Sve veze, meni
Pretraživanje
Sve veze, meniPretraživanje

Ko poznaje druge, mudar je; ko poznaje sebe, vidi jasno – Lao Ce.

 

Blog

9.11.2012.

Napisala / Napisao: Paramahansa Jogananda

Bog se neće nametati

 

Bog se neće nametati

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Sačinjeni ste prema liku Božijem; treba se ponašati kao da ste bogovi. Ali šta se dešava? Ujutro se iznervirate i požalite se, „Kafa mi se ohladila!“ Kakve veze ima. Zašto dozvoliti da vas takve stvari uznemire? Budite uravnoteženog uma tako da ste uvek smireni, oslobođeni besa. To je ono što želite. Nemojte nikome i ničemu dozvoliti da vas uznemiri. Ne dozvolite bilo čemu da vam uzme mir. I nemojte nikoga kriviti što ste nesrećni; krivite sami sebe. Ako vas drugi maltretiraju, pronađite krivicu u sebi, i videćete da će vam biti mnogo lakše da se slažete sa drugim ljudima. Ako vas dete udari, nećete ga mrzeti zbog toga. Oprostićete mu, znajući da nije znalo bolje. Kada vas drugi proganjaju, nemojte da skrnavite Božiji lik u sebi tražeći osvetu. Ako želite da spoznate Njegov lik u sebi, zapamtite sada da ste vi bog, i ponašajte se tako.

Većina ljudi su žrtve raspoloženja, a ako ih ne kontrolišete, ona će kontrolisati vas. Neko ko nema samokontrolu nije potpuno „normalan“, a nije ni svestan toga! Onaj ko ovlada svojim raspoloženjima postaje mnogo uravnoteženija osoba. Čudan je fenomen da nikog ne možete naterati da svojevoljno učini nešto što mu se čini protivno njegovim najvišim interesima; ali podstaknut raspoloženjima, hirovima i navikama, svojevoljno će učiniti mnoge stvari koje su u suprotnosti sa onim što je dobro za njega.

Uvek prvo razmislite o tome šta radite i kakav će to uticaj imati na vas. Delovati impulsivno nije sloboda i neprijatne posledice pogrešnog delovanja će vas vezati. Ali činiti ono što vam vaše rasuđivanje kaže da je dobro za vas će vas osloboditi. Takvo delovanje, vođeno mudrošću, vodi božanskom životu. Onda ćete pronaći i meditirati na lik Boga koji je u vama. Kada odlučite da li da nešto učinite ili ne i kada tu odluku sprovedete – uprkos uticajima raspoloženja i loših navika – to je prava sloboda.

Učenja indijskih velikana nisu samo propoved koja se čuje nedeljom a zaboravi ostalih dana u sedmici; njih treba praktikovati svaki dan. Puko verovanje nije dovoljno; samodisciplina i kontrola raspoloženja takođe su od suštinske važnosti. Poduka koju indijski učitelji daju ima za cilj da pokažu učeniku kako da bude bezuslovno srećan, da ga patnja i promena ne dotiču. Duboko im se zahvaljujem zbog te poduke i razumevanja.

Ako je neko iskren u svojoj potrazi za Istinom, Bog mu pomaže da pronađe knjigu ili učitelja koji će ga inspirisati i podstaći. Kada je neko ozbiljan u svojoj potrazi, Bog mu šalje gurua. Guru je neko ko poznaje Boga i koga je Bog odredio da tragaoca, kao učenika, vodi iz tame neznanja u svetlost mudrosti. Kroz guruovu čistu percepciju, Bog uči predanika. Jer Bog je dao zavet ćutanja i On se ne obraća učeniku direktno, sve dok taj učenik ne dostigne popriličan stupanj duhovnog razvitka. Božija tišina ne znači da je On okrutan ili nezainteresovan. Naprotiv, u Svojoj poniznosti i ljubavi dao je čoveku slobodu da sam kroji svoju sudbinu. Bog ne želi da se meša u taj slobodni izbor. On želi da Ga mi svojevoljno pronađemo; On ne želi da nam se nametne.

Zato što nam je Bog dao nezavisnost i zato što smo je zloupotrebili, mi smo se udaljili od Njega. Dok ne spoznate Boga, dok ne čujete Njegov glas, koji god duhovni put sledili, niste dostigli istinsko jedinstvo sa Njim. A Njegov glas je moguće čuti. Njega je moguće poznati. On je stvarniji od svih stvari koje percipirate sa svojih pet čula. Ali morate raditi na tome.

Za postizanje uspeha u duhovnoj potrazi, kao i u svakom drugom aspektu života, potrebano je slediti Božije zakone. Treba da razumete svetovno znanje koje naučite u školi i treba da ga naučite od nastavnika koji ga poznaje. Isto tako, da biste naučili duhovne istine treba da imate duhovnog učitelja, ili gurua, nekog ko poznaje Boga. Čak i ako ne možete da budete u njegovom fizičkom prisustvu, čak i ako on više nije inkarniran na zemlji, morate slediti učenja takvog učitelja ako želite da pronađete Boga. Bilo koji učitelj nije dovoljan. Postoji samo jedan guru koji je predanikov. Ali ako odbacite tog Božijeg izaslanika, On se tiho pita: „Šta je s tobom, zašto nesmotreno odbacuješ onoga kojeg sam ti poslao da ti pomogne da naučiš božansku nauku duše? Sada ćeš dugo morati da čekaš i moraćeš da se dokažeš pre nego što ti ponovo odgovorim“. Onaj koji ne može da nauči kroz mudrost i ljubav gurua kojeg mu je Bog poslao, neće pronaći Boga u ovom životu. Potrebno je da prođe barem još nekoliko inkarnacija pre nego što mu se ponovo ukaže takva prilika.

Potrebno je razumeti božanski zakon odnosa guru-učenik. Ovo možemo naučiti u Indiji. Veoma je jednostavno, ali veoma važno: prvo treba pronaći gurua; onda počinje pravi duhovni razvoj. Ne pokušavam da vas nateram da budete lojalni meni lično. Samo iznosim činjenicu: ako želite Boga, morate biti lojalni onome kojeg vam je Bog poslao da vam pomogne.

Pored usklađenosti sa guruom, mora postojati danonoćna želja za Bogom. Žar hiljadu ljubavi potrebno je sakupiti prema Njemu u svom srcu; kao i svest o hitnoj neophodnosti: kao što škrtica traži novac, kao što ljubavnik čezne za voljenom, kao što se davljenik bori za vazduh, tako morate želeti Boga. Neumorno Ga zovite: „Da li ću Te pronaći? Samo Tebe želim!“ Dok se molite, možda ćete videti tračak Njegove svetlosti koja će vas ohrabriti. Ali Bog želi da zna da li ćete biti uporni, da vašu volju neće oslabiti neko iskušenje. Greške koje ste učinili do sada, nemaju nikakve veze. Ako ništa ne može da uzdrma vašu ljubav prema Bogu, On će doći.

Ali koliko vas zaista meditira toliko duboko da biste Ga primili? Ako to činite na pravi način, ako ste ozbiljni i ako želite samo Njega da zadovoljite, pronaći ćete Ga; i On će govoriti sa vama kroz vašu svest i kroz vašu probuđenu duhovnu percepciju.

 

Brze veze

 

Samorazvoj

Zapadna staza

Siromaštvo

Swadisthana

Indija

Sokrat

Osećanja

Transpersonalna psihologija

Besmrtnost

Tolteci

Prva čakra

Šambala

Zakon karme

Lucidno sanjanje

Šaktipat

Problemi

Erikson

Budućnost sveta

Muladhara

Misli

Internet

Barbara Brenan

Misija duše

Pažnja

Isceljenje

Pokloni

Uspeh

Lemurija

Disciplina

Vidja

Mentalni svet

Direktno iskustvo

FacebookInstagramTwiter

© 2021. Spiritualni centar, portal duhovnosti.
Sva prava zadržana.