Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Nema mrtve materije, jer po celoj beskrajnoj vaseljeni sve se kreće, sve treperi, sve živi – Nikola Tesla.

 

Blog

11.12.2012.

Napisala / Napisao: Paramahansa Jogananda

Koliko slobodne volje imamo (2)

 

Koliko slobodne volje imamo (2)

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Nije Kosmički Zakon onaj koji čini stvari već evolutivni oblik kroz koji uzrok i posledica deluju. Ovaj zakon dovodi do promena kada ga aktivira naša odluka, koju određuju ili naše prošle tendencije i naša sadašnja slobodna volja. Motiv Večnog Dobra koji je povezan sa Kosmičkim Zakonom nalazi se u svakom atomu, pa i u nama. To je ono što nas pokreće da učimo od grešaka i da koristimo slobodnu volju da pokrenemo pozitivne akcije koje imaju trajne dobre posledice.

Ono što radimo automatski je u nama predodređeno zakonom uzroka i posledice. To jest, kada navika – psihološka ili fiziološka – odredi naše ponašanje, navika je uzrok, a naš uslovljeni odgovor je posledica. Ono što činimo sa određenim motivom, do kojeg dolazimo putemo slobodnog izbora, nalazi se u sferi „konačnog uzroka“. Kada delujemo u skladu sa mišlju o nekom krajnjem cilju, kao što je na primer ostvarivanje nečeg, mi svoje navike i voljne akcije uprežemo da nam služe kao sredstvo za postizanje tog cilja, mi delujemo u skladu sa „konačnim uzrokom“. Svaki motiv je „konačni uzrok“, i svaki „konačni uzrok“ započinje serijom običnih uzroka i posledica. Predsednik Vilson je želeo mir. Ukrcao se na brod, došao u Francusku i izložio svojih četrnaest tačaka. Misao o miru u svetu je bio „konačni uzrok“, ili motiv; pripreme za put, ukrcavanje na brod, prelazak preko Atlantskog okeana, govor i tako dalje, bili su niz običnih uzroka i posledica koje je pokrenuo „konačni uzrok“.

Sva naša dela – rođena iz impulsa, navike ili motiva, tj. pokrenuta „konačnim uzrokom“ – zapravo su kola za Božiju volju, Kosmički Zakon, Božanski Konačni Uzrok. Drugim rečima, sve se dešava u skladu sa Božijom voljom koju izražava Kosmički Zakon. Mi smo sredstvo za sprovođenje tog Zakona. Naša uloga jeste da donesemo ispravnu slobodnu odluku, tako da se naše delovanje iskoristi za ostvarivanje dobrih posledica, a ne neprijatnih, koje proizvode patnju i kroz koje se čovek uči da izbegava loše postupke. Kada se naša kola zabiju u jarak zato što su ih pokretala pogrešna dela, odatle treba da ih izvuče veliki napor naše volje i Božije volje koju izražava Kosmički Zakon.

Iskreno govoreći, posmatrano sa najvišeg metafizičkog stanovišta, istina je da je Kosmiči zakon umešan u sve što činimo ili što ćemo učiniti. Na sreću, mi to ne shvatamo. Ako bismo pokušali da svojim grubim razumevanjem prodremo u veliku misteriju koja vodi naš univerzum, potpuno bismo se ukočili zbog svih tih samo-prouzrokovanih udaraca koje prima naša psiha. Nemojte dopustiti da san vašeg života slomi fatalizam pre nego što dođe vreme da vas probudi Božija zora. Zbuniće vas vaše pogrešno shvatanje Božijeg načina. Prvi korak ka razumevanju jeste da svoju volju koristite da postupate u skladu sa Večnim Dobrim koje je sadržano u Kosmičkom Zakonu.

Kada živite život zarad njega samog, a ne zarad Boga, sa svakim trenutkom se kod Njega zadužujete sve više i više. Ti dugovi se gomilaju, dan za danom. Pozajmljujte od većini ljudi nepoznate Božije banke, univerzalnog Duha i oslobodite se dugovanja Njemu. Kredit možete dobiti samo zato što ga zatražite. I niko vas neće juriti da vratite kamatu. Ovo je jedina banka koja ne opterećuje svoje klijente kamatom, jer Univerzalna Banka je uvek spremna da investira u poboljšanje stanja svoje imovine, sveta, i koja pazi na dobrobit svojih stanara. Ovo je oblik bankarstva koji samo Bog dozvoljava. Ako ne otplatite dugove koje ste stekli životom u materiji, odvojeni od Boga, patnja će biti vaša zatvorska kazna.

Kakav to kredit treba da tražite? Kredit duhovne mudrost: vid kojim ćete svaki događaj u životu videti onako kako ga vidi Bog, da osetite svaki detalj života onako kako ga On oseća, da živite svaki trenutak svog života onako kako ga On živi. Kada od Boga tražite mudrost, taj kredit vam dolazi u obliku poklona.

Svaki događaj, činjenica, delo, misao Bogo-čoveka, kao što su to bili Isus ili Krišna, tačka je gde se spaja mudrost koja dolazi iz dva pravca – od Boga i od Bogo-čoveka koji živi u Bogu. To je kao tačka na kružnici kojoj možete prići sa dva kraja. Bog ispunjava Svoj cilj kroz Bogo-čoveka, a Bogo-čovek svesno deluje kako bi ispunio Božiju volju.

Mi ne znamo da On to isto čini i kroz nas, i zato patimo i jadikujemo zato što je naša takozvana sloboda doživela bankrot. Ovo nije uski determinizam. Ovo je istinski idealizam. Mi smo apsolutno slobodni kada dosegnemo Apsolut. Do tada mi smo relativno slobodni; a greh je i izvor naše patnje ne iskoristiti mudro našu relativnu slobodnu volju. Delovanjem kroz relativnu slobodu mi dostižemo Apsolutnu Slobodu. Tada će sve Neznano postati Znano; neće biti više ničeg da se sazna, a znanje će biti potpuno ispunjavajuće i uvek novo.AA

 

Brze veze

 

Bhagavad Gita

Tranziti

Svetske zavere

Sokrat

Motivacija

Astralna projekcija

Sloboda

Samopotvrđivanje

Praznina

Budućnost sveta

Šah Džahan

Pokloni

Indijska religija

Šizoidni karakter

Nju ejdž

Priroda

Meditacija na cvet

Internet

Isceljenje

Sajentologija

Kirtan

Molitva

Avidja

Majčinski aspekt

Verska tolerancija

Gandalf

Tao te đing

Osećanja

Vezanost

Matriks

Muladhara

Bioenergija

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.