Spiritualni Centar

Staza što vode do Boga, ima koliko i ljudskih duša...

Konsultujte
Ji-Đing
Gnosticizam

Gnosticizam

γνῶθι σεαυτόν - Spoznaj samog sebe

Glavni uzrok ljudskog jada

utorak, 06 februar 2018 07:18 Autor:

tolstoj1Ljudi mogu živeti i žive životom svojstvenim ljudima, razumnim i harmoničnim, samo ako ih povezuje zajedničko shvatanje smisla života, to jest ako veruju u iste stvari koje podjednako zadovoljavaju većinu njih, i postupaju na način koji iz takvog shvatanja proističe. Kada se dogodi ono što neminovno mora da se dogodi, pošto objašnjenje smisla života i ponašanje koje proizilazi iz njega nikada nije konačno, već se neprekidno sve više i više razjašnjava; kada poimanje smisla života postane jasnije i određenije i zahteva da se i način poistupanja koji iz toga poimanja proizilazi promeni, a život jednog ili više naroda naroda nastavi da teče po starom, onda život takvih naroda postaje i razjedinjen i nesrećan. I ta razjedinjenost i duhovno siromaštvo neprekidno rastu srazmerno tome koliko ljudi, ne prihvatajući poimanje religije svojstvene njihovom vremenu i način života koji iz nje proističe, nastavljaju da žive rukovodeći se prethodnim, već prevaziđenim shvatanjem života; a  povrh toga, da bi mogli da usvoje religiozno poimanje svojstveno njihovom vremenu, nastoje da veštački stvore takvo shvatanje života koje bi opravdavalo njihovu organizaciju života, koja više ne odgovara duhovnim potrebama većine ljudi.

To se ponovilo mnogo puta kroz istoriju, ali nikada, ja mislim, taj rascep između načina života ljudi koji su zaostali u pogledu religioznog shvatanja svrhe života, i načina života koji bi iz tog novog objašnjenja trebao da proiziđe, nije bio tako veliki kao što je sada slučaj među hrišćanskim narodima, koji nisu prihvatili hrišćansko učenje u njegovom istinskom značenju i način ponašanja koji proističe iz njega, već nastavljaju da žive pređašnjim paganskim životom.

Opraštanje je nespojivo sa nasiljem

petak, 25 septembar 2015 16:29 Autor:

gnostici2Ubrzo nakon što je moja knjiga („U čemu je moja vera“ – prim. prev.) izašla na nemačkom, dobio sam iz Praga pismo od profesora tamošnjeg univerziteta, koji me je izvestio da postoji neodštampano delo Čeha Heljčickog iz 15. veka, pod nazivom „Mreže vere“. U tom delu, kako mi je napisao profesor, Heljčicki je pre oko 4 veka izneo isti pogled na pravo i lažno hrišćanstvo kakav sam izneo i ja u spisu „U čemu je moja vera?“. Profesor mi je napisao da je delo Heljčickog trebalo da bude prvi put izdato na češkom jeziku u časopisu Petrogradske akademije nauka. Ali, pošto nisam mogao da se domognem samog dela, potrudio sam se da se upoznam sa onim što je poznato o Heljčickom, a te informacije sam dobio iz jedne nemačke knjige koju mi je poslao pomenuti praški profesor, kao i iz istorije češke književnosti od Pipina. Evo šta se kaže kod Pipina:
„„Mreže vere“ je učenje Hristovo koje bi trebalo da izvuče čoveka iz mračnih dubina mora života i njegovih nepravdi. Prava vera se sastoji u tome da verujemo Božijim rečima; ali, sada je došlo takvo vreme da ljudi pravu veru smatraju jeresi, pa je zato razum dužan da ukaže u čemu se sastoji prava vera, ukoliko neko to ne zna. Tama je prekrila ljude i oni ne prepoznaju pravi Hristov zakon.“

Eseni, gnostici i prvi hrišćani

utorak, 02 oktobar 2012 14:48 Autor:

gnostici„Kroz čitavu ljudsku istoriju, vernici su ratovali jedni protiv drugih. Gnostici i mistici nisu. Ljudi su i suviše radi da ubiju u ime teologije ili vere. Oni su manje raspoloženi da to učine u ime znanja. Oni koji su spremni da ubiju zbog vere imaće, dakle, stečeni interes da uguše glas znanja.“
Majkl Bejdžent i Ričard Li, „Inkvizicija“Ako je početak dualizma izgubljen u maglama vremena, onda su počeci hrišćanstva isto toliko zamagljeni sa prolaskom vekova. Katari su tvrdili da potiču od ranih hrišćana, pre nego što je rimska crkva postala dominantni oblik religije. Rimska vlast u Izraelu – koja je počela 63 g. pre Hrista – naišla je na rastući otpor raznih grupa u Izraelu. Najviđeniji među njima bili su eseni, radikalna jevrejska grupa koja se naselila u pećinama Kumrana koje gledaju na Mrtvo more.

Efemeride

Ovnu
Sunce je u Ovnu
25 stepena(i)
Raku
Mesec je u Raku
7 stepena(i)
Prva četvrt
Prva četvrt
6 dan(a) star

Prijava na newsletter

Broj posetilaca

Ko je na mreži: 10 gostiju i nema prijavljenih članova

Vi ste ovde: Naslovna Duh Istoka Gnosticizam

Share on: