mir, Spokoj, Ljubav, Radost, Mudrost i Moć.

Iskusiti Ga kao Svetlost u meditaciji donosi spokoj umu, čisti ga i daje mu jasnoću. Što duže posmatrate unutrašnje svetlo, to ćete jasnije percipirati sve kao sačinjeno od te svetlosti.

Iskusiti Boga kao Zvuk jeste opštiti sa njim u obliku Svetog Duha, ili Aum-a, Kosmičke Vibracije. Kada ste stopljeni sa Aum-om, ništa vas ne može dotaći. Aum uzdiže um iznad varki ljudskog postojanja, u vedro nebo božanske svesti.

Mir je rano meditativno iskustvo. Mir, poput vodopada bez težine, čisti um od svih uznemirenosti i briga, i daje božansko olakšanje.

Spokoj je još jedno božansko iskustvo. Ovaj aspekt Boga je dinamičniji i moćniji od Mira. Spokoj predaniku daje snagu da prevaziđe sve prepreke u svojem životu. Čak i u svakodnevnim prilikama osoba koja može ostati spokojna bez obzira na okolnosti, nepobediva je.

Ljubav je još jedan aspekt Boga – ne lična ljubav, nego beskrajna Ljubav. Oni koji žive u ego-svesti misle da je bezlična ljubav hladna i apstraktna. Ali božanska ljubav je sveobuzimajuća i beskrajno utešna. Ona je bezlična samo u smislu da je potpuno neokaljana sebičnim željama. Jedinstvo koje osoba može iskusiti u božanskoj ljubavi jedino je sa dušom. Nju ne može iskusiti ego.

Radost je još jedan aspekt Boga. Božanska radost jeste poput milion ljudskih radosti stopljenih u jednu. Potraga sa ljudskom srećom jeste poput traženja sveće dok smo napolju na jarkom suncu. Božanska radost nas večno okružuje, ali ljudi vole da traže svoju sreću u stvarima. Oni uglavnom nalaze olakšanje od emotivnog ili fižičkog bola. Ali božanska radost je živa Stvarnost. Pred njom, zemaljske radosti su samo senke.

Mudrost jeste intuitivni uvid, ne intelektualno razumevanje. Razlika između ljudske i božanske mudrosti jeste da ljudsku um dolazi do nje posredno, spolja. Na primer, naučnik objektivno posmatra atom. Ali jogi postaje  atom. Božanska spoznaja uvek dolazi iznutra. Samo je iznutra moguće razumeti suštinu nečeg.

Na kraju, Moć jeste onaj aspekt Boga koji stvara i rastvara univerzum. Zamislite kolika je moć bila potrebna da se stvore galaksije! Učitelji manifestuju tu moć u svojim životima. Izraz „Mili Hriste, krotki i blagi“ (iz popularne crkvene pesme: „Gentle Jesus, meek and mild“) opisuje samo jednu stranu Isusove prirode. Drugu stranu otkrivala je snaga sa kojom je isterao menjače novca iz hrama. Zamislite samo kakav je magnetizam bio potreban da se sam odupre svim tim ljudima, usađenim u svojim navikama i željama, koje je sa odobravanjem prihvatao drevni običaj!Ljude često uznemiri moć koju vide kod svetaca. Ali zapamtite, nikada nećete pronaći Boga dok sami ne budete veoma jaki. Moć vas može privlačiti mnogo manje nego drugi aspekti Boga, ali važno je spoznati da je božanska mog takođe deo vaše božanske prirode.

Koji god aspekt Boga iskusite u meditaciji, nikada ga nemojte ograničniti na maleni sud vaše svesti, nego uvek pokušajte da to iskustvo proširite do beskraja.

 

Brze veze

 

Anđeli čuvari

Emocije

Tao

Čišćenje organizma

Društvene mreže

Samospoznaja

Mesečev čvor

Bramanizam

Kastaneda

Monoteizam

Roditeljstvo

Prana

Komunikacija

Zakon karme

Ratovanje

Astralni svet

Prva čakra

Erikson

Petar Danov

Brenan

Ken Vilber

Ambicija

Babun

Mazohistički karakter

Astrologija

Upanišade

Neošamanizam

Plecko

Prenatalno obrazovanje

Dijagnostika Karme

Ajvanhov

Indijska religija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.