Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko poznaje druge, mudar je; ko poznaje sebe, vidi jasno – Lao Ce.

 

Blog

5.12.2012.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Jedna od najlepših izjava Nikole Tesle

 

Jedna od najlepših izjava Nikole Tesle

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

"Radim za budućnost i savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana preovladaće naučni zakoni prirode čije tajne sam otkrio i sve će se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promeniti. Nastupiće nova era čovečanske mudrosti, čije glavne odlike će biti razumevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika. Ljudska svest pomeriće granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ova saznanja dodatno će promeniti naše shvatanje o razlici života i smrti."

"Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u svemiru neko jezgro odakle dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje emituje čitavom svemiru i time ga održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LEPOTA i SAMILOST.

Onaj koji u sebi nosi tu veru oseća se snažnim, rad mu čini radost, jer se i sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji."

 

Brze veze

 

Strpljenje

Životni

Šri Činmoj

Swadisthana

Anahata

Mahavir

Disanje

Ličnost

Tolerancija

Bogatstvo

Praznina

Nadbiskup Dezmond Tutu

Šaktipat

Isceljenje

Vama marg

Bramanizam

Kabala

Srbija

Kirtan

Anđeli

Dzog ćen

Majčinski aspekt

Akbar

Ći gung

Svetlost

Mladhara

Budućnost sveta

Joga sutre

Plecko

Satja juga

Neošamanizam

Šambala

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.