Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Neki tragaoci će učiniti sve za svoje Samoostvarenje, osim da rade za njega – Šri Činmoj.

 

Blog

5.12.2012.

Napisala / Napisao: Dragan Paripović

Jedna od najlepših izjava Nikole Tesle

 

Jedna od najlepših izjava Nikole Tesle

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

"Radim za budućnost i savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana preovladaće naučni zakoni prirode čije tajne sam otkrio i sve će se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promeniti. Nastupiće nova era čovečanske mudrosti, čije glavne odlike će biti razumevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika. Ljudska svest pomeriće granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ova saznanja dodatno će promeniti naše shvatanje o razlici života i smrti."

"Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u svemiru neko jezgro odakle dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje emituje čitavom svemiru i time ga održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LEPOTA i SAMILOST.

Onaj koji u sebi nosi tu veru oseća se snažnim, rad mu čini radost, jer se i sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji."

 

Brze veze

 

Astralna projekcija

Šambala

Ljubomora

Ajna čakra

Ličnost

Samorazvoj

Misija duše

duhovnost

Anđeli

Problemi

Spiritualne tehnologije

Ken Vilber

Ekskalibur

Kraj vremena

Trauma rođenja

Zahvalnost

Eneagram

Nevezanost

Kineski misticizam

Meditativna muzika

Jogananda

Činmoj

Dijagnostika Karme

Taoizam

Anđeo čuvar

Munenori

Neošamanizam

Svetlost

Oralni karakter

Sun Cu

Vama marg

Krišna

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.